HOVO Alkmaar PeuterKoningsspelen op de Paulusschool Professionele multimediashows te zien in theater De Beun Gezond leven met een gezond gewicht BEDRIJF BELICHT 5 'De Sovjet-Unie bestaat niet meer. Een roadmovie' Verrassende exposities in Bibliotheek Heiloo Bob van Unnik en Rob Opdam op BeatFM UITKIJKPOST 15 APRIL 2015 HEILOO - Gewichtsconsulente Sandra Zoon geeft op 22 april vanaf 19.30 uur, als partner van Appeltje Eitje Heiloo, een pre sentatie over gezond leven met een gezond gewicht. Vindt u het lastig om op een gezond gewicht te komen, dit te behouden of heeft u kinderen met deze problemen? En welke keu zes in voedsel maakt u en waarom is dit belangrijk om op een goed gewicht te komen en te blijven? Aanmelden: tel. 06-57322934 of mail: sandrazoon.gewichtsconsulente@ gmail.com. Plaats: Evean Heiloo, Holleweg 94, kosten: 5,-. HEILOO - Fotograaf Gijsbert Hanekroot en schrijver Theo Bakker vertellen donderdag 23 april vanaf 20.00 uur over hun tocht door door Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. In april 2014 gingen zij op reis en de burgeroorlog in Oekraïne was inmiddels een feit. Toch zetten ze door. Het verhaal van deze Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar, tel. 06-15279572, www.hovoalkmaar.nl, e-mail: hovo.alkmaar@inholland.nl ALKMAAR - Een groeiend aantal goed opgeleide ouderen, werkend of niet-werkend, voelt zich nog lang niet uitgeleerd en heeft de behoefte om zich op academisch niveau cultureel of intellectueel meer te verdiepen. Het uitgebreide cursusaanbod van HOVO Alkmaar voorziet in die groei ende behoefte. HOVO Alkmaar werkt samen met lokale instanties zoals Bibliotheek Kennemerwaard en Regionaal Archief Alkmaar. Het zeer gevarieerde cursuspakket biedt keuze uit onderwerpen uit de (lokale) geschiedenis, oudheidkunde, kunst en cultuur, filosofie, econo mie, muziek et cetera. Bij voldoende animo zal er dit najaar in samenwer king met de sterrenkundige vereniging Metius mogelijk ook een cursus sterrenkunde starten. De hogere onderwijsinstelling, onderdeel van HOVO Nederland en sinds vijf jaar gevestigd in en gelieerd aan Hogeschool Inholland Alkmaar, biedt kwaliteitsonderwijs voor vijftigplussers die het leuk vinden om aan hun algemene vorming te werken op hbo- en universiteitsniveau. Zonder pres- tatiedruk en zonder zich voor langere tijd te hoeven vastleggen zoals voor een volledige studie. „Cursisten zijn vrij om te bepalen wat ze er qua tijd en moeite zelf in willen stoppen. Veel mensen komen voor de interessante verhalen," zegt Damienne Leijen. Zij is onderwijscoördinator van HOVO Alkmaar, verzorgt het cursusaanbod en organiseert interessante lezingen over boeiende onderwerpen gegeven door deskundige gastsprekers. Zo heeft ze Herman Pleij weten te strikken, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde en regelmatig te gast in De Wereld Draait Door, voor een lezing 'Leve het poldermodel? Over de zucht naar identiteit' op maandag 18 mei. Men kan zich nog aanmelden via het bovenstaande mail adres. Damienne: ,,De lezingen zijn op doorgaans vrijdagmiddag en worden gegeven in de Rabobankzaal van Inholland. Men kan zich inschrijven voor meerdere lezingen, waarbij geldt: vier bijwonen voor de prijs van drie. Het is een laagdrempelige manier om kennis te maken met alle activiteiten die HOVO Alkmaar te bieden heeft." Inmiddels zijn de voorjaarscursussen in volle gang, maar Damienne is al weer volop bezig met het cursusaanbod voor het komende najaar. Zij heeft de animo voor de cursussen en lezingen van HOVO Alkmaar de afge lopen vijf jaar flink zien stijgen. ,,Ik hoor vaak dat mensen blij zijn dat de colleges overdag worden gegeven en het leuk vinden gewoon tussen de hogeschool studenten naar hun lokaal te lopen." Elke cursus is een afge rond programma en wordt gegeven door specialisten in hun vakgebied in ongeveer vijf tot acht hoor- en/of werkcolleges van circa 2,5 uur. ,,Bij inschrijving van minimaal 16 deelnemers gaat een cursus sowieso door. Want we streven ernaar om zoveel mogelijk cursussen door te laten gaan." HOVO Alkmaar staat open voor iedereen, al dan niet hoger opgeleid, die het in zich heeft om op academisch niveau kennis te verwerven. tocht is, samen met kleurenfoto's verwerkt in een boek: 'De Sovjet Unie bestaat niet meer. Een roadmovie.' Reserveren: klanten service van de bibliotheek, via www.bibliotheekheiloo.nl of tel. 072-5330670. HEILOO - Op woensdag 22 april van 09.00 tot 11.00 uur worden op de Paulusschool de PeuterKoningsspelen gehou den. Alle peuters vanaf 2,5 jaar uit Heiloo