Mevrouw Hoogeland-Buur is 100 jaar jong geworden Zaterdag 23 mei einde kassabonnen spaaractie! Slachtoffer mishandeling pakt draad weer op r~ Ter Coulster: fundamenten poort uit zeventiende eeuw gevonden PINKSTEREN HEMA Heiloo deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN T r üf *JZé. Win 250,500 of 1000 euro contant of één van de vele andere prijzen! www.ikwinkelinheiloo.nl Maandag. 25_m.ei OPENINGSTIJDEN 20 MEI 2015 'T- J De fundamenten van de 17de eeuwse toegangspoort van Ter Coulster. Foto: Bart van der Feen de Lille HEILOO - De afgelopen dagen is er op landgoed Ter Coulster een begin gemaakt met het her stel van de inrijpoort aan het begin van de oprijlaan naar de situatie van rond 1900. Naast het gat van de nieuwe fun dering werd bij toeval een oude fundering gevonden van een poort uit de 17e eeuw. Het bestaan van deze poort was tot nu toe onbe kend. De poort behoorde bij het toenmalige kasteel Ter Coulster dat midden in het bos heeft gestaan op de plek van boerderij Ter Coulster Hof. In de fundering wer den diverse steensoorten aange troffen die ook werden gebruikt in de fundamenten van het kasteel. Er is snel een waarneming gedaan, de stenen zijn schoongeveegd en de maten zijn genomen. Gelukkig is de fundering van de oude poort net achter de nieuwe poort zodat de 17de eeuwse fundamenten behou den kunnen blijven. Weliswaar zal de oude fundering weer onder de grond verdwijnen maar het is toch leuk dat er per toeval weer een stuk historie van Heiloo en land goed Ter Coulster is uitgelicht. Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 september zal de nieuwe poort met gerestaureerd leeuwen 'offi cieel' worden geopend. De palen zullen weer wit worden en op de wapenschilden van de leeuwen zullen weer familiewapens te zien zijn. Ook zal er dan een film te zien zijn van de hele restauratie van de monumentale leeuwen en zul len er informatiepanelen worden geplaatst over de historie van het landgoed HEILOO - Het 14-jarige slacht offer van de mishandeling in Ypestein op 29 april heeft in de weken na het incident gepro beerd de draad weer op te pak ken. En dat gaat redelijk goed, al heeft hij de schrik flink te pakken. De tiener die dit zomaar over kwam heet Koen Meijerse, hij woont in Ypestein. Het incident vond vlak bij zijn huis plaats. Koen wil alle belangstellende laten weten dat het -ondanks dat de mishande ling hem niet in de koude kleren is gaan zitten- naar omstandigheden goed met hem gaat. Hij vertelt hoe hij op een norma le woensdag rond het middaguur naar huis fietst toen er in de smalle steeg achter zijn ouderlijk huis een man staat van rond de vijfentwintig jaar. ,,De man had een breed pos tuur, was licht getint, donker kort haar en een kleine baard. Ik kon er niet zomaar langs en moest dus wel stoppen. Ik dacht dat hij me iets wilde vragen. Hij sprak me aan met de vraag: 'Waar kom je vandaan?'. Ik voelde me in eerste instantie niet bedreigd en antwoordde nog 'Wat dan?' Vanuit het niets gaf hij me een keiharde vuistslag op mijn oog en ik viel -met fiets over me heen- op de grond. Daarna haalde hij nog een keer uit en trapte hij me, gericht op mijn borstkas, maar de fiets zat gelukkig in de weg. Ik begon heel hard te gillen, waarop de man hard wegrende." Eenmaal weer thuis werd Koen opgevangen door zijn oudere broer, die nog een poging heeft gedaan de man te achterhalen. Maar die was in geen velden of wegen meer te bekennen. Zijn broer belde vervol gens hun moeder, ze was gelukkig dichtbij huis, die op stel en sprong ongerust naar haar kinderen snelde. Diezelfde middag heeft Mariska samen met Koen aangifte bij de politie gedaan en