Interessante gastsprekers bij HSV Tweede plaatsingswedstrijd trampolinespringen GTH Akersloot in Oosthonk houdt 601-darttoernooi Jilani Helder naar Champions League finale De Foresters nu boven de streep de ban van de Cross Triathlon Ook bridgen op ^n^g^dteg? 20 UITSLAGEN UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 V.l.n.r. achter: Mila, Jena, Brechtje, Milenka en Silke, v.l.n.r. midden: Celine, Yara en Julie, v.l.n.r. voor: Elise, Roos en Feliene. Aangeleverde foto TRAMPOLINESPRINGEN AMSTERDAM - Zaterdag spron gen elf trampolinespringers de tweede plaatsingswedstrijd, zowel individueel als syn chroon. Julie en Jena sprongen een mooie tweede keuzeoefening, met een synchrooncijfer van 9,2. In het eindklassement mochten drie paren een prijs in ontvangst nemen; pupillen Feliene en Elise het goud met zes punten verschil, jeugdkop- pel Brechtje en Celine het brons en senioren Mila en Yara ook het goud met drie punten verschil. In de mid dag werd er individueel gespron gen. Bij de pupillen sprong Elise haar verplichte oefening strak, wat haar dan ook een 23.6 opleverde. Roos deed voor het eerst mee en sprong een zeer nette tweede keuze oefening. Ook de oefening van Feliene was sterk gesprongen, een mooie 23.2. Op de andere tram poline sprongen de zeven jeugd- meiden. Zowel Silke als Milenka wisten met de verplichte oefening een acht gemiddeld te scoren voor netheid. De eerste keuzeoefening werd door Julie mooi gespron- TRIATHLON AKERSLOOT - Op zaterdag 13 juni houden de samen werkende AMAK en IJsclub Akersloot onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond de eerste Cross Triathlon Akersloot. ,,Wat zou het toch mooi zijn als we weer een nieuw sportevenement kunnen toevoegen aan de 'jaarka lender' van Akersloot". Met deze wens bracht initiatiefnemer Hans Schoolderman vier dorpsgenoten bij elkaar om het idee om een Cross Triathlon in Akersloot te organise ren, verder uit te werken. De thriathlon spreekt bij velen tot de verbeelding. Schoolderman: "Het is een spectaculaire sport om HEILOO - Hoe leuk kan het zijn, als je op een Topsport Talentschool zit. Jilani Helder uit Heiloo kan daarover meepra ten. Hij gaat met nog elf ande re speelsters en spelers naar Berlijn om daar op 6 juni de finale van de Champions League bij te wonen. De 13-jarige scholier van het Willem Blaeu in Alkmaar en speler van Foresters Heiloo D1 is geselec teerd voor de Double Dutchies. Dit team vertegenwoordigt Nederland tijdens het Football For Friendship- forum, een maatschappelijk project voor jongeren dat van 4 tot en met 7 juni aanstaande plaatsvindt in de hoofdstad van Duitsland. Double Dutchies slaat op de samenstelling van het Nederlandse team, dat uit zes jongens en zes meisjes bestaat. Nederland heeft daarmee vorig jaar in Lissabon een trend gezet, toen het als één van de zestien deelnemende landen aan het Football For Friendship-project het enige team was met meiden en jon gens. Dat trok in het internationale gezelschap de nodige aandacht. Of deze trend zich dit jaar doorzet in Berlijn, waar dit keer 24 landen deelnemen aan het project, valt te bezien. Het is nog niet duidelijk of ook andere landen het voorbeeld van de Double Dutchies volgen.De 13-jarige Jilani Helder uit Heiloo is de hele dag, van opstaan tot naar gen (22.9), ook die van Jena was zeer netjes (23.4), Brechtje sprong gemiddeld een acht bij elkaar! De tweede keuzeoefening van Celine was een keurige oefening, net als die van Mila die hem ook prima uit- aan mee te doen, te bekijken en om de deelnemers aan te moedigen. Verder biedt Akersloot een uniek