ludiek van start @0flfl00KDÏÏ0 GOO0QJMK78 SP0GIML0 W©®B TE KOOP ID BORDEN 'Oertijd van Heiloo' herleefde aan De Omloop Kunstparade Heiloo vertegen woordigd NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Heiloo goed op het NK knikkeren Heiloo 5 I SLOOTENSLAAN 28 te Heiloo D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 Het Brugstuk 109, Heiloo HEILOO - Maandagavond 22 juni ging de Kunstparade van start met een bijeenkomst in de bibliotheek van werkgroep leden, bestuur en deelnemende kunstenaars. Na de welkomstwoorden van bibliotheekdirecteur Jeannette Braam en voorzitter Jacob Ouderkerken was het de beurt aan Trudi Buis die er elk jaar in slaagt om de kunstmanifestatie met een ludieke actie te openen. Zo ook nu. De eerste uitdaging was richting alle aanwezigen: ,,Schrijf kernachtig punten op die Willibrordus (of wie dan ook) kunnen motiveren om nou juist naar Heiloo te komen". Toen een junibuitje had plaatsgemaakt voor de avondzon, verzocht Trudi de aanwezigen om zich gewapend met een ledig drinkglas naar de overzijde van de Westerweg te bege ven. Aldaar bevond zich voor het kerkgebouw dat zijn naam draagt de heilige Willibrordus die met mooie flux de bouche uiteenzette dat hij weliswaar was overleden, te Echternach op 7 november 739, doch evenals zijn collega Nicolaas nu en dan mag terugkeren. Voor heiligen is immers niets onmogelijk. Een niet te missen reisdoel is Heiloo wanneer daar in het Willibrordusjaar de kunstmanifesta tie losbrandt. Met het Christendom werd destijds de cultuur naar deze streken gebracht. Nadat de flessen wijn de zegen hadden ontvangen van de bruingepijde heilige konden de aanwezigen een toost uitbrengen op een succesvolle Kunstparade. Wij complimenteren Trudi Buis met deze geslaagde openingsact die weer heel anders is dan die van vorig jaar met de oneindige rode draad. Trudi vertelt dat ze haar jeugd heeft doorgebracht in een kunstzinnig gezin dat tegenover de Willibrorduskerk woonde. Als jong meisje maakte ze tekeningen van het beeld van Sint Willibrord, en ze waagde zich ook aan het uit het hoofd natekenen van het ronde raam met dat gecompliceerde patroon. Ze heeft zich voorgeno men om met de Kunstparade vooral op bezoek te gaan bij de thuisate- liers, en gaat beslist ook naar de Willibrordusgedichten. Projectcoördinator Jan-Theo Wassink is nu voor de vierde keer betrokken bij de kunstmanifesta tie. Hij gaat vooral kijken op adres sen en bij activiteiten die voor hem nieuw zijn. En als gitaarliefheb ber meldt hij zich waar zijn favo riete instrument wordt bespeeld. Wassink spreekt met heel veel waardering over wat de betrokken vrijwilligers weer allemaal voor elkaar hebben gekregen. Voorzitter Jacob Ouderkerken van de organiserende Stichting Kunst-Zin toont zich ook in zijn nop jes. Hij heeft absoluut geen spijt dat hij deze rol vorig jaar op zich heeft genomen. ,,Het voelde als een warm bad. Ik trof een geoliede machine aan met geweldig leuke collega's. Mijn persoonlijke oriëntatie is figuratieve kunst, en dan het rea lisme; met abstract heb ik minder. Ik heb een heel lijstje waar ik zelf beslist naar toe wil. Bijvoorbeeld de Koepel en de Herberg, en ik wil zeker de luit van Sandkuijl horen en de Wilibrordusgedichten". advertentie HEILOO - Op 21 juni, de langste dag, was De Omloop het strijdtoneel van de eerste Heilooër Hunebedspelen. Burgemeester Hans Romeyn opende het spektakel, waarna Germaanse teams het tegen elkaar opnamen. Met onderdelen als speerwerpen, boogschieten en keienrollen, streden de Frisii, Bataven, Tubanten, Galliërs, Usipeti, Gepiden, Kelten en Juten om het hardst om de befaamde gouden kei. Naast de sportieve activiteiten was er ook een Germaanse markt met heerlijk eten en drinken, volledig in stijl van dit evenement. Zo vonden de Obelixboutjes en Germaanse salades gretig aftrek en werden de dorstige kelen gesmeerd met hunebeddenbier. Gerard Pranger, initiatiefnemer van het evenement was na afloop een trots man en vond het geweldig om dan eindelijk zijn idee uitgevoerd te zien. ,,Maar het is vooral goed voor de samenhang van Heiloo", aldus de markante Heilooër. Zie meer foto's op www.uitkijkpost.nl. Foto: Kees Hageman Geestersingel 18 van de ridder 1815 ba Alkmaar makelaars www.riddermakelaars.nl jfl&foNTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT I5.OO UUR: 022Ö 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 78 NUMMER 26 Qfl lfïïïï-T\ m NVM tIBTH Vraagprijs: €155.000,- k.k. Trudi Buis verzorgde wederom een zeer geslaagde openingsact van de Kunstparade. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1