Own Your Life Coaching BEDRIJF BELICHT 'Waarom de afslag A9 in Heiloo er niet moet komen!' Fietsen op slot; ook in de schuur! 5 Luisterwandeling vogelzang Verkoop bij Bibliotheek Heiloo Speellezen met je baby VluchtelingenWerk Heiloo zoekt hulp Het Baafje is Verzilverpunt van Tip Heiloo U ITKIJKPOST 29 APRIL 201 5 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex btw. Voor aanmelding Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. Tel. 072-5330175 of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aanmelding graag dui delijk uw gegevens vermelden. Tekst en foto: Carolien Breed Mirjam Dekker, bezoekadres Heerenweg 135, 1851 KN Heiloo, tel. 06-11755920, www.ownyourlife.nl, e-mail: mirjam@ownyourlife.nl. HEILOO - Niet iedere moeder ervaart 'een roze wolk' als de kleine er eindelijk is. De werkelijkheid pakt voor tal van jonge moeders heel anders uit dan het tevoren gedroomde plaatje. Een moeilijke zwangerschap, een zware bevalling of een huibaby die je nachten wakker houdt, zomaar wat voorbeelden die een domper kunnen zijn op het beeld dat vooraf zo roos kleurig leek. Mirjam Dekker, mental coach gespecialiseerd in Mama coa ching en met Own Your Life Coaching breder gericht als vrouwencoach, is ervaringsdeskundige. Ze beleefde geen roze, maar een grijze wolk die al binnendreef tijdens een moeilijke zwangerschap en lang na de geboorte van haar eerste kindje bleef hangen. Ze kan de gevoelens van twijfel en grote onzekerheid bij vrouwen, die iets dergelijks overkomt, dan ook heel goed plaatsen. Mirjam is hier -met deskundige hulp en door hard aan zich zelf te werken - goed doorheen gekomen. Met als resultaat dat ze inmid dels de trotse moeder is van twee blije, tevreden kinderen waar ze met volle teugen van geniet. ,,Maar het heeft wel enige tijd geduurd." Al deze ervaringen leidden uiteindelijk tot een ommekeer in haar leven; ze ging weer studeren, dit keer in een richting waar haar hart ligt. En heeft oplei dingen voor mental coach gevolgd om voortaan vrouwen, moeders en niet-moeders, op weg te helpen. ,,Want als ik mezelf de kans had gegund me realistischer voor te bereiden op het moederschap en de lat minder hoog had gelegd, was de moeilijke periode mij wellicht bespaard geble ven. En die jaren kun je nooit meer overdoen." Mama coaching is volgens Mirjam ook heel zinvol vóór een gezinsuitbreiding. Ze vervolgt: Zo'n 80% van de moeders ervaart het moederschap zwaarder dan ze gedacht hadden. Het moederschap is anders dan pakweg veertig, vijftig jaar gele den, de tijd dat 'moeder zijn' de ultieme levensinvulling gaf. Kinderen zijn tegenwoordig een bewuste keuze. Veel vrouwen stappen in de valkuil, door twee personen in één te willen proppen. Alles moet perfect; je gezin, je werk, en dan wil je ook nog het beste voor je kinderen. Als je voelt dat je faalt, voel je jezelf onbekwaam. Blijkbaar is er iets in onze verwach ting dat niet klopt met de realiteit." Om dit patroon te doorbreken is een gedragsverandering nodig. Wat Mirjam met Own Your Life Coaching biedt is kortdurende, praktische mentale begeleiding. ,,Het kwartje moet eerst vallen, maar als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor anderen zorgen." Het traject dat Mirjam met haar klanten bewandelt, volgt staps gewijs een pad van bewustwording. Ter kennismaking, en om de drempel die vrouwen soms voelen om professionele hulp te zoeken te verlagen, biedt Mirjam gedurende de maand mei een uitgebreid intakegesprek kos teloos aan. HEILOO - Vrijdagavond 1 mei om 19.00 uur vindt een luister wandeling plaats, georganiseerd door gidsengroep Heiloo van