Bouw 14 appartementen in Varne Buiten van start 'Winkelcentrum 't Loo wordt modern en gezellig' Kabinetorgel Witte Kerk weer in gebruik genomen NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kosteloos spreekuur bij Knuwer advocaten Heiloo 7 Profiteer nu van de winterschilder korting!! De toekomstige bewoners en de directie van Kennemerwonen en Magentazorg zetten een bouwraam in elkaar. Foto: Stip Fotografie HEILOO - Afgelopen vrijdag is officieel de bouw gestart van de appartementen van stich ting zelfstandig wonen Heiloo (SZWH). In de wijk Varne Buiten in Heiloo bouwt de T&G bouwcombinatie in opdracht van Kennemerwonen 14 appar tementen voor jong volwasse nen met een licht verstandelijke beperking die met enige begelei ding zelfstandig kunnen wonen. Het worden driekamerapparte menten en het zijn sociale huur woningen dus er is recht op huur- toeslag. Één appartement wordt ingericht als gezamenlijke ruimte voor bijvoorbeeld samen koken en andere activiteiten. Er komt geen 24-uurs zorg. De toekom stige bewoners verzamelden zich vrijdagmiddag op het bouwter- rein om samen met de directie van Kennemerwonen en Magentazorg een bouwraam in elkaar te zet ten, wat met veel enthousiasme gebeurde. Na deze handeling werd door de voorzitter van SZWH Loek Stuifbergen en bewoonster Amber Mascini verwoord hoe blij de stichting en bewoners zijn met de start van de bouw op deze prach tige locatie in Heiloo, het voorma lig Campinaterrein aan de Zeeweg. De planning is dat eind 2016/begin 2017 de appartementen opgeleverd worden. Er zijn op dit moment nog slechts twee woningen beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet je tussen de 20 en 30 jaar zijn, in bezit van een CIZ indicatie verstandelijk gehandicapt en een inkomen/uitke ring hebben. Voor aanmelding en informatie: ww.zeliwonenheUoo.nl HEILOO - De revitalisatie van Winkelhof 't Loo vordert gestaag. Sinds de aftrap van de vernieuwingswerkzaamheden deze zomer ziet het winkelend publiek het centrum met de dag mooier worden. "Na twintig jaar was het de hoogste tijd voor een opfrisbeurt, zegt Göran de Gucht van Dela Vastgoed. "Zodat we straks weer een cen trum hebben dat helemaal van deze tijd is." Wat vooral opvalt is de moder nere uitstraling die het winkelhart krijgt. "Het wordt fantastisch", aldus Rene Goudt, voorzitter van de win keliersvereniging. "De verlichting is aangepast en alle winkelpuien hebben dezelfde kleur gekregen. Daardoor oogt het nu meer als één geheel. Stijlvol, maar toch gezellig." De bedoeling is dat winkelhof 't Loo een plek wordt waar mensen ook graag vertoeven als ze geen bood schappen nodig hebben. Om dat te bewerkstelligen worden ook de twee pleinen aangepakt. Er komen zitjes en groen en als het goed is kan men er over niet al te lange tijd ook gebruikmaken van gratis wifi. De Gucht: "De mensen moeten nog héél even geduld hebben. We doen ons best om zo min mogelijk over last te bezorgen. Tot nu toe zijn de reacties positief, dus daar zijn we erg blij mee." Schilders, timmerlie- den en elektriciens zijn hard bezig om de laatste puntjes op de 'i' te zetten voor de officiële presenta tie op zaterdag 7 november. Dan wordt ook een nieuw logo onthuld. Goudt: "Voorafgaand hieraan hou den we een actie, waarmee mensen kans maken op flinke geldprijzen. En op de dag zelf hebben we aller lei activiteiten, ook voor kinderen." Tegelijkertijd met de renovatie van het winkelcentrum is ook de web site aangepakt. Via de vernieuwde www.winkelhof-t-loo.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blij ven van de nieuwste ontwikkelin gen en speciale evenementen en acties. Foto: Aangeleverd Bel Schong meteen voor een afspraak 072 5323004 www.schong-schilderwerken.nl HEILOO - Het concert ter gele genheid van het weer in gebruik nemen van het gerestaureerde kabinetorgel in de Witte Kerk van Heiloo werd vrijdagavond 16 oktober 2015 goed bezocht. Het instrument, een Rijksmo nument, dateert uit het begin van de 19e eeuw en is nu zodanig aan gepast in toonhoogte dat andere instrumenten nu kunnen samenspe len met dit instrument. Het kabinetorgel is na de restauratie aangepast in toon hoogte. Foto:Stip Fotografie GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 4 3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1