De schrik zit er in Tien vragen aan 3 Start Appeltje Eitje week en appelboom in buurttuin Gezonde leefstijldag in Appeltje Eitje week k UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 HEILOO - In winkelhof 't Loo was zaterdag de aftrap van de Appeltje Eitje-week, de lokale gemeentecampagne die pleit voor een gezonde leefstijl. De week duurt nog tot en met 18 april en het hele dorp staat bol van de activiteiten die aanzet ten tot gezond eten en meer bewegen. Voor de gelegenheid was een compleet Appeltje Eitje plein in 't Loo ingericht, met tal van stands van lokale partners die zich met gezondheidgelieerde activitei ten bezighouden. Het winkelend publiek kon zich vrijblijvend laten testen en informeren in bijvoor beeld een metabolische leeftijdtest, longtest, maar ook een stress- en spanningstest. In het kader van de Appeltje Eitje week werd op maandagmor gen een appelboom geplant in buurttuin de By. Peuters van kin derdagverblijf de Vogeltuin werden hierbij geholpen door de wethou ders Elly Beens en Rob Opdam. De boom heeft een prachtig plekje in het midden van de buurttuin gekregen. Want ook voor de weten schap dat appels een gezond tus sendoortje zijn geldt: jong geleerd, oud gedaan. Met gieters groter dan henzelf gaven de dreumesen de boom nog wat water. En vro lijk toegezongen met 'Lang zal hij leven' kan het bijna niet anders dan dat de appelboom een lang leven is beschoren. HEILOO - Zorg- en welzijnsor ganisatie Evean organiseert op donderdag 16 april van 09.00 tot 14.00 uur de 'Gezonde leefstijl dag' in Het Trefpunt. Om 13.00 uur start een proefles senioren salsa. Er worden ook andere cursussen gepresenteerd. Evean Ledenvereniging is aanwezig om toe te lichten wat zij op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor de Heilooërs kan betekenen. De ledenvereniging vindt het belangrijk dat men sen zelfstandig keuzes kunnen maken over leven, gezondheid en welzijn. Er is ook een Evean verzorgende aanwezig die alle vragen over zorg en welzijn beantwoordt. De daders van de inbraken in het leegstaande pand aan de Kennemerstraatweg hebben een flinke ravage aangericht. De tweede inbraak is er ook brand gesticht. Foto: Carolien Breed De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.500 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. JHP Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos S- tilt, offset rotatiepers, de milieu Hi ting. xanniHr vriendelijke druktechniek Nieuwe Openingstijden ma. 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur di. 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur wo. GESLOTEN do. 09.00 - 12.00 vr. 09.00 - 12.00 I 13.00 - 14.30 uur Advertenties Jos Kraakman is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, tel. 072-5351073 of via advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en -mogelijkheden: www.uitkijkpost.nl. Verkoop Marion Becker is bereikbaar op maandag en donderdag, tel. 072-5351072 of via verkoop@uitkijkpost.nl. Redactie Marsha Bakker is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072 5351071 of via redactie@uitkijkpost.nl. Adres Bezoekadres: Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo tel 072-5330175. Volg de Uitkijkpost ook op HEILOO - De brand in de leeg staande Noordergeestkerk deed de eigenaar van het leeg staande, voormalige bankfiliaal aan de Kennemerstraatweg -ter hoogte van het Ter Coulsterbos- zich nog eens flink achter de oren krabben. Want ook hier is - enkele weken geleden - brand gesticht; gelukkig met minder desastreuze gevolgen. Het pand is sinds twee jaar eigendom van Mirron Projectontwikkeling BV. De eige naar vertelt dat er in de laatste week van maart is ingebroken; de daders zijn die keer flink tekeer gegaan, gezien de omvang van de vernielingen. De dochter van de eigenaar trof bij binnenkomst een enorme ravage aan en heeft aangif te bij de politie gedaan. De eigenaar: ,,Ze zijn binnenge komen door met grof geweld een raam aan de achterzijde van het pand in te slaan. Eenmaal binnen is van alles kort en klein geslagen zoals ruiten van tussendeuren en ramen en er staan nog een aantal kostbare designbureaus waarvan de centimeter dikke glazen bureau bladen compleet aan diggelen zijn geslagen. En overal op de muren is graffiti gespoten." Het spuitwerk betreft voornamelijk jongens- en meisjesnamen, zoals Nikita, Kim, Koen, Jimmy en Ricardo, Lindsay en Lisa, en schijnbaar onschuldige kreten zoals schaap, yolo en lol. Maar ook het woord bitch en zelfs een hakenkruis. De politie heeft poolshoogte genomen en is een onderzoek gestart. De eigenaar heeft daarna het raam met een plaat dichtge timmerd om herhaling te voorko- men. ,,Maar vier dagen later was het weer raak. Dit keer is er brand gesticht, zijn er platen uit het pla fond gehaald en gordijnen in de fik gestoken. