Motorclub Heiloo 1975 vierde dit weekend het 40-jarig bestaan Wandelen met de wethouder 113 BORDEN TE KOOP Kennemerstraatweg 464 1851 NG Heiloo 06 139 184 98 drukwerk@uitkijkpost.nl NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN PRINSES IRENELAAN 91 te Egmond aan den Hoef Complete info zie Funda Vervroegd aanleveren ivm Pinksteren In verband met Pinksteren, maandag 25 mei, geldt een vervroegde deadline voor het aanleveren van kopij en advertenties. U kunt uw kopij en advertenties aanleveren tot uiterlijk vrijdag 22 mei om 12.00 uur. Hairstudio Digna deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Ontdek het wandelnetwerk Noord-Holland /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 HEILOO - Eens waren het jon gens die zover mogelijk achter op het buddyseat van hun brom mers zo snel mogelijk wilden rijden, maar op hun 18de wer den de brommers ingeruild voor motorfietsen. Enkele gingen echt racen op het circuit. Zeker ook officiële racen met onder andere motor met zij span, waarvan er nog filmpjes cir culeren op Youtube. Het kon niet uitblijven dat deze groep jongens en meisjes, en wel in café La Strada, hun motorclub gingen oprichten. En zo was in 1975 de MotorClub Heiloo ontstaan; MCH'75. Het doel was met elkaar plezier beleven met de motorfiets door toertochten te maken, races bezoeken in binnen- en buitenland. Daarvoor werden niet alleen ritten gemaakt naar Assen, maar ook in combinatie met vakantie naar de walhalla's van de races in Italië, Zweden en Groot- Brittannië. Met de tent achterop en genieten van de ultieme vrijheid op de motorfiets. Die bezoeken aan races vinden nog steeds plaats door de harde kern van weleer. De toer tochten worden nog steeds regel matig gemaakt. Ook de jaarlijkse barbecue en het nieuwjaarsbuffet is niet meer weg te denken. Tussen de toertochten houden ze hun maan delijkse bijeenkomsten om onder genot van een bijzonder biertje en hapje met elkaar nieuwe plannen te smeden of te praten over de leuke zaken van nu en weleer. De groep is hecht en dat bleek het afgelopen weekend in Drenthe, waar MCH'75 zijn veertig jaar bestaan vierde, waarvan velen de oprichting heb ben meegemaakt. Het kon niet uit blijven dat veel oud materiaal als clubblaadjes, notulen, foto's, film- pjes en dergelijken aanwezig waren en de verhalen los kwamen. Veel gebeurtenissen werden in het spel petje-op-petje-af hilarisch aan de orde gesteld. In 1976 werd voor de Witte Kerk een clubfoto gemaakt van een groot deel van de leden met hun motorfietsen. Helemaal in stijl met hun gesponsorde jasjes aan. Uiteraard kon het niet uitblij ven, dat ook nu bij terugkomst in Heiloo, na een fantastisch weekend in Drenthe, een groepsfoto gemaakt werd. Dat het een fantastisch weekend was, bleek uit de talloze enthousiaste reacties. Deze club gaat zeker niet verloren. In dit weekend zijn speciale jubi leum T-shirts uitgedeeld met het eerste logo van MCH'75. Er zijn nog enkele shirts L en XL te koop voor leden en oud-leden 7,50). De T-shirts zijn te verkrijgen aan de Zevenhuizerlaan 64. De wethouders van Heiloo nodigen u uit om binnenkort mee te wandelen over de gemarkeerde routes van het wandelnetwerk in Heiloo. Aangeleverde foto HEILOO - De wethouders van Heiloo nodigen u uit om mee te wandelen over de gemarkeerde routes van het wandelnetwerk in Heiloo. U kunt met hen van gedachten wisselen over de onderwerpen Recreatie, Gezondheid en Sport. Iedere wandeling heeft een inspi rerend startpunt en verrassende stops. Tegelijkertijd komt u meer te weten over de wandelroutes in Heiloo en het Wandelnetwerk Noord-Holland. De wandelingen met wethou ders Fred Dellemijn, Elly Beens en Rob Opdam duren ongeveer 1,5 uur. Tijdens de wandeling kunt u bij voorbeeld aangeven of de gemeente al dan niet voldoende recreatie- en sportvoorzieningen heeft. Wat ont breekt er, wat kan ook prima in een buurgemeente, waar is Heiloo sterk in? Stimuleert de gemeente haar inwoners genoeg bij het maken van gezonde keuzes? Wat zijn vol gens u kansen om fit te blijven? Aanmelden voor de wandelingen kan via wandelenmetwethouder@ heiloo.nl. Vermeld duidelijk hoeveel personen u opgeeft, het maximaal aantal aanmeldingen per wandeling is dertig personen. Wandeling 1: Wethouder Fred Dellemijn over Recreatie. Woensdag 27 mei om 13.00 uur. Met: Recreatie Noord-Holland en Kanoverhuur Het Maalwater. Wandeling 2: Wethouder Elly Beens over Gezondheid. Woensdag 3 juni om 10.00 uur. Met: Buitenfit, Ins and Outs sport/ voeding, Gezonde Voeding Heiloo en Buurttuin De By. Wandeling 3: Wethouder Rob Opdam over Sport. Donderdag 11 juni om 10.00 uur. Met: Sportcoach Pascale de Hoogh en Sport Servicepunt Langedijk (Zwembad Het Baafje). Gaat u zelf op pad? Wandelaars kunnen foto's, die ze maken op de routes van het wandelnetwerk in Heiloo, insturen via de site www.wandelnetwerknoordhol- land.nl of via de app. Geef daarbij goed aan om welke locatie het gaat. Eind juni worden de drie mooiste foto's geplaatst op de Facebook pagina van de gemeente en in de Uitkijkpost. De winnaars ontvangen een kaart van het wandelnetwerk, beschikbaar gesteld door Recreatie Noord-Holland. Een wandelnetwerk is een net werk van rondwandelingen dat de verbinding legt tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Bij elk startpunt is parkeergelegenheid en een informatiepaneel te vinden. De routes zijn met gekleurde pijlen in twee richtingen bewegwijzerd. Wandelaars kunnen op basis van de keuzepunten ook zelf een wan deling samenstellen. De site www. wandeinetwerknoordhoiland.nl is onlangs geheel vernieuwd en er is een gratis app (App Store en PlayStore). Hiermee is het nog mak kelijker om een wandeling op maat te maken. 1500 kilometer wandelen In Noord-Holland kunnen wande laars straks over 1500 kilometer aan routes ongestoord wandelen door de gemeenten Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Een deel van het netwerk is al klaar en in 2015 zal dit hele wandelnetwerk gereed zijn. Recreatie Noord-Holland beheert het wandelnetwerk, de aanleg is mogelijk dankzij financiële steun van provincie Noord-Holland. Voor meer informatie over het wandelnetwerk zie www.wandel- netwerknoordholland.nl. Voor meer informatie over de wandelingen en aanmelding, telefoonnummer 072-5336666 of wandelenmetwet- houder@heiloo.nl. advertentie EB inïïrn m nvm De groep is hecht en dat bleek het afgelopen weekend in Drenthe, waar MCH'75 zijn veertig jaar bestaan vierde, waarvan velen de oprichting hebben meegemaakt. Foto: Ton Thomassen GEEN ONTVANG EN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 9 NUMMER 2 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1