Tv-kok Andy McDonald bij Ant. Duijn Keukens Donateursactie voor Beestenboetje De Beun: SCHONG Niet altijd kommer en kwel in de zorg Heiloo 9 KORTOM Opkikker van Keer op Keer schilderwerken b.v. Profiteer nu van de winterschilder korting!! 'Jaar langer huurcompensatie is nog geen oplossing' GARAGE ZANDER €800 HEILOO - Garage Zander in Heiloo geeft een flinke aftrap voor de start van een grote donateursactie voor kinderboer derij Beestenboetje in Heiloo. Garage Zander bestaat 80 jaar en grijpt deze gelegenheid aan om het aantal donateurs van de Kinderboerderij flink te verho gen, door 80 donateurs te spon soren. De vrijwilligersgroep heeft in mei 2015 Kinderboerderij Beestenboetje in Heiloo overgenomen van de gemeente. De gemeente zag geen mogelijkheden meer om de Kinderboerderij open te houden. De vele vrijwilligers hebben de schou ders eronder gezet en zich gevormd in een stichting. Garage Zander vindt dit een geweldig initiatief, want het Beestenboetje is niet meer weg te denken uit Heiloo. Zoveel kinderen, ouders, opa's en oma's genieten op deze unieke plaats. "Uit deze groep zullen nu vast vele dona teurs volgen," zegt Zander, "zodat deze belangrijke voorziening behou den kan blijven." De coördinator van het Beestenboetje, Lideke van Riel, is ontzettend blij met deze fikse ondersteuning. De dagelijkse kos ten van de boerderij - van voedsel tot dierenarts - vormen een flink bedrag, maar ook de noodzakelijke vernieuwing van de dierenverblij ven heeft financiering nodig. Ook willen de vrijwilligers uitbreiden met extra dieren, zoals dwerggeit jes op de grote speelweide, gecom bineerd met speelwerktuigen voor de dieren. Lideke hoopt dan ook dat vele bezoekers van de boerderij het voorbeeld van Garage Zander zul len volgen en donateur of sponsor vriend van de Kinderboerderij wil len worden. De openingstijden van de Kinderboerderij zijn intussen flink verruimd. Het Beestenboetje is voortaan ook open als de verzor gers aanwezig zijn. Dat is elke dag! Vanaf half 9 kunnen bezoekers tijdens verzorgingstijd de boerde rij bezoeken. Bezoekers mogen in alle verblijven komen, om dicht bij de dieren te zijn: de uitlooprennen voor de konijnen, de kippenren nen, het varkensverblijf en ook op de weide van de geiten en de ezels. Ook de komende winterperiode blijft het Beestenboetje elke och tend te bezoeken. Wilt u ook donateur wor den? Vul het formulier in op het Beestenboetje aan de Ter Coulsterlaan 1a, te Heiloo of ga naar de website www.beestenboetje.nl HEERHUGOWAARD - Op zater dag 10 oktober vindt het 'Neff Proef Lokaal Heerhugowaard' plaats bij Ant. Duijn Keukens. De bekende televisiekok Andy McDonald stroopt vanaf 11.00 uur zijn mouwen op voor een kookdemonstratie. Hij laat zien dat iedereen, onge acht het niveau, een smakelijk en gezond gerecht kan bereiden. Tijdens deze kookclinic gaat hij met verse streekproducten aan de slag en iedereen mag komen proe ven. Zelf koken? Dat kan tijdens het 'Chef Lokaal', vanaf 13.00 uur. HEILOO - Huurders van gebou wen en terreinen van de gemeente krijgen een jaar lan ger de huur gecompenseerd, na de aangekondigde huurverho ging. In plaats van alleen het komende jaar, wordt ook in 2017 het hogere huurbedrag in de vorm van extra subsidie gecompenseerd. Dat heeft het college van B&W deze week besloten. De gemeente wil vanaf volgend jaar een maat schappelijke huur doorberekenen aan organisaties die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen en ter reinen. De compensatie geldt voor instellingen als Theater De Beun, maar ook voor de huurders van buitensportaccommodaties. Deze week luidde een aantal culturele instellingen die gebruik maken van Theater De Beun de noodklok over de gevolgen van de aangekondigde huurverhoging voor het cultuuraan bod in de komende jaren. Het extra jaar compensatie geeft deze orga nisaties weliswaar wat lucht, maar biedt nog geen oplossing voor de jaren na 2017. Allard de Graaf, voor zitter van Falkland