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeu ren als het vuur om zich heen had gegrepen." En opnieuw werd aan gifte gedaan. De politie doet onderzoek naar beide zaken; Noordergeeststraat en Kennemerstraatweg. Wat betreft de oorzaak van de grote brand op de Noordergeeststraat vertelt een politiewoordvoerder dat het hier vermoedelijk om brandstichting gaat. ,,In de kerk waren geen nuts voorzieningen meer aanwezig." Hij meldt verder dat getuigen die avond twee mensen hebben zien wegren nen. Van een verband met de inbra ken aan de Kennemerstraatweg gaat de politie vooralsnog niet uit. ,,Maar mochten er relevante aan wijzingen zijn of komen die wijzen op een verband, dan nemen we die informatie uiteraard in het onder zoek mee." Voor beide zaken roept de woordvoerder getuigen, of men sen die aanvullende informatie heb ben, op dit te melden bij de politie. Dit kan via tel. 0900-8844. Na de verwoestende brand op de Noordergeeststraat zit de schrik er bij de eigenaar van het pand aan de Kennemerstraatweg goed in, besef fende wat er had kunnen gebeuren. Hij hoopt dan ook dat er snel schot in de zaak komt. ,,Als iemand iets weet, wellicht één of meerdere van de op de muren gespoten namen kan herleiden, alles wat de poli tie kan helpen; meld het!" Hij looft een beloning van 1000 euro uit aan degene die met de gouden tip komt die tot aanhouding van de dader(s) leidt. Ik ben Frans Endel, 67 jaar en heb 13 jaar een relatie met Maran Spruijt. Wij hebben gezamenlijk 4 kinderen. Van mijn kant Ester en Rick, met schoonzoon Ron en schoondochter Judith en vier hele lieve, dekselse kleinkinderen, Jordi, Isa, Sem en Eva. Van Maran komen daar nog twee kinderen bij, Martijn en Hilde met vriendin Claudia en schoonzoon Arne. Van haar kant heeft zij drie zelfbewuste doch hele leuke kleinkin deren, Lieke, Mees Anne en Sanne waarbij Paul en Nynke nu ook zijn aangeschoven. Ik was landelijk projectmanager bij KPN, waarin het project EK voetbal-2000, het tot stand brengen van alle telefonie, radio, tv en satelliet verbindingen vanuit de deelnemende stadiums via de RAI-Amsterdam naar de rest van de wereld, wel het hoogtepunt was. 1. Waar bent n geboren en getogen? Ik ben geboren in Heiloo aan de Kennemerstraatweg. Na drie jaar ver huisden we naar Alkmaar vanwege mijn vader zijn werk. Tot m'n 18de heb ik daar een fantastische jeugd gehad. Toen weer teruggekeerd naar Heiloo, ook weer aan de Kennemerstraatweg. Sinds vijftien jaar woon ik heel tevreden in het appartementencomplex Tulip Garden aan de Kapellaan. 2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zon n dan nu uitoefenen? Hetzelfde en waarmee ik me nog steeds bezighoud, projecten managen en organiseren. 3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen? Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker; Waarom is het punt van het regeerakkoord, waarin de uitbreiding van de sport beweeglessen op de scholen is vastgesteld, tot op heden nog niet uitgevoerd? 4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering? Altijd op zoek naar uitersten met of zonder vrienden op het gebied van sport, school, meisjes, gezag en binnen het katholieke geloof. Elke dag voetballen op het pleintje in de buurt en dan de bal te proberen ontfut selen van de agent op de fiets als die hem ingepikt had. 5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo? Ik vind Heiloo sowieso een schitterende plek om te wonen. Waar ik nu woon, uitkijkende over de bollenvelden richting het Juliana klooster en het putje van O.L.V. ter Nood, bevalt me uitstekend. 6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken? Met de mededeling dat m'n kleindochter Isa weer helemaal hersteld is. 7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg? Mijn vader heeft me laten inzien dat ieder mens uniek is en over zeer sterke eigenschappen kan beschikken. De uitdaging om deze eigen schappen bij je zelf te willen ontdekken. 'Het kan niet' durven aangaan en mentaal niet zo gauw tevreden over jezelf te zijn. Hierdoor heb ik met vallen en opstaan veel geleerd en heeft me ontzettende veel opge leverd. 8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u? Dat oudejaarsdag elk jaar in het teken staat van het bakken van oliebol len en appelflappen en daarna in de familiekring, gezamenlijk proeven. 9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was? Ik zou proberen de in gang gezette discussie over de samenstelling van een nieuwe subsidieregeling af te stemmen op de toekomst want de huidige regeling is zeker niet meer van deze tijd en doet geen recht aan de democratie. Ik zal met alle betrokken partijen op zoek gaan naar de huidige verhoudingen van huur, directe - en indirecte subsidies met een relatie naar de betrokkenheid van de inwoners. Stel de mensen en organisaties die ons dorp belangeloos voorzien van de vele extraatjes die ons dorp zo leuk, schoon, veilig, amusant, sportief maken, waar weer zovele andere inwoners van genieten, in de gelegenheid om van deze subsidie pot gebruik te maken. Kijk ook hoe je de gemeenschap pelijke beschikbare middelen, belangeloos beschikbaar kunt stellen aan dit burger initiatief. Het is tenslotte van ons allemaal! 10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u: Wat heeft je bewogen om de SportRaad in Heiloo op te richten en heb je nog tijd voor andere leuke dingen? Doordat ik in 2011 werd geconfronteerd met de exploitatie cijfers van de Sporthal waardoor het belang van de Sporthal in het geding kwam, was het aantoonbaar maken van het tegenovergestelde in samenwer king met de gebruikers, huurders van de Sporthal, de toegevoegde waarde van een overkoepelend orgaan, bewezen. Mede door de inzet van vele mensen, allemaal op basis van vrijwilligheid, is het in 2013 uit gegroeid naar een formele en gewaardeerde SportRaad Heiloo. Al die andere leuke activiteiten vallen ook onder het 'Aard van het beessie' ofschoon ik me best af en toe realiseer dat ik 'time manage ment' moet toepassen. Ik nomineer voor de volgende Tien vragen aan (en waarom).Dick Slagter Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Beste Dick, "Hoe ben jij eigenlijk 'verzeild' geraakt in de wereld van 'Oud Heiloo'? Kinderen van kinderdagverblijf de Vogeltuin planten een appel boom in de buurttuin. Foto: Carolien Breed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 3