décor voor zon compacte cross tri athlon met het Alkmaardermeer om in te zwemmen en de historische polders voor MTB en hardlopen binnen handbereik." Voor de wed strijd technische realisatie werden Ronald Mossinkoff en Piet van der Molen aangetrokken en voor de verkeersveiligheid maken de gecer tificeerde gebroeders Verduyn zich sterk. Na de noodzakelijke toestem ming van de Gemeente Castricum, het Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer en de veehouders over wiens landerijen de fietstocht wordt verreden, staat 13 juni nu bij iedere sportieve Akersloter op de agenda. bed gaan, met voetbal bezig. ,,Ik leef voor voetbal. Ben er de hele dag mee bezig. Ook op school. En als ik thuis ben, kijk ik voetbal op tv." Wat Jilani het meest aanspreekt in het Football For Friendship -project is de mogelijkheid om te voetballen tegen jongeren uit andere landen. sprong. Eindresultaat: brons voor Feliene en Silke, zilver voor Roos en Milenka en het goud voor Elise. Na deze wedstrijd sprong senior Yara haar wedstrijd, zij sprong zich zelf naar de derde plek. Inmiddels zijn de eerste inschrij vingen binnen. Akersloters had den tot 1 april 'voorrang' om indi vidueel of in teamverband 500 meter te gaan zwemmen in het Alkmaardermeer, 15 kilometer te mountainbiken in de Limmerpolder en 5 kilometer hard te lopen over een uniek parcours in en rond het dorp. Vanaf deze maand staat de inschrijving ook open voor sportie- velingen van buiten het dorp. Voor deze eerste editie zijn de IJsclub Akersloot en Akersloter Marathon Klub (AMAK) de twee organise rende verenigingen achter de Cross Triathlon Akersloot. Voor meer informatie en inschrijvingen zie: ww.triathlonakersloot.nl, www. facebook.com/triathlonakersloot en www.ntbinschrijvingen.nl Plus: het met respect omgaan met elkaar. ,,Ik speel graag in een leuk team. Het liefst natuurlijk: winnen en toch vriendschappelijk spelen." Net als alle andere Double Dutchies kijkt ook hij uit naar het bezoeken van de Champions League finale in Berlijn. VOETBAL Op donderdag 23 april vanaf 19.30 uur komen Henk van Rijnsoever en Steve Cumming op bezoek bij HSV. Utrechter en oud-internatio nal Henk van Rijnsoever is een echte Heilooër geworden en is al jaren het gezicht van AZ. Henk heeft alles meegemaakt bij AZ, van eerste divisie voetbal in de Alkmaarderhout tot het kampi oenschap en de bekerwinst van AZ in het nieuwe AFAS stadion. En dat hij geboeid en enthousiast kan vertellen is nog licht uitge drukt. De andere spreker is Steve Cumming, global head of commer cial partnerships bij Chelsea FC. Dat is een hele mond vol maar het komt er op neer dat Steve de grote commerciële man is bij Chelsea en zich voornamelijk bezighoudt met sponsors. Uiteraard is het zo dat achter Chelsea sinds jaar en dag een vermogende Russische eige naar zit maar er gebeurt zoveel meer bij deze club waar menigeen BRIDGE HEILOO - Bridgeclub 't Oosthonk, dat op woensdagmid dag in het gelijknamige gebouw (Plan Oost) speelt, heeft nieuwe leden nodig! Er zijn meestal 28 spelers, maar dat is net te weinig voor een leuke competitie in twee lijnen. Anderhalf uur kaarten, dan een drankje aan de bar met echte barkeeper, dan weer zo'n zelfde tijd spelen om daarna aan de bar eventueel nog wat na te kaarten. Dit laatste is voor begin ners en oud-bridgers een perfecte mogelijkheid om de spellen van die middag te evalueren en nog wat bij te leren. Het bridgeseizoen is binnenkort wel afgelopen, maar VOETBAL NOORDWIJK - De Foresters en SJC stonden zondag voor een paar flinke uitdagingen in Noordwijk. Op een slecht veld moest er naast