'Ondeugende actie' onthult verborgen verleden Witte Kerk Najaarsmarkt Winkelcentrum 't Hoekstuk 40 jaar 13 BORDEN Benefietfestival voor Nepal /D v Basisscholen beoefenen archeologie Heiloo 11 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Behalve beenderen en schedels werd er ook 'graffiti' aangetroffen 1 - Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 HEILOO - Hij geeft toe: het was een beetje een 'ondeu gende actie'. Maar de gelegen heid was te aanlokkelijk om zomaar voorbij te laten gaan. Jos Mulder, voorzitter van de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo vertelt over de spraakmakende herontdekking van de grafkelder in de Witte Kerk als was het een verhaal uit een spannend boek. Vorige week kwamen, ter gelegenheid van Monumentendag, de goed bewaarde foto's naar buiten: een ondergrondse ruimte in de bekende kerk waarin schedels, botten en andere restanten al eeuwenlang verborgen liggen. Vanwege restauratiewerkzaamhe den was de aannemer begin dit jaar aan de slag in de kerk. Tegelijkertijd was het bestaan van de onder grondse kelder ter sprake geko men binnen de stichting, vanwege een geschiedkundig boek dat in samenwerking met de Historische Vereniging Heiloo en Stichting Regionale Archeologie Baduhenna wordt voorbereid. Die samenloop van omstandigheden zette de ver beelding in gang. Zou het niet inte ressant zijn om de steen achter in de kerk, die de toegang tot de kelder verborg, nog eenmaal te verwijde ren om te zien wat zich daaronder bevond? Jos Mulder: "Dat zou ten slotte niet de eerste keer zijn, want in 1927 en in 1960 was de kelder ook al eens geopend. Toen waren er zelfs kisten, zwaarden en andere attributen ontdekt, die naderhand zijn verdonkeremaand. Archeologie en historie, daar werd toen nog niet veel rekening mee gehouden." De gladde steen zonder inscrip ties werd vakkundig verwijderd en daaronder verscheen de stenen trap die toegang geeft tot de kel der. Behalve beenderen en schedels troffen de afgedaalde onderzoe kers historische 'graffiti' aan op de muren van het gewelf, met daarop namen en jaartallen, achtergelaten door bezoekers in vervlogen tijden. Nadat er een uitgebreide serie foto's was gemaakt, werd de ruimte weer keurig afgesloten en ging de steen terug op z'n plaats. Daarna legde de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo keurig contact met de monu mentencommissie van de gemeen te. Uiteraard was men niet bijster enthousiast over deze eigengereide actie, maar ook de belangstelling voor de bijzondere, hernieuwde vondst was gewekt. "We besloten de 'ontdekking' nog even stil te hou den en er pas rond Monumentendag mee naar buiten te komen", vertelt Mulder. Officieel onderzoek zal in de toe komst meer moeten onthullen over de inhoud van de grafkelder. Maar dat het van historische waarde is, staat buiten kijf. De kerk dateert van 700, de aanbouw van 1430. De kelder zelf is aangelegd in 1650. Een nieuwe, geschiedkundige schat met een belangrijke meerwaarde voor de historische kerk: dat is de kelder absoluut. Mulder stoeit met enkele ideeën die zich daaromtrent hebben aangediend: "Een glazen plaat over de ingang leggen, en met behulp van spiegels en verlichting de kel der publiekelijk zichtbaar maken, zou prachtig zijn." Maar hoe en wat, dat zal alleen gebeuren in nauw overleg met, en toestemming van de gemeente en Monumentenzorg, benadrukt hij "Eén ondeugende actie lijkt ons meer dan genoeg. Over het vervolg beslissen de bevoegde instanties." HEILOO - De Highlow