Onderzoek Verkeerseffecten Aansluiting A9 nog 2| week kassabonnen sparen! Thema-avond Nepal op 12 mei Heiloose Emelie Veldt maakt aardbeving mee in Nepal Voetenspecialist Heiloo deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Uw uitvaartverzorger in Heiloo toezicht op de besteding van de van de opbrengst via de Stichting Veldwerk geheel ten goede komt aan het ontwikkelingswerk in Nepal. Er komt een informatiestand waar Fred Valkering documenta tie beschikbaar heeft en het een en ander vertelt over Nepal en de Stichting Veldwerk. Vanaf deze week kunt onze advertentie vinden bij de overlijdensberichten van deze krant. Kijk snel op www.ikwinkelinheiloo.nl VERVROEGDE DEADLINE AANLEVEREN KOPIJ I.V.M HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 14 MEI Voor de Uitkijkpost van 13 mei kan men kopij en advertenties aanleveren TOT UITERLIJK VRIJDAG 8 MEI, 12.00 UUR Wethouder Dellemijn gaf donderdagochtend een toelichting op het onderzoek Verkeerseffecten Aansluiting A9. Aangeleverde foto HEILOO - Via de Stichting Veldwerk bestaat er al langer dan vijftien jaar een stevige band tussen Heiloo en het nu door de zware aardbevingsramp geteisterde Nepal. René Veldt is minimaal tien maanden per jaar in Nepal werk zaam en houdt dan ook direct financiële middelen. Dankzij de belangeloze medewerking van diverse organisaties is er op dins dag 12 mei in het Trefpunt Heiloo een thema-avond over Nepal waar- De in Heiloo woonachtige filmer Nico Mantel zal belan geloos zijn interessante docu mentaire over Nepal verto nen. De familie Valkering presenteert een specifiek Nepalees hapje. Aanvang 20.00 uur; entree 6,-. HEILOO - Wethouder Dellemijn gaf donderdagochtend een toelichting op het onderzoek Verkeerseffecten Aansluiting A9. Dit onderzoek stond afgelopen dinsdag op de agenda van B&W. Bureau Goudappel Coffeng, een adviesbureau op het gebied van Mobiliteit en Ruimte heeft de ver- keerseffecten in kaart gebracht, die de aansluiting op de A9 zal hebben op het wegennet in Heiloo. Hiervan is een rapport verschenen waarvan de resultaten deze dag werden toe gelicht. In het onderzoek is gekeken naar de verkeersintensiteit op dertien verschillende trajecten in Heiloo, telkens refererend aan het Verkeersplan Heiloo. In dit verkeersplan is vastgesteld welke hoeveelheid verkeer op welke plaatsen toelaatbaar zijn. Voorbeelden van trajecten zijn de Kerkelaan, de Kanaalweg, de Vennewatersweg, het Malevoort en de Zeeweg. Uitgangspunt is het basisjaar 2010 en vervolgens zijn voor genoemde trajecten drie varianten uitgewerkt: welke ver keersdrukte wordt verwacht in 2030 wanneer er geen aansluiting op de A9 is, welke verkeersdrukte wordt verwacht in 2030 wanneer er wel een aansluiting op de A9 is en wat is de verwachting wanneer er in 2030 een aansluiting op de A9 is en tegelijkertijd verkeersontmoe- digende maatregelen zijn genomen als snelheidsbeperkingen en weg versmallingen. In het rapport is rekening gehouden met uitbreiding van woonwijken als Zandzoom en Zuiderloo en met de uitbreiding van bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo. Ook is gekeken naar het 'kustverkeer'. Het rapport laat zien dat wanneer er in 2013 geen aansluiting op de A9 gerealiseerd wordt de verkeersdrukte op twaalf advertentie locaties minder is ten opzichte van het Verkeersplan Heiloo. Bij aan sluiting op de A9 met verkeersont- moedigende maatregelen leidt dit op één locatie tot meer verkeers drukte (de Kerkelaan). Verder laat het rapport zien dat de verkeersdrukte in 2030 ten opzichte van het basisjaar 2010, zonder aansluiting op de A9, op drie locaties leidt tot minder ver keersdrukte en bij aansluiting op de A9 inclusief maatregelen op zes locaties tot een grotere ver keersdrukte. Wat je wel ziet is dat de totale verdeling in alle gevallen gelijkmatiger is: de pieken worden lager en de dalen worden hoger. Wethouder