de tegenstander ook met een harde wind afgerekend wor den. Het gevolg laat zich makke lijk raden, het werd geen beste wedstrijd. Gelukkig voor de Egels maakte de uitslag heel veel goed: 0-1. De wedstrijd was 17 minuten jong toen Mitchell Zwart voor het enige doelpunt zorgde. Verder was er dus vooral een hoofdrol voor veld en weer, de bal ging af en toe kanten op die niemand voor moge lijk had gehouden. SJC probeerde met aanvallende wissels nog iets te bereiken, maar moest uitein delijk buigen. Voor De Foresters HEILOO - Wijkvereniging Oost- honk houdt zaterdag 18 april vanaf 20.00 uur het laatste dart toernooi van dit seizoen. Omdat men er geen genoeg van kan krijgen, gooien we er honderd punten extra per leg; 601. Bij de heren is het een spannende strijd om de seizoentitel te bemachtigen; Ed Zeekant (24 pnt), Rob Radsma (22 pnt), Richard Boontjes (21 pnt), Bas Zeekant (20 pnt) en Alexander Emilianov (19 pnt) hebben alle vijf geen weet van heeft. En dat stuk je zal Steve gaan belichten in een heel interessant uurtje. Dit con tact is tot stand gekomen dankzij eerste elftalspeler Sven de Zeeuw. Sven heeft in seizoen 2013/ 2014 stage gelopen bij Chelsea en toen hij hoorde dat Steve Cumming naar Nederland kwam heeft hij de contacten gelegd, en de stoute schoenen aangetrokken om Steve Cumming bij HSV uit te nodigen. In het verleden heeft Steve ook samen gewerkt met Henk van Rijnsoever. Henk zijn twee klein zoons voetballen sinds dit seizoen bij de minipupillen van HSV en ook staat Henk samen met zoon Sander zo nu en dan als trainers duo op het veld! Programma: 19.30 uur Ontvangst gasten 20.00 uur Opening door de voorzitter. 21.30 uur Gelegenheid tot vra gen stellen, napraten en gezellig samenzijn. Wilt u de avond bij wonen, dan bent u van harte wel kom. Stuur een e-mail met naam/ namen van de aanwezige(n) naar: vriendenvanhsv@vvhsv.nl. we willen in september weer goed kunnen starten. En wie weet is er liefhebberij genoeg voor een zomer- kaartmiddag of -avond. Meer infor matie vindt u in de kleine adverten tie in deze Uitkijkpost. Bridge uitslagen woensdag 8 april dames Sans Atout A-lijn: 1. Pohleij-Witting 59,38 2. Daudeij-Coebergh 57,29. B-lijn: 1. Kuit-Berkhout 59,38; 2. Erkamp-Claus 58,85. C-lijn: 1. Amsterdam-Dekker 58,33; 2. v. Toornburg- De Vries 55,73. betekende het na de 2-0 winst op DEM opnieuw een 'clean sheet' en de derde zege in vier wedstrij den. Mooie cijfers voor het team van Rob Klanker, dat na afloop ook nog eens tevreden kon con stateren dat bijna alle concurren ten verloren hadden. Daardoor staat De Foresters keurig op de tiende plaats, een plek die aan het eind van de rit direct lijfsbe houd betekent. De Kennemers en Stormvogels staan op zes punten achterstand en ook Elinkwijk (drie punten) en Soest (één punt) moe ten de Egels momenteel voor zich dulden. Zondag staat er eindelijk weer een thuiswedstrijd op het pro gramma en wordt de jaarlijkse Hollandse Zondag gehouden. De tegenstander is Purmersteijn, de aftrap is om 14.00 uur. nog kans op de eindoverwinning. Bij de dames is Marisja Pos (12 pnt) bijna zeker van de winst want nummer twee Vanessa Zuidbroek (8 pnt) zal minimaal tot de achtste finales door moeten dringen om haar voorbij te kunnen komen. Deelname kost €5,-. Er zijn ook mooie dagprijzen en het Oosthonk- team staat weer garant voor een gezellige avond aan de Oostkanter nummer 14 te Heiloo. Informatie: zie www.oosthonk.nl of tel. 06-33747770. Speelmoment Double Dutchies tijdens Football for Friendship 2014. Foto: Gerrit van Keulen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 20