Duizendste lid voor Oud Heiloo Zwembad Het Baafje ontvangt de 40.000e bezoeker van het seizoen Willibrordus Draait Door: festival voor iedereen NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Rectificatie: Kapsalon de Loet deze week in Bedrijf Belicht Heiloo 5 40.000 HEILOO - Volgende week donderdag, 17 september, is om 17.00 uur de aftrap van Willibrordus Draait Door. Het festival brengt voor het eerst bijna alle locaties in beeld op het terrein van GGZ Noord Holland Noord, dat nu verder gaat als Landgoed Willibrordus. Inhoud en gezelligheid: dat beogen de organisatoren. Het begint al meteen met een spannende tocht door theatergroep Troubamour door de gangen van het voormalige klooster naar de verstilde binnentuin, die nu ook toegankelijk wordt. En donderdag is er een heuse Europese première met de spraakmakende film 'Kings Park', over een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Amerika. Op die eerste avond in de Cultuurkoepel ook treedt Jan Rot op, de langste zanger van Nederland en misschien ook wel de leukste. Het kwartet 'Batik' brengt de eerste jazz naar de Cultuurkoepel, klanken die heel goed passen bij de sfeer van de imposante ronde concert zaal. Ook op vrijdagavond en zater dag vanaf 12.00 uur is er heel veel te beleven. Grote namen vallen op: de Nederlands/Turkse zangeres Karsu op vrijdag en Spinvis op zaterdag. In zeecontainers zijn prachtige verha len te beluisteren en documentaires te zien. En er zijn alle dagen heerlij ke hapjes uit allerlei bijzondere 'rol- lende keukens'. De festivalkrant is te bekijken onder 'nieuws' op www.cultuurkoe- pelheiloo.nl en is ook her en der in de regio te verkrijgen. Bij de kiosk op het terrein is de munteenheid, de 'Willie' te verkrijgen (waarde van 2,50 euro). Met Willies kun je wat te drinken en te eten kopen en je kunt ermee naar voorstellingen en con certen. Die zijn allemaal schappelijk geprijsd en op het evenementerrein is alles gratis toegankelijk. 'Willibrordus Draait Door' hoopt zo een heel nieuw en inspirerend element toe te voe gen in Kennemerland en in het Nederlandse festivallandschap. Bel voor inlichtingen: 088 - 6565040. HEILOO - Op zaterdag 5 sep tember heeft de Historische Vereniging Oud Heiloo haar duizendste lid ingeschreven. Op de plek van de kraam van Oud Heiloo was op fraaie wijze een oudheidkamer in het klein ingericht met foto's, vitrines en een maquette van Nijenburg. Wethouder Opdam feliciteerde voor de kraam de nieuwe leden en de vereniging. Het was een grote verrassing voor het echtpaar Kracht van de Driestal dat zij ervoor hebben gezorgd dat de Historische Vereniging Oud Heiloo een opmerkelijke mijlpaal heeft bereikt. Tijdens de markt Uit&Zo, waar zij zich voor het lidmaatschap inschreven, werd hen medegedeeld dat Oud Heiloo in deze fase van haar bestaan met hun aanmelding nu 1000 leden telt. Wethouder Opdam was bereid gevonden het echtpaar te feliciteren. Hij sprak namens het gemeentebestuur zijn grote waar dering uit voor het werk dat Oud Heiloo voor het dorp verricht. Ook de (nieuwe) leden leveren daaraan een bijdrage. Tevens feliciteerde de wethouder de vereniging met het bereiken van dit aansprekende ledenaantal. De felicitaties gingen gepaard met overhandigen van een aantal boek werken over de historie van Heiloo door de voorzitter van de vereniging aan de heer en mevrouw Kracht. De kraam van Oud Heiloo was omge toverd in een verkleinde oudheid kamer, waarin men een toelichting kon krijgen bij een groot aantal his torische foto's. In de ontmoetings zaal van de Willibrorduskerk werd een doorlopende presentatie gehou den met als onderwerp de foto's die in 1958 zijn genomen vanaf de torenspits van de Witte Kerk. Tussen de buien door was er veel belangstelling voor de ver eniging en een beduidend aantal nieuwe leden kon worden inge schreven met als resultaat dat het aantal van 1000 werd bereikt. Op dinsdagavond (19.00-21.00 uur) en zaterdagmiddag (14.00-17.00 uur) kan men de de Oudheidkamer bezoeken. Informatie: www.oudheiloo.nl, e-mail: info.oudheiloo@gmail.com HEILOO - Afgelopen week heeft zwembad Het Baafje de 40.000e bezoeker mogen verwelkomen. Reden voor een speciale ont vangst. De 40.000e was Joke Schipper. Zij zwemt al jaren dagelijks in het zwembad, samen met een groep andere dames. Iedere dag gaat er koffie mee, om samen met de ande re dames van de groep na het zwem men in een hoekje op het terrein van Het Baafje nog even gezellig na te praten. Uit handen van wethouder Rob Opdam en Jan Oostindie van Het Baafje ontving Joke een persoonlijk jaarabonnement voor 2016, en een mooie bos bloemen. Het echtpaar Kracht wordt verwelkomd als 1000ste lid van Oud Heiloo. Aangeleverde foto In de kop van het artikel 'Lachen is ook bewegen' van vorige week stond de naam Mein Beretty. Zoals u in de de rest van het artikel kon lezen, moest dat uiteraard Mien Beretty zijn. Jan Rot is een van de artiesten tijdens Willibrordus Draait Door. Joke Schipper was de 40.000e bezoeker van Het Baafje dit sei zoen. Foto: Stip Fotografie GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 O N U M M E R 37

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1