het IVN, de vereniging voor natuur- en milieueducatie. Vertrekplaats is zwembad Het Baafje. De luis terwandeling zorgt ervoor dat u kunt genieten van vogelzang in en rond de Noorderneg. De wandeling duurt anderhalf a twee uur. Als u een verrekijker heeft is het goed om die mee te nemen. Stevig schoeisel en warme kleding aanbevolen. Meer informatie: IVN-Heiloo@ hccnet.nl, of tel. 072-5325110. HEILOO - Op vrijdag 1 en zater dag 2 mei houdt Bibliotheek Heiloo haar maandelijkse ver koop. De meivakantie is een goed moment om eens te komen kijken of er nog wat moois zit tussen de door de bibliotheek afgeschreven materialen. Bij deze verkoop heeft u dus ook nu weer veel kans om een paar mooie boeken of andere mate rialen voor weinig geld op de kop te tikken. U vindt niet alleen romans, informatieve boeken en jeugdboeken bij deze verkoop maar ook cd's, dvd's, grote let- terboeken, bundels tijdschriften en bladmuziek. De verkoop wordt doorlopend gehouden op vrijdag van 15.00 tot 18.00 uur én zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. HEILOO - Voorlezen aan baby's wordt ook wel speellezen genoemd, omdat je babyboekjes niet alleen kunt bekijken, maar ook voelen, horen en uitprobe ren. De vrolijke babyboekjes van de BoekStart-collectie in Bibliotheek Heiloo zijn hier heel geschikt voor. Speellezen met uw baby is niet alleen leuk, het is ook heel goed voor de taalontwikkeling van uw kind. Op donderdag 7 mei, van 10.30 tot 11.30 uur komt logopediste Jolanda de Wit in Bibliotheek Heiloo het babyuurtje verzorgen. De toegang is vrij, graag even aanmelden vooraf op info@ bibliotheekheiloo.nl of tel. 072 5330670. HEILOO - VluchtelingenWerk Heiloo is op zoek naar verster kingen. ,,Dit jaar en volgend jaar verwachten wij veel nieuwe vluchtelingen", zegt Jeannette de Groot. ,,We hebben bij VluchtelingenWerk Heiloo hulp nodig. Hulp om mensen te bege leiden als ze in Heiloo komen wonen en hulp bij het leren van Nederlands aan vluchtelingen." Bij interesse kan men mailen naar a.azizi@vwnwh.nl. HEILOO - Dit jaar is Het Baafje Verzilverpunt van Tip Heiloo. Voor twee Tippies krijg je het tweede kaartje gratis. Wie neemt u mee, de volgende keer dat u gaat zwemmen? Waarschijnlijk weet u al hoe u aan Tippies komt: doe waar u goed in bent voor iemand anders uit Heiloo. Kijk voor informatie op www.tipheiloo.nl. HEILOO - Willem Gomes van NCPN is fel tegenstander van de aansluiting op de A9. Hij meldt het volgende: ,,Van de 22600 inwoners behoort nog niet de helft tot de beroepsbevolking. Hiervan reist een groot deel voor het werk niet naar de Randstad. Van degenen die wel naar de Randstad reizen pakt het meren deel de trein. Goed voor het milieu; daarom wordt het gebruik van de trein al jaren gestimuleerd!" Volgens Gomes gaat het college van Heiloo hier dwars tegenin met haar charme offensief voor de extra aansluiting van de A9 bij Heiloo. Hij vraagt zich af: ,,Hoe vaak staat u in de file met de auto rich ting Randstad in de regio Heiloo? Heiloo een levendig dorp? Niet als het aan het college ligt dat vanwege de kosten van de A9 en vervolgpro jecten bezuinigt op sport, cultuur en groen! In de structuurvisie 2030 staat dat mensen een groen omge ving wensen en het dorpse karakter van Heiloo willen behouden. En die vraag naar woningen? Valt erg tegen, want inmiddels worden er veel minder dan de gelande 2400 woningen gebouwd in Zandzoom en Zuiderloo. En veel later dan gepland omdat vanwege gebrek aan kopers!" Ook over de werkgelegenheid heeft hij zijn twijfels. ,,Er staan nog zoveel panden te koop en te huur in bedrijventerreinen De Oosterzij, de