Stichting WOL op jaarmarkt in Akersloot Circus Sijm komt naar Limmen en Akersloot Heropening Kits Oonlie Limmen TE KOOP STARTERUNITS Cadillac's en Ford Thunderbirds in Akersloot regio 9 19 AUGUSTUS 2015 Hpj AKERSLOOT - Vrijdag 28 augustus is ook Stichting WOL aanwezig op de jaarmarkt in Akersloot. Stichting WOL onder steunt een onderwijsproject in Burkina Faso, West Afrika. Op de jaarmarkt van Akersloot willen we leuke tweedehands spul len verkopen. Heeft u nog leuke spullen als speelgoed, brocanterie of andere originele dingen die u niet meer gebruikt? Geef het aan ons. Woensdag 26 augustus kunt u de spullen tussen 17.00 en 20.00 uur afgeven bij Slagerij Hoogland. Niet in de winkel, maar achterom via de Prins Bernhardlaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Trudi Meijer-Koot, 072 5055124. In onze kraam op de jaarmarkt verkopen we ook kunstnijverheid uit Burkina Faso en kunt u informatie krijgen over onze projecten. Burkina Faso is een van de armste landen in de wereld. Voor een groot deel komt dit door geen of gebre- kig onderwijs. Samen met onze partner DSF werken we aan beter onderwijs. We hebben een onder wijscomplex met basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en vier beroepsopleidingen. Voor meer informatie over Stichting WOL: www.stichtingwol.com of stuur een e-mail naar yvonnezomerdijk@quicknet.nl De acrobaten vertonen wederom bijzondere acts. Aangeleverde foto Stichting WOL ondersteunt een onderwijsproject in Burkina Faso. Aangeleverde foto LIMMEN/AKERSLOOT - Dit jaar viert Circus Sijm haar 15 jarig jubileum. Het circus heeft in de loop der jaren, met succes, een geheel eigen stijl ontwik keld: een aantrekkelijk totaal plaatje met verzorgde blauw/ gele wagens, fonkelende lamp jes, gepoetste schoenen, mooie kostuums, verrassende acts en enthousiaste artiesten. Vanaf 1 tot en met 6 septem ber is het circus te zien aan de Vuurbaak in Limmen. Op 11, 12 en 13 september staat het circus aan de Roemersdijk in Akersloot. Puur ambachtelijk, maar ook theatraal, klassiek vol vakmanschap en pas sie. Niet voor niets heeft deze jubi leumproductie de titel: Diamonds 'Een juweel van een voorstelling.' Als het licht dooft, komt het ensem ble tot leven. De spreekstalmeester, de clown, de gespierde acrobaten, de goochelaars en de jongleur. Allen heten u van harte welkom: „Hooggeëerd Publiek! Het jubileum programma gaat van start!" Veronika Faltiny is een show girl in optima forma. Zij weet het publiek te verrassen met elegante evoluties aan de doekentrapeze en haar hoela hoep kunsten. Maria Bizzarro zorgt ervoor dat het publiek op het puntje van de stoel komt te zitten wanneer zij gevaar lijke balansen uitvoert met scherpe zwaarden. Natuurlijk valt er ook genoeg te lachen. Dit jaar maakt de muzikale clown Paolo Ernesto deel uit van het gezelschap. Niet voor niets trad hij de afgelopen jaren met groot succes op in heel Europa. Duo Paschenko wordt gevormd door twee krachtpatsers. Zij bren gen lucht- en krachtacrobatiek van het hoogste niveau. The Skating Ernesto's hebben rolschaatsen tot kunst verheven. In hoog tempo halen zij de meest bijzondere trucs uit. Jasper Bolechowski brengt naast een verrassend diabolonum mer ook een spraakmakend num- mer in de nok van de tent aan de solo-trapeze. Natuurlijk mogen dieren ook dit jaar niet ontbreken. Duiven, konijnen, honden en pape gaaien maken hun opwachting in de buitengewone Magic show van Alex Sijm. Circus Sijm heeft ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum ook de prijzen, ten gunste van de bezoe ker, vernieuwd. Wie tot uiterlijk 24 uur vóór de voorstelling reserveert via www.circussijm.nl betaalt per entreebewijs slechts: €10,- (normaal €16,-, ongeacht de leeftijd, 0 en 1 jaar gratis). De circuskassa is op voorstellingsdagen 60 minuten voor aanvang van iedere voorstelling geopend. Voorstellingen Limmen: Dinsdag 01-09, 19.00 uur. Woensdag 02-09 14.30 uur. Vrijdag 04-09, 19.00 uur. Zaterdag 05-09, 13.30 uur en 16.15 uur. Zondag 06-09, 13.30 uur. Voorstellingen Akersloot: Vrijdag 11-09, 19.00 uur. Zaterdag 12-09, 14.30 uur. Zondag 13-09, 13.30 uur. GEÏNTERESSEERD? Neem voor meer informatie contact op met Soeterbroek Sierbestrating. Wethouder Hollenberg opent op feestelijke wijze het verbouwde kinderdagverblijf. Aangeleverde foto LIMMEN - Na een verbou wing van vier weken, kwam Wethouder Hollenberg van Gemeente Castricum, het kin derdagverblijf Kits Oonlie in Limmen heropenen. De kinde ren hadden voor de heropening een prachtig lint gemaakt, welke de wethouder op officiële wijze mocht doorknippen. Na het officiële gedeelte werd er door de kinderen een rondleiding verzorgd door het verbouwde kin derdagverblijf en stond er wat lek kers klaar voor iedereen. Tijdens de verbouwing is er op de babygroep een wand verwijderd, waardoor de baby's meer ruimte en licht heb ben en het voor de medewerkers makkelijker is om het overzicht te behouden. Hiernaast heeft de peu- tergroep een nieuwe keuken gekre gen, zijn alle plafonds vervangen en alle planken verwijderd. Ook zijn alle felle verfkleuren en overda dige wandschilderingen verwijderd, waardoor er door minder kleurprik- kels, meer rust zal ontstaan voor de kinderen. Wilt u komen kijken, bel dan gerust voor een afspraak 072 5323576 of stuur een e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 5