De theatergids van de Vrienden van de Beun voor 2015-2016 is er weer vereniging inde spotlight I 13 BORDEN nog 35| week kassabonnen sparen! een halve pagina ZWEMBAD HEUBAAEÜi TE KOOP NIEUWSBLAD VOOR HEILOO OMSTREKEN Own Your Life Coaching deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Fraai aanbod mogelijk dankzij vrijwilligers en sponsors Vrienden •é- .van Beun* presenteert t Carel Kraayenhof jViggo Waas Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei tot uiterlijk vrijdag 1 mei, 12.00 uur. Uw 175 euro Holleweg 76 te Heiloo U VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 29 APRIL 2015 HEILOO - Bij deze Uitkijkpost treft u de theatergids van de Stichting Vrienden van de Beun aan met het programma voor het seizoen 2015-2016. De stich ting heeft 25 voorstellingen van beroepsartiesten geprogram meerd. Met zoals gewoonlijk: toneel, cabaret en muziek, en kinder voorstellingen. Wie geen gids heeft ontvangen, vanwege een Nee/Nee-sticker of een Nee/ Ja-sticker, kan de gids in Heiloo ophalen in de bibliotheek, het gemeentehuis of het theater of anders mailen naar secr@vrien- denvandebeun.nl. Natuurlijk staat de theatergids ook al online, op www.vriendenvandebeun.nl. Voor toneel zijn geboekt: Kees Hulst Esther Scheldwacht (in een stuk over het dichtersechtpaar Leo Tineke Vroman), Bastiaan Ragas (in Zij is de baas), Nelly Frijda Ingeborg Elzevier Kitty Courbois (in Vrouwen van later) en Theatergroep Suburbia. De caba retiers die De Beun zullen aandoen zijn Droog Brood, Ali B, Johan Goossens, Daniël Arends, Lenette van Dongen, Speelman Speelman en Viggo Waas. Er is literair enter tainment van Joost Prinsen en van het duo Ronald Giphart Bart Chabot. Muzikale klappers zijn Zazi, Douwe Bob, Tim Knol, Artvark Ntjam Rosie, Eric Vloeimans Remy van Kesteren, Denise Jannah, de Mattheus Passie van Jan Rot, Joris Linssen met zijn band Caramba en het Carel Kraayenhof Ensemble! De kindervoorstellingen komen van Dirk Scheele en van het duo Marianne Busser Ron Schröder. Er is ook een dansvoor stelling, van David Middendorp. Dit fraaie aanbod van voorstel lingen van de Stichting Vrienden van de Beun is mogelijk dankzij de inzet van de 17 vaste vrijwilli gers van de stichting en dankzij de steun van donateurs en sponsors! Dank gaat dan ook uit naar de dona teurs en sponsors, met name de Rabobank Noord-Kennemerland, de gemeente Heiloo, de Bibliotheek Heiloo en het Taqa Cultuurfonds. Hoe u kaarten kunt bestellen, staat nauwkeurig beschreven in de gids (op bladzijde 3), en op de website, waar ook alle ver dere informatie te vinden is: www.vriendenvandebeun.nl. Lenette van Dongen. Aangeleverde foto stichting t dit seizoen in De Beun -n^ Droog Brood AU ts Lenette van Dongen jTim Knol j Zazi Speelman Speelman 1 Chabot fcGphart Eric Vtoehrans t Remy van Kesteren j üouwe Daniël Arends Joost Prinsen Zwembad Het Baafje is open! Teun van Etten van SSL en wethouder Rob Opdam openden afgelopen zaterdag zwembad Het Baafje. Foto: Carolien Breed HEILOO - Er kan weer buiten gezwommen worden in Heiloo. Sinds zaterdag 12.00 uur is zwembad Het Baafje open voor publiek. Wethouder Rob Opdam knipte samen met Teun van Etten, direc teur Sport Servicepunt Langedijk (SSL) en de nieuwe exploitant van het zwembad, het ballonnenlint door waarmee de opening offici eel was. Van Etten vertelde dat er de afgelopen weken hard gewerkt is om het zwembad voor de ope ning op tijd in orde te maken. ,,En dit is pas het begin; vanaf nu gaat het echt gebeuren!" De watertemperatuur is door de koude nachten met bijna 17 gra den nog wat aan de frisse kant, maar vanaf nu kan het zonne tje zijn invloed doen gelden. Het Baafje bestaat dit jaar 45 jaar en Van Etten beloofde de aanwezi gen dat SSL er alles aan zal doen dat Het Baafje weer een ontmoe- tingsplek wordt voor jong en oud; voor mensen uit de hele regio. Er staan tal van activiteiten op het programma, op de website en de mobiele Het Baafje APP kan men in de gaten houden wanneer en wat er zoal te doen is. De wethou der sprak namens de gemeente zijn blijdschap uit dat de exploi tatie bij SSL in goede handen is en bovenal dat het voortbestaan van Het Baafje door de overname gered is. Abonnementhouders hebben toegang tot beide zwembaden van SSL en kunnen voor de variatie ook in De Bever in Sint Pancras zwemmen. De abonnementen verkoop gaat bovenverwachting goed, meldt Nancy, één van de vertouwde gezichten van Het Baafje. ,,We hopen dan ook op een mooie, lange en warme zomer!" Tot en met 1 mei is het Baafje open tot 17.00 uur, daarna kan er dagelijks tot 20.00 uur gezwom men worden. Henny Stoop J uitvaartverzorging Heiloo e.o. E.J. Potgieterweg 27 Heiloo telefoon: 072 532 0345 www.capella-uitvaartver20rging.nl i.v.m. voor de Uitkijkpost van 6 mei kan men kopij en advertenties aanleveren advertentie Voor meer info: www.uitkijkpost.nl >adverteren >verenigingspagina Kijk snel op www.ikwinkelinheiloo.nl GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 9 N UMMER 1 8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1