en omgeving kunnen meedoen. Uitgedost in oran je, want het thema is 'Oranje Boven'. De organisatie is in handen van leerlingen van groep 7. De klas heeft in aanloop naar Koningsdag 2015 namelijk een 'belangrijke brief' gekregen, ondertekend met 'Hoogachtend W'. Met het verzoek de PeuterKoningsspelen te orga niseren. Een uitdaging die de leer lingen van groep 7 met veel plezier zijn aangegaan. De leerlingen heb ben een leuke, actieve spelochtend voor de kleintjes samengesteld, met onder andere Oudhollandse spel letjes en een kleurplaat. Ze hebben aan alles gedacht; voor eten en drin ken wordt gezorgd en er is zelfs een EHBO post geregeld. Thijs Rhode uit groep 7 verzorgt met een paar klasgenootjes de PR voor de peu- terspelen. Ze hebben, om er meer ruchtbaarheid aan te geven, her en der in het dorp posters opge hangen. Thijs vertelt dat er voor de begeleiding uiteraard ook vol wassenen aanwezig zijn, maar dat ouders van de peuters welkom zijn om gezellig samen met hun kind te komen. Om een beetje voorbereid te zijn op het aantal deelnemertjes, hoopt Thijs dat de meeste aanmel dingen een week voor de spelen binnen zijn. ,,Het liefste vandaag nog", aldus Thijs, want de spe len zijn al volgende week. Ouders kunnen hun peuter opgeven via www.depaulusschool.nl, tel. 072 5339815, of via info@depaulus- school.nl. Deelname is gratis. HEILOO - Tot 18 mei exposeren Hilly Goedhart en Lot Schreurs in Bibliotheek Heiloo. Lot en Hilly zijn echte schilders en tonen hun werk in olie, acryl en aquarel. Beide kunstenaars komen uit 'het Atelier van Tintoretto', een ambitieuze amateur-kunstenaarsvereniging in Heiloo, opgericht in 1945. Daarnaast is ook tot 18 mei een expositie te zien van poppen in klederdracht, uit diverse landen. De meeste klederdracht is eigen handig gemaakt door de moeder van Joyce Bramer, inwoonster uit Heiloo. Joyce: ,,Van kleine lapjes stof knipte, naaide en bor duurde mijn moeder de kleertjes. Uit heimwee naar haar geboorte land maakte ze eerst poppen met Indonesische klederdracht maar al gauw begon ze ook kleder dracht te maken uit andere lan den." In de loop der jaren groeide de collectie poppen tot een vitri nekast vol. Na het overlijden van haar moeder in 2007 erfde Joyce de collectie poppen. HEILOO - Donderdag 23 april om 20.00 uur presenteren Bob van Unnik en Rob Opdam nog één keer het programma Heiloo Centraal. In dit programma blik ken zij terug op uitzendingen en gebeurtenissen uit het verle den en het heden en praten zij over de toekomst van ons dorp. BeatFM is te ontvangen op de kabel of op FM 106,3. In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex btw. Voor aanmelding Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. Tel. 072-5330175 of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag dui delijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed HEILOO - Mondiavisueel staat voor professionele multimedia- shows met beeld en video. Pure beleving vanuit een luxe fau teuil. Ruim 500 bezoekers van eer dere multimediashows waren zeer enthousiast over deze nieuwe vorm van een 'avondje uit'. Op donder dag 23 april houdt Mondiavisueel een vierde multimediapresentatie met de bekende reisfotograaf Chris Stenger onder de titel 'China, super macht of... reus op lemen voeten'. China is een land dat met één been in 6000 jaar geschiedenis staat maar met het andere been de moderne wereld binnen snelt. 1,3 miljard men sen in een communistisch land dat kapitalistischer is dan welk westers land ook. In zijn 'live' multimedia- presentatie, op een 7,5 meter breed scherm, neemt Chris Stenger u mee naar China. Op 28 mei organiseert Mondiavisueel de laatste voorstel ling van dit seizoen met de beken de outdoor sportvrouw Jolanda Linschooten, die haar nieuwe mul- timediapresentatie 'Niet de race maar de reis' in première laat gaan. Meer informatie kunt u vinden op http://mondiavisueel.com. U kunt daar eveneens uw toegangskaarten kopen. Een programma-magazine met uitgebreide informatie over het Mondiavisueel programma 2014 2015 kan gratis worden afgehaald bij Theater De Beun en bij de bibli otheek in Heiloo tijdens openings uren. Ook nu kunnen de lezers van de Uitkijkpost weer profiteren van een lezerskortingsactie van 5,- per toegangskaart. Gebruik deze vou chercode bij het kopen van kaarten: P14H15ERCH. Deze vouchercode is geldig voor beide Mondiavisueel voorstellingen in theater De Beun. Groep 7 van de Paulusschool organiseert de PeuterKonings spelen, met als thema Oranje Boven. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 5