is ze met hem bij de dienstdoende huisarts langs geweest om de verwondingen van haar zoon te laten bekijken. De politie heeft de zaak in onderzoek. Fysiek heeft Koen er een blauw oog en een hersenschudding aan overge houden, die inmiddels zijn genezen. Maar zijn onbevangenheid heeft een flinke deuk opgelopen, zijn ver trouwen in vreemde mensen is weg. Sinds het incident is Koen constant op zijn hoede, de steeg achter zijn huis heeft hij tot heden vermeden. Het nieuws verspreidde zich als een olievlek en haalde diverse media. Koen heeft heel veel reacties ont vangen; via Whatsapp en Facebook, maar ook steun van mensen uit de wijk, dat heeft hem erg geholpen. Mariska wil anderen er op wijzen dat zoiets gewoon in Heiloo heeft kunnen gebeuren. Ze roept dan ook iedereen op om altijd alert te blijven. ,,Het had heel anders kun nen aflopen; Koen heeft nog 'geluk' gehad. Dus houd je ogen open! Vertrouw niet zomaar iedereen. Als je iets ziet dat niet goed voelt, meld dit de politie. Want we mogen onze veiligheid toch zeker niet zomaar onder druk laten zetten." HEILOO - Ze mag zaterdag 16 mei dan wel 100 jaar oud zijn geworden, met haar uitstraling en geestkracht lijkt mevrouw Hoogeland-Buur veel jonger. Zelf vindt ze het niet zo'n presta tie. ,,Er zijn tegenwoordig zoveel mensen die honderd worden." Nog bijzonder helder van geest praat ze honderduit met de burgemeester, die haar vanmorgen, maandag 18 mei, kwam feliciteren met haar res pectabele leeftijd. Geboren en opgegroeid op de Zeswielen in Alkmaar verhuisde ze na haar trouwen naar de Kapelbuurt in Heiloo. Haar man werkte in de bollenteelt in Limmen. Mevrouw Hoogeland woont inmiddels al weer 76 jaar in Heiloo. De woning lijkt wel een bloemenwinkeltje en de eet tafel staat vol met felicitatiekaarten. Waaronder een felicitatiebrief van het Koninklijk Huis, die ze trots aan de burgemeester laat zien. Zaterdag vierde mevrouw Hoogeland haar verjaardag met de hele familie. „Tezamen waren we met zestig mensen, het was echt een geweldig mooi feest!" Ze is trots op haar kinderen, 16 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Met heldere stem vertelt ze dat haar leven niet alleen maar 'rozengeur en mane schijn' was. Ze heeft circa 13 jaar voor haar zieke man gezorgd, die 31 jaar geleden is overleden. En ze heeft drie van haar tien kinderen verloren. Maar ze kan ook enorm genieten van de mooie dingen van het leven. Ze doet zelf haar bood schappen in Het Hoekstuk, lopende met de rollator. ,,Want ik heb nogal last van mijn evenwicht." Het liefst zou ze ook haar eigen potje nog koken. ,,Maar met het gevaar dat er kan een pan uit mijn handen kan vallen, is dat me afgeraden." Toch geniet ze iedere dag van een heer lijke warme maaltijd; haar kinderen Tineke, Jan en Toos, die in de buurt wonen, koken om beurten voor hun moeder. Mevrouw Hoogeland ging tot voor kort elke dinsdag -23 jaar lang- met veel plezier naar de klaverjas- club op de Capelacker. Ze vindt het jammer dat deze avonden door gebrek aan nieuwe aanwas stoppen. Maar met de mooie herinneringen aan een geweldige verjaardag kan mevrouw Hoogeland zeker weer een tijdje voort. advertentie Kopij en advertenties inleveren voor vrijdag 22 mei, 12.00 uur MA 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur DI 08.00 - 12.00 13.00 - 17.30 uur WO 09.00 - 12.00 gesloten DO 09.00 - 12.00 13.00 - 16.30 uur VR 09.00 - 12.00 13.00 - 14.30 uur Burgemeester Hans Romeijn kwam mevrouw Hoogeland persoon lijk feliciteren. Foto: Carolien Breed GEEN ONTVANG EN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 7 9 N UMMER 21

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1