Toneel reageert op dit nieuws: "Het is een goede zaak dat nu tijd gemaakt wordt voor een gedegen oplossing. Niemand is Hier kunnen aanwezigen samen met Andy een gerecht bereiden. Diverse lokale ondernemers zijn aanwezig om hun bijzondere, regionale pro ducten te laten proeven tijdens een smaakvolle proeverij. Ant. Duijn Keukens is dé keu kenzaak uit Heerhugowaard. Een leverancier waar kwaliteit, ser vice en een eerlijke prijs al ruim 40 jaar samengaan. Naast de prach tige A-merk keukens kunt u bij Ant. Duijn ook uw keuken geheel op maat laten maken. Uw persoonlijke wensen staan altijd voorop. In de showroom vindt u talloze keukens die tot inspiratie kunnen dienen. nog klaar voor een nieuwe huurcon- structie die gekoppeld wordt aan compensatiesubsidies. De toege zegde gesprekken met alle betrok kenen over maatwerk, zijn nog niet van de grond gekomen. De hele operatie is aangekondigd als het inzichtelijk maken van subsidiestro men, maar in de praktijk pakt het uit als het gefaseerd afschaffen van subsidiestromen. Wat De Beun betreft zou de aanvankelijk toege zegde compensatiesubsidie betrek king hebben op de theatermakende organisaties. Het is wel essentieel dat ook de filmaanbieders Filmliga en Cinescoop, en theateraanbieder Stichting Vrienden van De Beun niet buiten de boot vallen." De Graaf vervolgt: "Met de deze week toege zegde volledige compensatie van de huurverhogingen voor gemeen telijke accommodaties is het geen kwestie van 'de soep zal wel niet zo heet gegeten worden'. Het opdienen is alleen uitgesteld. Maar smaak en temperatuur kunnen nog steeds heel slecht uitpakken. Laten we de komende tijd werken aan toekomst- bestendige oplossingen. Waarbij iedereen weet waar we voor langere tijd aan toe zijn. Laten we de diver siteit die ons dorp te bieden heeft vooral koesteren en niet te grabbel gooien." Persoonlijke wensen kunt u aan leveren zoals u dat prettig vindt. Ervaren keukenontwerpers maken altijd een aantrekkelijk ontwerp. Het eigen montagepersoneel ver zorgt volledig montagewerk, zodat u alleen nog hoeft te genieten van uw nieuwe keuken. Het team kan alles verzorgen, van het verwijde ren van de bestaande keuken tot het aanpassen van leidingwerk, het glad stucen van de wanden, wand- en vloertegels aanbrengen, maar ook het verder afwerken van de wanden en kozijnen. Kijk voor meer informatie op www.antduijnkeukens.nl. Kringloopwinkel Keer op Keer schenkt met ingang van 2015 twee x per maand een Opkikker van 300,- aan een vereniging of stichting. Om in aanmerking te komen voor deze opkikker kunt u een formulier invullen, dat verkrijgbaar is bij de kassa of via www.stichtingxopx.word- press.com. De 1e opkikker van de maand oktober gaat naar Hospice in Alkmaar. De Hospice is een warm en gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen door brengen. U kunt de kringloop winkel Keer op Keer vinden aan het Industrieterrein Oosterzij 17 (hoek Nijverheidsweg), in Heiloo. Openingstijden: dinsdag, don derdag van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, tel. 072- 5325962. Bel Schong meteen voor een afspraak 072 5323004 www.schong-schilderwerken.nl Lideke van Riel, coördinator van het Beestenboetje, ontvangt de bijdrage van Rob Zander. Aangeleverde foto Hogere huur wordt nog een jaartje gecompenseerd door de gemeente. Aangeleverde foto GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW. U ITKIJ KPOST. N L JAARGANG 8 0 N UMMER 41 HEILOO - Het is herfst. In deze uitgave vindt u diverse verhalen en artikelen die passen bij deze tijd van het jaar. Als smaakmaker hier twee foto's die we ont vingen van Annelies Westerbeek. Zij schrijft: "Vanmorgen vroeg een prachtige wan deling gemaakt in het O Heilooërbos. De ochtendzon scheen zo mooi tussen de bomen door dat ik deze foto's j!L. heb gemaakt. Ook de slak aan z'n ochtendmaaltje, - die de paddestoeltjes aan het proeven was. Wat een bij zonder plaatj e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1