Tien vragen aan U Adrie Sportdag voor groepen 3 tot en 5 zeer geslaagd Eerste Tippies uitgereikt aan basischoolleerlingen 3 Lentemarkt van vrienden van Sighet UITKIJKPOST 2 7 MEI 2015 Elke week verschijnt de rubriek 'De tien vragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, krijgt hij/zij de vrijheid om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'! HEILOO - Op een zonnig HSV complex werd woensdag 20 mei de tweede sportdag voor basis schoolleerlingen gehouden, dit keer voor de groepen 3 tot en met 5. De sportdagen vinden plaats in het kader van het Sport@School project van SportRaad Heiloo. Woensdag 27 mei zijn de groepen 6 tot en met 8 aan de beurt. De sportdag was zeer goed georganiseerd door de stagiaires van CIOS en het Horizon College, met hulp van buurtsport- coach Pascale de Hoogh. Leerlingen van PCC Heiloo, ouders en vrijwil ligers hielpen met veel plezier bij de begeleiding. De spellen verliepen gesmeerd, de veldcoördinatoren hadden weinig reden tot 'klagen'. In diverse spelvormen (skilatten- race, emmer werpen, koningsbal estafette, tapijttegelrace, autoband race touwtrekken, Siamees voetbal, zaklopen en hoepel schieten) gingen de leerlingen de sportieve strijd aan met elkaar om de meeste punten. De kinderen vonden het een gewel dige dag en deden allemaal fanatiek hun best. Frans Endel gooide er, om de tijd voor de puntentelling in te vullen, op het hoofdveld nog een record tegenaan: de langste polonai se, waaraan zo'n 400 hossende kin deren meededen. De Paulusschool kwam als school met de hoogste totaalscore als winnaar uit de bus en ging naar huis met de felbegeerde wisseltrofee. De beker werd uitge reikt door Elly Beens, wethouder van onderwijs. Zij reikte de Fairplay wisselbeker voor de sportiefste school uit aan de leerlingen van de Jan van Rijckenborghschool. Want het motto van de SportRaad luidt niet voor niets: Betrokken zijn is ook winnen. De Paulusschool kwam als school met de hoogste totaalscore als winnaar uit de bus en ging naar huis met de felbegeerde wisseltrofee. Foto: Carolien Breed 1. Waar bent u geboren en getogen? Mijn naam is Adrie Bijvoet en 40 jaar getrouwd met Angela. Vader van drie kinderen en opa van vier kleinkinderen. Geboren in Heiloo, tevens gewoond in Alkmaar en in Soest en inmiddels weer 20 jaar inwoner van Heiloo. Reeds 40 jaar werkzaam, waarvan de laatste peri ode actief voor beleggingsfondsen inzake woningbouw, logistiek en parkeervoorzieningen. 2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan nu uitoefenen? Tot mijn 35ste professioneel wielrenner en daarna hovenier. 3. Wie zou u wel eens willen ontmoeten, en wat zou u zeggen of vragen? Directie van de Thuiszorg met het verzoek een werkaanpak te mogen voorstellen en te implementeren gericht op efficiency en gedragen door het personeel 4. Wat is uw mooiste jeugdherinnering? Voetballen met mijn pa en twee broers, elke zondagochtend in de dui nen van Bakkum. 5. Wat vindt u de mooiste plek in Heiloo? De Kleine Kapel, onze trouwlocatie. 6. Waarvoor kunnen ze u 's nachts wakker maken? Voor het ondertekenen van een deal. HEILOO - Op 31 mei houdt stich ting vrienden van Sighet weer Een gezellige lentemarkt op het terrein van GGZ NHN Kennemerstraatweg 464 Heiloo. De markt is op 31 mei van 11.00 tot 17.00 uur. Er staan ruim 150 kramen, met voor iedere wat wils het is teveel om op te noemen. Voor de kinde ren is er van alles te beleven, zoals de zweefmolen, pony rijden, Aqu- abubble, springkussen en er zijn nog allerlei andere leuke dingen te doen. De live band Ouwe Jongens Krentebrood treedt ook weer op met muziek uit de jaren '70/ '80. Op het terras kunt u een koppie of een hapje doen en luisteren naar de muziek. Op het terrein van Campina kan gratis geparkeerd worden, is dat vol dan kunt u op het GGZ terrein bij de plantenkas parkeren. De plantenkas is de hele dag open, ook zullen er cliënten van de GGZ achter de kramen staan met allerlei leuke dingen. Tijdens de lente