Rangers, Vrienden van Buk Buk en het Sportcafé hebben de handen ineen geslagen om een fantas tisch evenement voor het goede doel neer te zetten op zater dag 26 september. Lekkere muziek voor een laag prijsje, waarvan je kan genieten met een drankje in de hand. En dat alles voor Veldwerk en Sherpa, de twee bestemmingen van de Rangers. Locatie: Sportcafé Het Vennewater, aanvang is 20.00 uur. De line up is als volgt. - YRGM (You Really Got Me): Gert Paul van der Horst en friends spelen de Kinks. - BDBB (Buck Danny Boogie Band) legendarische Heilooër band, beroemd om zijn eigenzinnige covers! - Dat Koor met Die Band: Lonneke haar band met een dozijn wondermooie stemmen en begelei ding - Wet T-shirt Contest: Tim zijn band. De mannen spelen up-tempo nasty-ass rock roll en psychede lische funk uit eigen werk. Kortom het dak eraf! - Tha Bonerz: recht- doorzee-rock! Alle top-rocknum- mers die je kent, maar al een tijdje niet meer gehoord hebt. De kaart verkoop a €5 is inmiddels gestart. Tickets zijn verkrijgbaar bij de Schrijverij in het Stationscentrum. HEILOO - Op zondag 27 septem ber houdt stichting Vrienden van Sighet een gezellige najaars- markt op het terrein van de GGZ in Heiloo. Dit alles wordt geor ganiseerd om verschillende pro jecten te steunen in Roemenië. Van 11.00 - 17.00 uur vindt u onge veer 100 kramen met voor ieder wat wils, zoals woon- en tuin accessoi res, dames- en kinderkleding, maar ook hobbyartikelen, kinderkamerac- cessoires, sieraden en lederwaren, brocante, schilderijen, sfeerdeco raties, cadeauartikelen, planten en bloemen, fruit etcetera. De kinderen kunnen onder ande ren op het springkussen, schminken en ballen gooien. Dit alles wordt verzorgd door kinderdagverblijf Kits Oonlie en Forte kinderopvang. Bij goed weer kunnen de kinderen in de zweefmolen, is er mogelijkheid om pony te rijden, of om te dobberen in een grote bal. Uiteraard is er een kopje koffie of thee, een broodje of een snack. Soul 'n Beyond zorgt voor live-muziek en als het droog blijft, zijn er diverse oldtimers te zien. Meer info over Vrienden van Sighet: www.sighet.nl HEILOO - 40 jaar geleden open de winkelcentrum 't Hoekstuk zijn deuren voor het winke lend publiek. Dit heugelijke feit wordt de komende weken gevierd met een wedstrijd en individuele acties van de win keliers voor het winkelend publiek. De klanten kunnen raden hoeveel tasjes er in een Big Shopper zitten en daarmee kan men een elektri sche dames- of herenfiets winnen. Naast de twee te winnen elektrische fietsen zijn er ook nog verschillende troostprijzen. Wedstrijdkaarten zijn te verkrijgen bij besteding bij de winkeliers. Voor kinderen t/m 12 jaar is er een kleurplaat-wedstrijd; kleurplaten kunnen afgehaald wor den in de winkels en tot 25 septem- ber 2015 ingeleverd worden bij De Schrijverij in 't Hoekstuk. Op 26 september tussen 11-13 uur is de prijsuitreiking van de prijsvraag en de kleurwedstrijd en tevens is er dan Burendag. Alle bezoekers van 't Hoekstuk worden dan getrakteerd op een kopje kof fie met iets lekkers. Er worden dan ook duurzame opvouwbare tasjes uitgedeeld. Ondernemers van 't Hoekstuk vieren feest met allerlei leuke acties. Aangeleverde foto ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 8 O N UMMER 3 8 16 SEPTEMBER 2015 De blootgelegde trap leidt naar de grafkelder uit 1650. Aangeleverde foto Ondergronds liggen schedels en botten al eeuwenlang verborgen. Aangeleverde foto -4- ■■I I "Hl I Q] 1B^ nvm v gv--X;--i\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1