vanrtis Lucas KLAAR VOOR DE LENTE 15 m êmmm UITKIJKPOST 29 APRIL 2015 'Ik weet gewoon dat het niet lang meer gaat Wat begon als een vakantie, eindigde in een nacht merrie. Celeste Tournier (42) uit Heiloo moest haar kinderen elf jaar geleden noodgedwongen achterla ten in Libanon. Daarna begon de strijd om ze terug te krijgen. Op het bordje bij de voordeur hangen hun namen: Celeste, Yannis, Lucas. Van de vader van haar kinde ren is ze inmiddels gescheiden. Ze heeft alle rechts zaken in zowel Nederland als Libanon gewonnen en de laatste uitspraak van de rechtbank in Den Haag luidt: ,,De kinderen moeten onmiddellijk terug naar Nederland, desnoods met de sterke hand van justitie en politie." Toch zijn haar jongens nog steeds niet bij haar. In mei 2004 ging Celeste met haar toenmalige man en twee zoons, toen 3 en 5, op vakantie en tevens familiebezoek in Libanon. Celestes schoonfamilie woont circa vijftig kilometer ten zuiden van Beiroet, in een afgelegen, bergachtig gebied. Iedereen kent elkaar daar, steunt elkaar en geweld of wapenge- bruik wordt niet geschuwd. Het huis van de familie is door hekken omheind. Vrijwel direct na aankomst veranderde de sfeer: er was geen sprake van dat zij met z'n vieren ooit terug zouden gaan naar Nederland. Celeste: Natuurlijk ken ik de verhalen over vaders die hun kinderen ontvoeren naar hun geboorteland. Ik heb het daar destijds ook met mijn man over gehad. Hij verze kerde me keer op keer dat hij dit nooit zou doen." In de weken die volgden heeft Celeste op alle moge lijke manieren geprobeerd om haar man te over tuigen van het feit dat ze weer terug moesten naar Nederland. Een onmogelijke opgave. Als ze even bui ten liep met haar kinderen, kwam hij aangestormd om ze weer terug te halen, ze stuitte op een geslo ten hek of op gewapende mannen. Ze zaten letterlijk gevangen. Panisch van angst en totaal radeloos heeft Celeste uiteindelijk haar moeder gebeld. Die is gekomen om haar te ondersteunen. Onder het mom van 'ik ga thuis spullen halen, mijn baan opzeggen en het huis verkopen voor ik voorgoed terugkom', heeft haar schoonfamilie haar laten gaan. Samen met haar moe der is ze teruggegaan naar Nederland. Het allerver schrikkelijkste moment uit haar leven: afscheid te moeten nemen van haar kinderen, ze te beloven dat ze snel weer terug zou komen, maar zelf niet wetend wanneer dat zou zijn. ,,Als je dit niet hebt meegemaakt, kun je je hier echt geen voorstelling van maken", aldus Celeste. ,,Je laat je kinderen toch niet achter! Het punt is, dat als ik daar gebleven was, ik mijn leven niet zeker was geweest. Ik was doodsbang en volledig ingestort. Iedereen om mij heen bleek op de hand van mijn ex en ik wist niet wat er met me zou gebeuren. Wat als ze mij alsnog bij mijn kinderen weg hadden gehaald? Ik vertrouwde helemaal niemand meer." Natuurlijk zijn er in de afgelopen jaren momen ten geweest dat ze op het punt stond naar Libanon te gaan en haar kinderen op te halen. Maar haar Libanese advocaat die haar al jaren bijstaat, zei tel kens: ,,Never nooit doen! Je brengt het er niet levend vanaf." Hij kent de situatie daar als geen ander. Ondanks alles heeft Celeste geen spijt. ,,Ik heb altijd op mijn gevoel vertrouwd." De gebeurtenissen in de afgelopen jaren en de fantastische mensen om haar heen hebben haar sterker gemaakt dan ooit. ,,Het gaat nu goed met me, ik heb een baan, een huis, mijn kinderen kunnen bij mij terecht." Haar zoons zijn inmiddels 14 en 16. Ze gaan naar school en naar omstandigheden gaat het goed met ze. Sinds