Rabobank overhandigt cheque aan Gouden Dagen Vrijwilligers bedankt! 40.000 euro voor verenigingen Traplift Baduhenna komt dichterbij 12 Vacaturebank INGEZONDEN BRIEF Oproep aan rechthebbende thuiszorg UITKIJKPOST 1 8 NOVEMBER 2015 HEILOO - Deze week worden de vrijwilligers in Heiloo in het zonnetje gezet met inspireren de workshops en leuke activi teiten. Een dankjewel van het VrijwiUigersinformatiepunt en de gemeente Heiloo. Afgelopen weekend waren de eerste work shops. Kunstwerken van acryl Twee enthousiaste cursusleiders zetten ruim 15 vrijwilligers aan het werk met acrylverf. Wethouder Elly Beens deed mee. "Ik heb vrijwilli gers ontmoet die werken in de bibli otheek, als maatje van een Syrische familie, of achter de bar bij Het Trefpunt. Ik vind dat ze stuk voor stuk belangrijk werk doen voor ons dorp en vond het leuk om te horen dat ze zelf ook heel enthousi ast zijn." Binnen het thema Vincent van Gogh maakten de deelnemers prachtige kunstwerken met als inspiratie zijn of haar vrijwilligers werk. 1.456.000 uur vrijwilligerswerk Naar schatting zijn er in Heiloo 7000 vrijwilligers actief bij sport verenigingen, welzijn, zorg, kunst, cultuur, kerken en bijvoorbeeld natuur/milieu. Gemiddeld helpen ze zo'n vier uur in de week. Dat bete kent dat er per jaar 1.456.000 uur aan vrijwilligerswerk wordt gedaan in Heiloo. Wethouder Elly Beens is daar ontzettend trots op: "Heiloo heeft een breed aanbod aan voor zieningen en een rijk verenigings leven. Ik vind dat fantastisch. Het maakt ons dorp levendig en sociaal. Zonder vrijwilligers zouden veel van deze activiteiten niet kunnen bestaan." De workshops en activitei ten zijn georganiseerd door het Vrijwilligersinformatiepunt Heiloo, in samenwerking met een aantal (vrijwilligers)organisaties. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen? Kijk dan eens op de vacaturebank van het Vrijwilligers Informatie Punt: www.vrijwilligersheiloo.nl HEILOO - Op vrijdag 13 novem ber werd een bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank overhandigd aan Gouden Dagen Heiloo, een samenwerkingsproject van Stichting Welzijn Heiloo en de Viva!Zorggroep Heiloo (De Loet en Overkerck). Dit project heeft tot doel wensen van ouderen te vervullen en hen een paar gouden uren te bezorgen. Het vervullen van wensen wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en sinds vandaag dus ook door het Coöperatiefonds van de Rabobank. Uit handen van Ko Hemminga, lid van de ledenraad van de Rabobank, kregen Marian van Dam (directeur Stichting Welzijn Heiloo) en Miranda Rozemeijer (Viva!Zorggroep) de cheque van 3.000,00 uitgereikt. Het geld gaat gebruikt worden voor vervoer tij dens de Gouden Dagen. Op de foto vlnr: Miranda Rozemeijer, mevrouw Veenis (zij dient regelmatig wensen in), Marian van Dam, Ko Hemminga en Hans Romeyn (voorzitter van het lokale Comité van Aanbeveling van Gouden Dagen Heiloo). Foto: Stip Fotografie De deelnemers maakten prachtige kunstwerken van acrylverf. Foto: VIP Heiloo HEILOO - Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van de Rabobank in de kantine van HSV werd maandagavond uitleg gege ven over de Rabo Clubkas. Wat is de Rabo Clubkas? Alle par ticuliere klanten van de Rabobank mogen een deel van de winst van de bank verdelen over verenigingen en stichtingen in hun werkgebied. De klanten krijgen eind maart een stemkaart en kunnen vervolgens online stemmen op drie organisa ties. Hoe meer stemmen een vereni ging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de Rabo Clubkas. De totale hoogte van de Rabo Clubkas is voor 2016 vastgesteld op 40.000,00. Ik ben 95 jaar, woon zelfstan dig, en heb sinds 2003 thuiszorg voor 3 uur per week met eigen bijdrage. Krijg ik een brief van de gemeente dat er per 1 januari 2016 geen thuiszorg meer wordt ver leend, maar huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp betekent alleen schoonmaken en daar staat 2 uur voor. Dat is geen thuiszorg zoals ik die al 12 jaar ken. Uit de ambtelijke toonzetting van de gemeente blijkt dat er wordt geredeneerd vanuit geld. Ik dien mij te voegen naar de organisa tie nieuwe stijl met een andere huishoudelijkehulpaanbieder. Om mijn levensomstandigheid aan bod te laten komen, heb ik bezwaar gemaakt. De regel volgend, moet dat bezwaar naar het college van B&W. Nee maar! De bezwarencommissie heeft pas begin volgend jaar tijd om mijn bezwaar te behandelen. Ik wil voor 1-1-2016 mijn bezwaar afgehandeld zien. Daarom doe ik een oproep onder de lezers van De Uitkijkpost, die gebruik maken van thuiszorg. Voelt u zich ook voor het blok gezet? Dat kunt u dat ken baar maken via thuiszorghoezo@ hotmail.com Wordt vervolgd. C. Timmer-Tamis, Heiloo Vlnr: Ko Hemminga (Rabobank, Lou Sinke, Fons Morsch en Jan-Willem Welbergen (allen van het museum). Foto: Stip Fotografie HEILOO - Eind oktober kreeg de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna (SRAB) het goede bericht dat het Coöperatiefonds van de Rabobank bereid was een financiële bijdrage te leveren. Het Archeologisch museum is te vinden in het monumentale Willibrordus, in het souterrain. Het bedrag is bestemd voor het aan brengen van een traplift waardoor het museum beter bereikbaar zal zijn. Op vrijdag 13 november mocht de voorzitter van Archeologisch museum Baduhenna Fons Morsch uit handen van Ko Hemminga, lid ledenraad Rabobank Noord- Kennemerland, een cheque van 4.000,00 in ontvangst nemen. De delegatie van de Rabobank kreeg aansluitend een kleine rond leiding aangeboden in het museum. Roel van Langen geeft uitleg Foto: Stip Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 12