Dellemijn benadrukt dat de infrastructurele investering ten behoeve van de A9 voor 80% ten bate komt van heel Heiloo. ,,Ik hoor vaak de opvatting dat de aansluiting op de A9 er alleen zou komen voor Zuiderloo, Zandzoom en de Boekelermeer Heiloo, maar dat is pertinent niet het geval. Ook inwoners van andere wijken in Heiloo zullen geneigd zijn deze afslag te kiezen, in plaats van de route via het Kooimeerplein", aldus Dellemijn. De conclusie van de gemeente, op basis van dit rapport, luidt dat de aansluiting van Heiloo op de A9 potentie biedt, omdat het tot een meer gelijkmatige belasting van het totale verkeersnet leidt en een betere doorstroom. HEILOO - Op 8 maart vertrok de 24-jarige Emelie Veldt naar Azië om daar te beginnen aan een droomreis. Na ruim een maand toeren door Sri Lanka, volgde Nepal. Het land waar haar oom, René Veldt, woont en onder deel uitmaakt van Stichting Veldwerk. Na een introductieweek in Nepal zou na het weekend de eerste dag als vrijwilliger van start gaan voor Emelie, totdat de aardbeving anders besloot. ,,We zaten in de bus toen de eerste schok plaatsvond", vertelt Emelie. ,,We waren zaterdag op weg naar Kathmandu om daar op maan dag te beginnen met vrijwilligers werk." Emelie zou daar Engelse les geven, maar de aardbeving veran derde haar plannen. ,,Ik keek naar buiten en zag veel mensen in paniek uit hun huizen rennen en de straat opgaan. Er ontstonden ook rook wolken." De gedachte was eerst dat het een plaatselijke modderstroom was. Maar als Nepalezen hun tele foon erbij pakken, worden waar heden getoond met vreselijke foto's en video's uit het hele land. ,,Op dat moment besef je dat je onder deel bent van een natuurramp." De paniek nam toe in het gebied waar geen stroom en drinkwater te vin den was. Emelie besloot haar oom op te zoeken om daarna samen naar Sankhu te gaan, waar het levens werk van René staat: Hamro Gaun, een zelfvoorzienend weeshuis. ,,Hier is stroom door zonnecol lectoren en water door regenop- vang." Onderweg voegde de jonge Heiloose veel op het netvlies-blij vende indrukken toe. ,,Mensen durf den niet meer binnenshuis te zitten. Zelfs niet in het ziekenhuis. Daar stonden de bedden ook gewoon bui- ten." De mensen die de ramp niet overleefd hadden, kennen daar een traditioneel einde van hun leven. ,,Mensen uit hoge kasten verbrand den doden aan rivieren. En mensen uit lage kasten verbrandden doden naast het weeshuis. Daar lagen dan stapels hout waarop mensen werden verbrand en er kwam heel veel rook van af. Ik heb even gekeken, maar wilde dat niet meer zien." De spanning zat er dan ook goed in. ,,Toch zag ik minder spanning op de gezichten van de plaatselijke mensen, dan van westerse. Dat maakte mij toch wat meer kalm." Toen zij uiteindelijk contact had met haar ongeruste ouders, zeiden zij haar dat er een vlucht was naar Brussel. ,,Ik had de keuze om weg te gaan. Ik had daarvoor nog geen moment gedacht aan teruggaan door al die spanning, stress en sla peloosheid. Maar die mogelijkheid heb ik toen genomen." Emelie is nu veilig thuis, maar door de grote natuurramp hebben projecten in Dhading en Sankhu aandacht nodig op gebied van reparatie aan gebouwen, extra medische kosten, aanvulling noodvoorraad, opvang betrokkenen bij de projecten die dakloos zijn geworden, transport en communicatiekosten. Emelie roept iedereen dan ook op om geld te doneren aan stichting Veldwerk! U kunt storten op het rekening nummer van de Triodos Bank 25.46.61.610 t.n.v Stichting Veldwerk, Vennewatersweg 19, 1935 AR Egmond-Binnen, onder vermelding 'aardbeving'. IBAN is NL16TRIO0254661610, BIC is TRIONL2U. Voor meer info: www.stichting-veldwerk.nl en www.cross-borders.info. Emelie Veldt tijdens haar reis. Aangeleverde foto lUftknjk/fQ^ ONTykNGENl BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 7 9 N UMMER 1 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1