twee jaar heeft ze weer contact met hen. Eerst via Skype, maar de laatste tijd vooral telefo nisch. Twee keer per week. Het moment dat ze ze voorgoed in haar armen kan sluiten, komt dichterbij. Haar ex weet inmiddels dat het net zich rond hem sluit. Hij heeft al in de gevangenis gezeten voor het opzettelijk onttrekken van de kinderen aan het ouderlijk gezag van hun moeder. Na een maand mocht hij de gevangenis verlaten in ruil voor contact tussen moeder en zoons. Het wachten is nu op de vertaling van de stukken van de Haagse rechtbank, waarna de Libanese autoriteiten tot actie over kun nen gaan. Celeste heeft het volste vertrouwen in een goede afloop en weet het zeker: ,,Het komt goed. Ik weet gewoon dat het nu niet lang meer gaat duren." Tekst: Birgitte Oortwijn, foto: Celeste Tournier Celeste Tournier met links Yannis en rechts Lucas Zien is kopen bij de Hortus LIMMEN - ,,De Hortus Bulborum mag dan een unieke tuin zijn, maar subsidie: ho maar! Ook in een gemeente die zich graag toe ristisch noemt, hoef je letterlijk op niets te rekenen." Vandaar dat Anton Nijssen en Henk Nuyens er alles aan doen, om de verkoop van de bijzondere historische bollen te stimuleren. Qua onderhoud vergt de tuin behoorlijk wat investeringen, ondanks de enorme inzet van vrij willigers. Anton Nijssen, die zelf van het bollenbedrijf komt, later met z'n broer overschakelde op de bloementeelt en weer later door ging met een eigen tuincentrum en een hoveniersbedrijf, is sinds twee jaar als vrijwilliger bij de tuin betrokken. ,,Ik heb", vertelt hij, ,,het werk van Joop Zonneveld overgenomen. Joop heeft me eerst ingewerkt en vervolgens ben ik voor mezelf nagegaan, hoe we de inkomsten voor de Hortus uit bol- lenverkoop zouden kunnen ver groten." Als eerste constateerde hij dat de bollenverkoop via de interna tionale groothandel terugliep. Ten tweede dat de Hortus de bezoe ker drie verschillende bollenpak- ketten van elk honderd euro aan aanbood. Anton Nijssen: ,,Zo'n fiks in de tuin lopen ze warm voor ben we het over een andere boeg bedrag, ook al krijg je er veel voor, bepaalde soorten, die ze graag gegooid. Ten eerste bieden we schrikt mensen toch af. Dat is het jaar daarop in hun eigen tuin tien gemengde pakketten histori- heel jammer, want al wandelend zouden hebben. Daarom heb- sche tulpen aan, zeven pakketten historische narcissen en nog zes gemengde pakketten. En daar tus sen zitten ook weer allerlei ver schillen, zodat er keuze te over is. En qua prijsstelling zitten we tussen de 22,50 en 45." Henk Nuyens, die in de bollenschuur de leiding heeft, vaart een verge lijkbare koers. De schuur is aan trekkelijk ingericht met een grote keuze aan najaarsbollen en souve nirs. ,,Maar", zegt hij, ,,het allerbe langrijkste is wel, dat je altijd op deskundig advies kunt rekenen, bij de bollen die je koopt. Je zult je dus niet gauw bekocht voelen, al moet je je wel realiseren dat bol len een natuurproduct zijn, waar van de kwaliteit nooit voor 100% te voorspellen valt. Maar spijt van je aankoop zul je nooit hebben, Die garantie kan ik bij voorbaat geven." Zowel hij als Anton zijn het er over eens dat de Hortus op dit moment als gevolg van het koude voorjaar, meer kleur heeft dan ooit. Een goed moment dus, om nu als koper je slag te slaan, want veel van de aangeboden pakketten staan op de tuin nog in bloei. De Hortus Bulborum aan de Zuidkerkenlaan 23A in Limmen is geopend: maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur; zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 15