Oude Werf en de Boekelermeer. Bedrijven die zich er recent geves tigd hebben, komen uit Heiloo zelf of de regio. Is dus niets meer dan verplaatsen van werkgelegenheid. Zelfs Kaptein verhuist alleen met oude medewerkers en al en levert geen extra werkgelegenheid op." Gomes over de verkeerssprei- ding. ,,In een niet openbare ver- keersrapport staat dat er over de toch al overbelaste Stationsweg met de aansluiting A9 per etmaal 9.600 motorvoertuigen rijden en zonder afslag 7.500. Dat geeft files! Ook over de Kanaalweg en de Vennewatersweg gaan met de aan sluiting A9 meer motorvoertuigen dan zonder; op de Kanaalweg bijna 4000 meer per etmaal en op de Vennewatersweg ruim 1000! Ook op het Malevoort en de Zeeweg neemt het aantal toe met resp. 100 en 400. Alleen de Kerkelaan en de Kennemerstraatweg profi teren. En dan hebben we het nog niet over alle verkeersaanpassin- gen en wegafsluitingen zoals de afsluiting van de Kapellaan. Zodat het vrachtverkeer voor Holland Blumen, GP Groot, Van der Steen en de bussen voor de OLV Kapel via de Hoogeweg moeten. Die nu notabene net fietsstraat voor scho lieren is geworden! Is dit om deze bedrijven daar het ondernemen onmogelijk te maken en naar de Boekelermeer te krijgen?" Gomes besluit zijn betoog: ,,In het rapport staat zwart op wit dat de extra aan sluiting van de A9 bij Heiloo leidt tot meer autoverkeer door Heiloo. En dus meer CO2 uitstoot! De aan sluiting van Heiloo op de A9 bete kent dus geen verbetering van de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van ons dorp." De politie in Heiloo heeft de afgelopen maanden vele meldingen gekregen van gestolen fietsen. Aangeleverde foto HEILOO - De politie in Heiloo heeft de afgelopen maanden tientallen meldingen gekregen van gestolen fietsen. Veel van de fietsen werden ontvreemd in (de buurt van) een winkelcentrum. Wijkagent Johan de Wildt vindt het opvallend dat veel van de gesto len tweewielers helemaal niet op slot stonden. ,,Mensen gaan even snel een boodschap doen en zetten hun fiets dan zonder slot weg. Maar we horen ook geregeld dat fietsen bij mensen thuis uit de schuur zijn gestolen. Ook dan gaat het vrijwel altijd om fietsen die niet op slot staan en de schuur niet afgesloten is. Eigenaren van (brom)fietsen kunnen zelf dus veel doen om dief stal te voorkomen. Met een goed slot maak je het fietsendieven al een stuk moeilijker. De ideale situatie is om zowel het frame als de beide wielen vast te maken. Als u alleen uw wielen vastmaakt, kunnen ze nog steeds uw fiets opladen of met de fiets zonder wiel gaan lopen. Bevestig een slot liefst hoog en los. Hoog van de grond bemoeilijkt het gebruik van een betonschaar en doorzagen is moeilijker wanneer het slot los hangt. Wanneer een kettingslot tegen de grond hangt, kan de grond worden gebruikt bij het breken van een slot. Een beu- gelslot kunt u echter het beste zo laag mogelijk hangen. En tot slot: gebruik goede sloten en eventueel zelfs twee (verschillende) sloten." Mocht een fiets toch worden gesto len, dan is het altijd belangrijk om aangifte te doen. Als alle kenmer ken van de fiets dan beschikbaar zijn, is de kans een stuk groter dat een gestolen fiets bij de rechtmatige eigenaar terugkomt. Daarom is het belangrijk voor fietseigenaren om het frame- of chipnummer, slotnum mer en andere kenmerken van de fiets (merk, type, kleur, soort rem men en versnellingen en accessoi res) te noteren. Maak daarnaast ook een foto van de fiets. Op de website van het Centrum Fietsdiefstal is een voorbeeld van een fietsregistratie- kaart te vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 5