contact Dodenherdenking in Heiloo 11 HEILOO Burgerzaken GEMEENTE nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Openingstijden Bezwaar maken Evenementen maandagavond 18.00 - 20.00 uur Mededelingen Heeft u vragen? Bel meteen!! Volg ons op UITKIJKPOST 29 APRIL 2015 Op maandag 4 mei houden wij ook in Heiloo de jaarlijkse Dodenherdenking. U kunt meelopen met de Stille Tocht vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg naar het monu ment 'De Man van Vught' aan de Frederika's Hof, waar wij twee minuten stilte in acht nemen. Vlaggen halfstok Vanaf 18.00 uur hangen de vlaggen van alle openbare gebouwen halfstok. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok. Het halfstok houden van de vlag doet recht aan het ingetogen karakter van de avond van de vierde mei. Ook particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen. Programma van de dodenherdenking De oecumenische viering in de Ter Coulsterkerk begint om 19.00 uur. De viering is afgelopen om 19.30 uur. Bezoekers kunnen aansluiten bij de Stille Tocht, die om 19.40 uur start vanaf de hoek Bergeonstraat/Holleweg. Na het spelen van 'The last post' door een solist van Eensgezindheid worden twee minuten stilte in acht genomen om 20.00 uur precies. Hierna worden de coupletten één en zes van het Wilhelmus gezongen, begeleid door Harmonie Caecilia. De aanwezigen kunnen bloemen leggen bij het monument; wij verzoeken vriendelijk de plastic verpakking van de bloemen te verwijderen. Om ongeveer 20.10 uur houdt de burgemeester een toespraak Zoals gebruikelijk vindt een korte herdenkingsbijeenkomst plaats in de Witte Kerk, die om ongeveer 20.30 uur begint. Ewout van Dingstee speelt de eerste cellosuite van J. S. Bach. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een mede werker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. GEMEENTEHUIS Raadhuisplein 1 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66, info@heiloo.nl www.heiloo.nl Openingstijden ma t/m vrij 08.00 - 12.30 uur Op andere tijden na afspraak. BEHEER OPENBARE RUIMTE AFVALBRENGPLAATS Rosendaal 2 Postbus 1, 1850 AA Heiloo t 072 535 66 66 Openingstijden di t/m vrij 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.45 uur zaterdag 09.00 - 13.00 uur Evenementenvergunningen Het college heeft kennisgenomen van het organiseren van: - AZ-selectiedagen op woensdag 29 april van 12.00 uur tot 18.00 uur bij sportvereniging Foresters (verzending brief 16 april 2015). - een feest op vrijdagavond 3 juli 20.00 uur tot zaterdag 4 juli 1.00 uur in de kantine van TC Heiloo United (ver zending brief 23 april 2015). Daarnaast is ontheffing verleend voor verruiming van de sluitingstijd tot 2.00 uur. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Onderhoud bruggen Vanaf begin mei tot eind juni voert gemeente Heiloo levensduurverlen- gend onderhoud uit bij een groot aantal bruggen in het zuidwesten van Heiloo. Aannemer Oosterhof Holman herstelt de gebreken aan de bruggen: herstellen constructie, vervangen rotte dekdelen en leuningen en schilderen leuningen. De brug tussen Bosanemoon en de Zuiderneg krijgt een geheel nieuw brug dek. Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen deels of geheel afgesloten. Houdt u rekening met een omleiding. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Scheffer van de afdeling Ingenieursbureau, telefoon nummer 072 535 66 66 of email info@heiloo.nl Werkzaamheden Het college heeft ontheffing ver leend voor rioolreiniging- en coa- tingswerkzaamheden, die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken, tijdens werkzaamheden op de Kanaalweg/ Kennemerstraatweg van vrijdagavond 1 mei van 20.00 uur tot maandagoch tend 4 mei tot 5.00 uur (verzending brief 23 april 2015). U kunt tegen deze ontheffing bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 072 535 66 66. Als een besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u in een brief binnen zes weken nadat het besluit is ver zonden. In dit bezwaarschrift zet u in elk geval uw naam, adres en handte kening, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden waarom u het niet met het besluit eens bent. Het bezwaarschrift stuurt u naar degene die het besluit heeft genomen: burge meester of burgemeester en wethou ders, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Burgerlijke stand tot en met 24 april Geboren Nora J. Gouda d.v. B. Gouda en B.M. Haupt Joep R.J. Zwart z.v. T.A. Zwart en H.P.M. Wildeboer Tom P. Spanjaart z.v. M.P.H. Spanjaart en I. Driessen Sanne Kok d.v. N.M. Kok en C.A.M. Korrel Julie J.B. Westra d.v. T.S.J. Westra en E.H. de Boer Merijn P.J. Droog z.v. L.J.T. Droog en M. Hoogewerf Huwelijksaangiften aangiften geregistreerd partnerschap W. Wolzak en R. Steur D. Zonneveld en W.M. Kallenbach Dit staat vermeld in de tekst over het besluit. Vragen om schorsing Een bezwaarschrift heeft geen schor sende werking. Het besluit blijft van kracht. Bij een spoedeisend belang kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de voor- zieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor betaalt u griffierecht. Huwelijken geregistreerd partnerschappen M.R. Groot en P.J. Schoen E.A.J. Maas en C.J. Roos W.A. Althuis en S.M. Aalders Overleden G.G. Middelbeek P.A. Verhagen-Fossen D.H. Hoogvorst A. van Veen J. Wagenaar A.J. Bekker-van der Molen A. Schotsman-Buxtorff M. Kramer-Bankert M. Heins-Hilster L.C.M. Linssen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 11