Heiloocontact Het Rozeneiland, door Sanne Terlouw het Orion Ensemble 12 Bevrijdingsdag Egmond-Binnen Begin van het einde? of misschien toch nog een nieuw begin? Afsluiting kruispunt Kennemerstraatweg, Stationsweg, Kanaalweg Meer informatie? Bel! nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Bouwen en wonen U ITKIJ KPOST 29 APRIL 2015 Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 072 535 66 66 van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur. Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen - De Droogmakerij entree bedrijven terrein, zaaknummer 15 04108, tijdelijk plaatsen 2 vlaggenmasten (10 jaar), ontvangen: 14 april 2015 - De Wagenmaker 2, zaaknummer 15 04107, tijdelijk (1 jaar) plaatsen koelunit naast pand, ontvangen: 13 april 2015 - Op de Wieken 1, zaaknummer 15 04221, verbreden uitrit, ontvangen: 15 april 2015 - Zeekamplaan 18, zaaknummer 15 04222, plaatsen dakkapel op voordak- vlak woning, ontvangen: 15 april 2015 - Het Zevenhuizen 20, zaaknummer 15 04188, plaatsen dakkapel op voor- dakvlak woning, ontvangen: 15 april 2015 - Zuidergeeststraat 3, zaaknummer 15 04312, plaatsen dakkapel op voor- dakvlak woning, ontvangen: 16 april 2015 Verleende vergunningen - rotondes in Heiloo, zaaknummer 15 01719, plaatsen 4 reclameborden per rotonde, verzonden: 22 april 2015 - De Blinkenlaan 3, zaaknummer 15 02725, veranderen woning, verzonden: 23 april 2015 - De Droogmakerij 43, zaaknummer 15 03441, veranderen brandscheiding in bedrijfsgebouw, verzonden: 20 april 2015 Gehandicaptenparkeerplaatsen Burgemeester en wethouders hebben besloten gehandicaptenparkeerplaat- sen op kenteken te realiseren nabij: Hildebrandhof 41 Bosanemoon 18 Vrieswijk 190 En een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen nabij: Hoog en Laag 53 Ter inzage De besluiten liggen vanaf 6 mei zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Bezwaar U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst 'Bezwaar maken'. Vanaf vrijdagavond 1 mei 20.00 uur tot en met maandagochtend 4 mei 5.00 uur is de kruising Kennemerstraatweg, Stationsweg, Kanaalweg voor alle verkeer afgesloten. Als u vragen heeft, kunt u bellen met de toezichthouder de heer N. Lenior, telefoonnummer 06 137 009 58. www.heiloo.nl Delerious speelt op Bevrijdingsdag. Aangeleverde foto EGMOND-BINNEN - 1995 was het jaar dat de muziektent op het Kerkplein te Egmond- Binnen werd gebouwd en de eer ste bevrijdingsdag aldaar werd gevierd. Nu twintig jaar later wordt bevrijdingsdag weer gevierd bij de muziektent, georganiseerd door de Vrienden van JOEB. Vanaf 14.00 kunnen de kinderen samen een supergroot bevrijdings schilderij maken tijdens de kinderdisco, dan- send schilderen dus. Daarna zullen bevrijdende klanken klinken van Delirious, de Ierse zanger Mark Condren en de Dj's Eppy, Freddy V., Comrates Creating en DJ Kees. Loopgroep De Klok komt vanaf Wageningen het vredesvuur ontste ken en wethouder Jan Mesu zal de oprichters van de muziektent een dankkonde uitreiken. De opbrengst van het feest zal gebruikt worden voor het survival weekend voor de 13 en 14 jarigen in mei dit jaar. REGIO - Op zondag 3 mei houdt de 'Kring levensbeschouwelijke lezingen Akersloot' een literair concert in de Protestantse kerk in Uitgeest ter gelegenheid van 70 jaar Bevrijdingsdag. Het jaarthema van Bevrijdingsdag 2015 is: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst (Maurice Adams). Hierbij sluit het verhaal van het Rozeneiland naad loos aan. Sanne Terlouw vertelt, naar haar gelijknamige roman Het Rozeneiland, over de joodse familie Amram. Een verhaal dat exemplarisch is voor de geschiedenis van de joden van Europa, van antisemitisme, uitzetting en gevaar van uitroei ing in de loop van de geschiede nis steeds een hoofdrol hebben gespeeld. Met natuurlijk het meest gruwelijke hoogtepunt in de Tweede Wereldoorlog. Het Orion Ensemble, bestaande uit Pauline Terlouw (viool), Leonard Leutscher (piano) en Carla Schrijner (cello), dat in 2008 finalist en prijswin naar was van het eerste Jewish Music Festival, speelt Joods en Spaans georiënteerde muziek van o.a. Joseph Achron, Manuel De Het Orion Ensemble. Falla, Ernest Bloch en Leonard Leutscher. Hij liet zich daarbij inspi reren door een aantal Sefardische liederen. Het Orion Ensemble heeft zich gespecialiseerd in het maken van literaire concerten, voorstellingen waarbij muziek en Aangeleverde foto tekst samengevoegd worden tot één geheel. Plaats: Protestantse Kerk aan de Castricummerweg in Uitgeest. Aanvang: 14.30 uur. Toegang: 10,- Reserveren: koosje.wiegman@hetnet.nl of tel. 0251-319171. ■IHA-*- E GMOND A/D HOEF - Vorige week vrijdag werd door Molenbouwers Poland de kap van de molen van Berkhout uit voorzorg verwijderd. Dit bleek noodzakelijk nadat er bij de opname voor de renovatie duide lijk werd dat de acht stijlen van het achtkant aan de onderzijde zwaar zijn aangetast door houtrot en de eigenaar het risico niet wilde lopen dat er ongelukken zouden gebeu ren. ,,Er is afgelopen december een subsidie beschikbaar gesteld door de provincie Noord-Holland van 105.000 en er is daarnaast nog een kleine BRIM subsidie van 30.000 toegewezen. Alhoewel dit aanzien lijke bedragen lijken is er voor de beoogde renovatie een bedrag van ruim 350.000 nodig, en dat is er tot op heden nog niet", aldus de huidige (particuliere) eigenaar die dolgraag wil aanvangen met de restaura tie. Hij is druk bezig de benodigde gelden bij elkaar te sprokkelen en had dan ook gehoopt op een sub- stantiële bijdrage van de gemeente Bergen. ,,Deze is echter - tot op heden - niet van plan de renovatie financieel te ondersteunen en stelt zich op het standpunt dat ze slechts gemeentelijke monumenten willen subsidiëren. Wel vreemd in het licht dat de fundamenten van het Slot, de Slothoeve en de Slotkapel wel subsidie voor onderhoud en herstel ontvangen. Het zou nu toch eeu wig zonde zijn van alle inspanningen van de afgelopen jaren dat, indien de gelden niet bij elkaar gehaald kunnen worden, de subsidie van de provincie geretourneerd moet wor den en de eens zo prominent aan wezige, trotse molen van Berkhout, zelfs vereeuwigd op een doek van de Amerikaanse schilder Gary Melchers, aan zijn lot wordt overge laten en de elementen vrij spel krij gen. Egmond aan den Hoef zal dan een bezienswaardigheid armer zijn en met het verdwijnen van de molen zullen de fijne herinneringen die zo velen aan deze plek hebben, hun tastbaarheid verliezen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 12