Middeleeuwen op de Kattenberg Pluim voor vrijwilligers 13 BORDEN Deze week Margret's Haarsalon in Bedrijf Belicht Heiloo 5 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Duizenden bezoekers bij zonnige eerste Outletmarkt Heiloo Spooktocht, ridderproeven en zoektocht naar goud Tablet Probeer Project maakt ouderen wegwijs (072) 5351000 Cor de Boer naar HEILOO-2000 2 SEPTEMBER 2015 Veertig kramen met koopjes en aanbiedingen van Heilooër winkelbedrijven, gastvrij geopende ter rassen, muziek, plezier en volop zon: de eerste Outletmarkt rond de Witte Kerk trok afgelopen zon dag tussen de vier- en vijfduizend bezoekers die kwamen snuffelen, slenteren en shoppen. Kijk ver der op pagina 3. Foto: Willem de Haas HEILOO - Afgelopen weekend werden de bossen rondom de Kattenberg bevolkt door men sen die zo uit de Middeleeuwen leken te zijn gekomen. Het jaarlijkse Dojokamp had meer dan 70 kinderen enthousiast gemaakt om de strijd tegen elkaar aan te gaan bij een veel heid aan originele en uitdagen de spellen die allemaal aan de Middeleeuwen te linken waren. Vrijdagavond werd een span nend smokkelspel gehouden in een almaar donker wordend bos. Voor de allerdappersten stond nog een spooktocht op het programma. Na een kort nachtje in het tenten kamp werd zaterdag de sportdag gehouden. Teams met namen als de Razende ridders en de Hikkende herbergiers namen het op tegen de Kwakende kwakzalvers en de schat tige schildknapen. Voor de eerste keer was er ook een team van de G-judoka's (voor kinderen met een beperking) die geweldig meededen. Er werden ridderproeven afgelegd, gezocht naar vloeibaar goud en ook werd de schommel van Sancho Panza beklommen. Tussen de middag verdwenen de honderden pannen- koeken als sneeuw voor de zon in de hongerige magen van het ridder volk. Na een eindspel op de Kattenberg en een lekkere barbecue was het al weer tijd voor het sluitstuk: de bonte avond. De teams lieten daar zien dat ze niet alleen over de nodi ge sportieve talenten beschikken, maar ook buitengewoon creatief kunnen zijn. Terwijl de kinderen moe en voldaan naar huis gingen, mijmerde de organisatie al weer voorzichtig over een thema voor het volgende kamp. HEILOO - Steeds meer men sen op leeftijd ontdekken de mogelijkheden van een tablet. Bijvoorbeeld om contact te onderhouden met familie of een hulpverlener, om foto's te bekij ken, informatie op internet te vinden, muziek te beluisteren en nog veel meer. Zo'n tablet is een mooie en prak tische mogelijkheid, maar eentje waarvoor wel enige handigheid ver eist is. Toch is het niet zo moeilijk als soms wordt gedacht, al helemaal niet met een beetje hulp. Die hulp wordt geboden door de enthou siaste vrijwilligers van het Tablet Probeer Project, een initiatief van Stichting Welzijn Heiloo. Samen hel pen zij ouderen met een tablet om te gaan. De vrijwilligers zetten zich vol enthousiasme in, en doen er graag nog een schepje bovenop als dat nodig is. Ze regelen indien nodig draadloos internet en begeleiden de deelnemers drie maanden lang met veel geduld wekelijks aan huis. Reden voor een complimentje, vond de Stichting Welzijn Heiloo. Op maandag 31 augustus kregen de vrijwilligers van het Tablet Probeer Project dan ook in het Trefpunt een pluim uitgereikt in de vorm van een heerlijke appeltaart. De 'pluim' werd uitgereikt door Claudia Spit, coördinator van dit project. Wilt u meer weten over het Tablet Probeer Project, dan kunt u bel len met Stichting Welzijn Heiloo 072-5331297. Vrijwilligers helpen ouderen om te gaan met tablets Stip Fotografie Actie in het bos afgelopen weekend Aangeleverde foto C83 IPTTTFt m nvm TaB LJ VAN DER sims 1933 Nieuwsblad voor Heiloo omstreken advertentie HEILOO - NCPN-raadslid Cor de Boer maakt de overstap HEILOO-2000. Als reden noemt hij dat hij zich al geruime tijd niet meer thuisvoelt bij de NCPN. In het afgelopen jaar zat hij voor deze partij in de Commissie Maatschappelijke Zaken en con stateerde dat vanuit zijn fractie geen constructieve oplossingen worden aangedragen ten aanzien van voor het dorp belangrijke besluitvorming. De benadering van de ambtelijke fusie en de behande ling daarvan noemt hij 'de bekende druppel.' Liever dan door te gaan als eenmansfractie, zocht hij aan sluiting bij een andere fractie. Dat wordt HEILOO-2000, omdat het 'een lokale partij is en gevormd wordt door een breed gescha keerd pluimage', aldus De Boer. HEILOO-2000 heeft ingestemd met de overgang. ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 80 NUMMER 36

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1