Boekpresentatie in vol Pakhuis Dekker De Loet spectaculair geopend kleurwedstrijd via i?ce book uitkijkpost A PE L LA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Isis Ondermode deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 7 Omdat ieder vaarwel bijzonder Henny Stoop Let er wel op dat je naam, adres en telefoonnummer erbij vermeld staan. De drie mooiste inzendingen maken kans op twee vrijkaarten voor het Zuiderzee Museum. Win een spectaculaire rondvlucht in onze boodschappen-Chopper! Kijk snel op www.ikwinkelinheiloo.nl HEILOO - Op de facebookpagina van de Uitkijkpost kun je een kleurplaat download en. Je kunt hem thuis zelf printen en zo mooi mogelijk inkleuren. Inleveren kan tot en met vrijdag 1 mei, bij de balie van de Uitkijkpost in het Willibrordus Business Centrum bij de hoofdingang links, of stuur het op naar Kennemerstraatweg 464 1851 NG in Heiloo. 22 APRIL 2015 HEILOO - Vrijdag 17 april was de officiële opening van de nieu we De Loet. In het bomvolle restaurant waren alle sprekers, van Hans Couzijn, wijkmanager Viva! Zorggroep Heiloo, de burgemeester, de heer De Vries van Zorgcirkel tot en met Lucien van Ruth van Viva! Zorggroep, het met elkaar eens: De medewerkers van het woonzorgcen trum hebben de afgelopen jaren een enorme prestatie geleverd; ondanks twee ingrijpende verhuizingen, zijn ze ook nog in staat gebleken hoge kwaliteit in zorg te leveren. Na tweeënhalf jaar in de tijdelijke voor ziening Klein Varnebroek te hebben gewoond, wonen de 84 bewoners van woonzorgcentrum De Loet al weer een paar maanden in de nieu we De Loet in plan Oost. Ook zij kregen alle waardering voor het feit, dat ze op hoge leeftijd zoveel veran- deringen zo goed doorstaan hebben. De nieuwe De Loet telt 124 zorg- appartementen, waarvan honderd appartementen (één-, twee- en drie kamerappartementen) voor ViVa! Zorggroep en in de Amberhof 24 appartementen voor De Zorgcirkel (voor mensen met dementie). De burgemeester sprak zijn bewondering uit voor het nieuwe woonzorgcentrum, dat voldoet aan de modernste maatstaven. Hij vindt het prachtig geworden. ,,De Loet is niet alleen een centrum voor de buurt, het is voor het hele dorp van grote waarde." Voor Van Ruth is met de offici- ele opening van de nieuwe De Loet de cirkel rond. Hij refereerde aan het huidige overheidsbeleid, dat ouderen stimuleert zo lang moge lijk thuis te wonen en sprak tot de bewoners: ,,U bent hier thuis, dit is uw huis!" Want bewoners die daar toe in staat zijn, hebben in De Loet alle mogelijkheid de regie over hun eigen leven te houden door 'het a la carte aanbod in welzijnsactiviteiten, zorg en wonen'. ,,Niet iedereen is hetzelfde!" Viva! Zorggroep wil kwa liteit van leven bieden en verhuurt verspreid in de regio ongeveer 200 appartementen. Voor De Loet geldt; niet alleen bewoners, ook omwo nenden kunnen gebruik maken van de diensten die hier worden aange boden. De dorpsomroeper nam de spreekstoel over en nodigde ieder een die wilde en kon uit voor het ceremoniële gedeelte van de ope ning, dat buiten plaatsvond. Op het terras stond een heus kanon, dat onder meer ontstoken werd door de hoogbejaarde heer Haanstra, namens 'de oude garde' van de Loetbewoners. Geen luid geknal, maar met felgekleurde serpentines kreeg de nieuwe De Loet haar eer ste 'vuurdoop'. advertentie j uitvaartverzorging Heiloo e.o, E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartverzorging.nl HEILOO - Josta en Jaap de Graaf waren vrijdagmiddag blij verrast toen ze zagen, hoe groot de belangstelling was voor de presentatie van 'Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2'. Het grote aantal bezoekers paste maar net in Zaadpakhuis Dekker aan de Holleweg, dat de huidige eigenaresse Jacky Mol voor deze speciale gelegenheid zodanig in orde heeft gemaakt, dat de presen tatie van het boek hier gehouden kon worden. Een zeer passende locatie, want het pakhuis was tij dens de oorlog de plek waar het Verzet haar besprekingen hield. Het pand was eigendom van de heer Jac. Dekker, plaatselijk com mandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Heiloo en Egmond. Jaap en Josta de Graaf hadden de presentatie goed voorbereid. Bij binnenkomst was een kleine expositie opgesteld, met onder andere oude documen ten en foto's, een poeziealbum, een schilderij van de boerderij van Frans en een mysterieus poppen huis, gemaakt in de oorlog door onderduikers. Het is ooit bij Dorcas aangeboden door een dame, maar niemand weet zij is. Jaap sprak de hoop uit dat er ooit meer informatie komt waar en door wie dit poppen huis gemaakt is. Hij trakteerde de gasten op leven dige verhalen in woord en beeld, onder meer hoe tijdens de oorlog de plaatselijke toneelverenigingen zich op creatieve wijze aan de Duitse regeltjes onttrokken. Oranje was een koningsgezinde kleur, in die tijd verboden. En daarmee ook het drankje Oranjebitter. Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar werd dan ook een geza menlijke toost uitgebracht. Onder de speciale genodigden was ook mevrouw Dekker-Evers, de weduwe van Jan Dekker. Zij had de eer, met de burgemeester aan haar zijde, het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Een eer die zij liever aan haar man had gegund; ze vindt het meer dan spijtig dat hij deze bijzondere bijeenkomst niet meer mee kan maken. Zij bedank te de schrijvers voor hun enorme inspanning, die heeft geleid tot het tweede boek, waarmee zij de ver zetsmensen van, en de oorlogsperi ode in het dorp een gezicht en een waardige plek in de geschiedenis van Heiloo hebben gegeven. hftJpJLjkptot ontvangen! bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 33 10 20 (rodi verspreiding bv) i.v.m. komende feestdagen Koningsdag op maandag 27 april en Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei kopij en advertenties inleveren: voor de Uitkijkpost van 29 april is dit vrijdag 24 april uiterlijk 12.00 uur. En voor de Uitkijkpost van 6 mei kan men kopij en adverten ties aanleveren tot uiterlijk vrijdag 1 mei, 12.00 uur. KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL Like ons op Facebook JAARGANG 7 9 N UMMER 1 7 Met felgekleurde serpentines kreeg de nieuwe De Loet haar eerste 'vuurdoop' Foto: Carolien Breed Mevrouw Dekker-Evers kreeg uit handen van Josta de Graaf-Gieltjes het eerste exemplaar van Heiloo, een dorp in oorlogstijd 2' uitgereikt. Foto: Carolien Breed .zwoeszeenuseun tnnMazni

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1