iiM Juf Trees neemt afscheid Oosterse maaltijd tegen een saaie vakantie OPEN HUIS l13BORDEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN '1 P|, io vragen aan Henk Spaans Heiloo 3 Donderdag 9 juli van 19.30 - 20.30 uur Het Brugstuk 109, Heiloo iii* Geestersingel 18 Gezellige drukte tijdens kermis Heiloo Complete info zie Funda /D VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 .1 P -T -f it Hete dag in Baafje HEILOO - Het was goed vertoeven op een van de warmste dagen van het jaar. Zwembad Het Baafje trok afgelopen zaterdag dan ook veel bezoekers die in het zwembad kwamen afkoelen. De grasvelden lagen vol met gekleurde handdoeken en parasols. Foto: Syboit Luijben (Aerovista) Juf Trees werd opgehaald door de ponykar. Aangeleverde foto HEILOO - Op vrijdag 3 juli heb ben de peuters en collega's afscheid genomen van juf Trees. Juf Trees werd door de pony- kar van Stal Noord-West, samen met haar kleinkinderen, van huis opgehaald en naar peuterspeel zaal Brammetje gebracht. De peuters stonden haar op fees telijke wijze op te wachten. Juf Trees is 20 jaar in dienst bij de Stichting Peuterspeelzalen Heiloo. Eerst als invalster en vrij snel als leidster bij peuterspeelzaal Pippeloentje en daarna bij peuter speelzaal Brammetje. Juf Trees heeft zich jarenlang, met veel enthousiasme en voor meer dan 100% ingezet voor onze peuters. SPH zal haar dan ook zeker missen en wil Trees bedanken voor haar inzet en haar veel geluk en gezond heid voor de toekomst wensen. Vraagprijs: €155.000,- k.k. HEILOO - De pas begonnen zomervakantie duurt voor vluchtelingenkinderen lang: het betekent vaak zes veelal saaie weken zonder school of avon tuur. VluchtelingenWerk Heiloo organiseert voor de jongsten uitjes naar Monkey Town, het Scheepvaartmuseum en een pret park. Deze worden bekostigd door de plaatselijke kerken. Voor een uitje voor de tieners moest er nog geld op tafel komen. Hiertoe werd afgelopen zondag een oos terse maaltijd georganiseerd in de Willibrorduskerk. In de ont moetingsruimte vonden de gasten snel een plekje. De heer Aziz Azizi en mevrouw Tineke Parson van VluchtelingenWerk Noord-Holland vertelden in kort bestek over het belangrijke werk. Daarna werd een overheerlijke kippensoep geser veerd, waarbij Jan van Tiel enkele zaken uit de rijke Heiloose geschie denis uit de doeken deed. Kok Julia van Tiel zag vervol gens bijna veertig gasten haar geu- Afgelopen weekend was het weer een drukte van belang. Op donderdag en zondag na was het stra lend weer. Nieuw deze kermis was het touwtrekken op vrijdag. De gezelligheid won het van de spor tieve prestatie. Foto: Marcel Keet advertentie v:ir o- r f|:1.--r 1815 BA Alkmaar rn.l^i- ii.ll!- www.riddermakelaars.nl rige, kleurrijke en uitgebreide buf fet langskomen. De wijnadviseur van AH koos bij deze maaltijd een heerlijke Riesling die door deze supermarkt uit 't Loo geschonken werd. Terwijl er werd genoten van de Indische gerechten zongen en speelden Joke Schilling en Kees van den Engel prachtige luisterlied jes. Tenslotte dankte Jeannette de Groot de aanwezigen. Van de totale opbrengst zal een leuk en actief reisdoel voor de vluchtelingentie- ners worden gekozen. De gasten van de Oosterse maaltijd genieten van een heerlijke kippensoep en buffet. Van de opbrengst wordt een uitje georga niseerd voor vluchtelingentieners. Aangeleverde foto ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 8 0 N UMMER 2 8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1