markt is de Cultuurkoepel open. De ruimte kan worden bekeken, en er zijn steeds korte optredens van Peggy van Ligten en Kim Rademakers, een duo uit de regio. Van Ligten zingt en speelt gitaar en Rademakers de bas. Uit Heiloo zijn er bijdragen van het duo De Zwa gers: liedjes uit alle genres door gitarist Hubert Kuijper en bassist Sjaak Keijzer. De toegang is gratis. Op de markt kunt u lootjes ko pen voor 1 euro, dit is allemaal bestemd voor projecten in Sighet Roemenië), waar de omstan digheden zeer slecht zijn. Voor informatie over de stichting: www. sighet.nl. Stijn en Anne Wikje tonen trots hun diploma en hun zelfverdien de Tippies. Aangeleverde foto HEILOO - Anne Wikje en Jasmijn hebben onkruid uit de tuin gehaald. Elise en Wendy hadden net zo'n klus. En Stijn en Mees hebben auto's gewas sen. Allemaal verdienen ze een diploma en... een portemonnee- tje met twee Tippies erin. Frank Gesink, één van de initi atiefnemers van Tip Heiloo, over handigt Anne Wikje haar Tippies en haar diploma. Even later kan ook Stijn trots zijn diploma laten zien. De overige leerlingen van groep 8 van OBS Meander krijgen nog een week uitstel in het project. Het valt immers niet mee om in de meivakantie een Tip-klus te doen, als je zelf op vakantie bent of als de mensen voor wie je de klus gaat doen niet thuis zijn. De kinderen die Tippies hebben verdiend, kunnen op de website kijken waar ze die willen uitgeven. Er zijn inmiddels dertien verzil- verpunten, dus voor elk wat wils. Zelf gratis hulp krijgen bij een korte klus? Of hulp bieden en daarmee Tippies verdienen? De website van Tip Heiloo staat open voor héél Heiloo. 7. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg? Het advies van mijn pa om vooral geen vertegenwoordiger te worden. Daarover sterk nagedacht met als resultaat dat ik na mijn werkperi ode bij de gemeente Amsterdam een aantal bedrijven als directie heb vertegenwoordigd. 8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van u? Dat ik mijn jongste zoon adviseer om zijn onderneming tot een succes te laten worden. 9. Wat zou u in het dorp aanpakken als u burgemeester was? Enkele locaties in Heiloo zijn veel inwoners een doorn in het oog. Een commerciële aanpak is noodzakelijk om met de desbetreffende eige naren tot een goede invulling te komen. Met als resultaat dat Heiloo nog mooier wordt. 10. Antwoord van de persoonlijke vraag van uw voorganger aan u: Je bent al een aantal jaar voorzitter van het bestuur van Dorcas winkel Heiloo. Wat vind je leuk aan deze functie en wat maakt Dorcas tot zo'n succes? Dorcas is een landelijke organisatie die zich inzet voor de allerarmste inwoners in ca. 18 landen zowel in Oost-Europa als in Afrika. In onze Dorcas winkel werken wij met 70 vrijwilligers die met de verkoop van gratis ingebrachte goederen en met de verkoop van goederen via marktplaats een financiële bijdrage leveren om de levens van deze mensen enigszins te verbeteren. Naast deze doelstelling zet ik mij in voor onze vrijwilligers met als voornemen dat er met veel plezier en betrokkenheid samen wordt gewerkt. Wij horen dan ook van veel klanten dat het altijd gezellig is in onze winkel en dat dit komt door de mensen die er werken. Andere succesfactoren zijn dat de ingebrachte artikelen van zeer goede kwaliteit zijn, met dank aan de inwoners van Heiloo en omgeving, dat de winkel er zeer verzorgt uit ziet en dat wij zeer aantrekkelijke prijzen hanteren waardoor de omloopsnelheid van de artikelen hoog is. Het is dan ook mooi om te zien dat we veel klan ten krijgen, dat er veel goederen worden ingebracht en er veel geld door onze winkel wordt gedoneerd. Met dank aan al onze vrijwilligers. Ik nomineer voor de volgende Tien vragen Ed van Baar Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Hoe ben je er toe gekomen om een IJssalon aan de Kennemerstraatweg te vestigen en wat maakt het dat het een succes is geworden? jfijffljrTiï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 3