Vandaag start! Speciale gouden sleutel voor de nieuwe Hoofdpiet! Oproep aan oud-leden en vrienden van Buk-Buk ■^7 Wereldwijd routes plannen via Heiloo NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Kassabonnenspaaractie Heiloo steunt Diabetes Fonds Deze week Chiropractie XL in Bedrijf Belicht Heiloo 5 Dorcas helpt vluchtelingen GEBOViNN De Pieten zullen hopelijk goed op de sleutel passen. Foto: Stip Fotografie HEILOO - Een speciale delega tie Pieten was na het aanmeren van de pakjesboot in Meppel met gezwinde spoed naar Heiloo gereden om aan burgemeester Hans Romeijn het eerste Vriend van de Sint Keurmerk te over handigen. Sinterklaas en Pieten overnach ten voor de intocht van volgende week in het gemeentehuis. De bur gemeester drukte de Pieten op het hart dat ze goed op de speciale gou- den sleutel moeten passen. Als dat maar goed gaat. Het Vriend van de Sint Keurmerk is in het leven geroepen door het Sinterklaascomité om de onder nemers van Heiloo te bedanken die de intocht en het feest van Sinterklaas mogelijk maken. Alle deelnemende ondernemers zijn de komende weken te herkennen aan de Keurmerkposter én natuurlijk de grote pot met strooigoed. HEILOO - Buk-Buk is ruim 45 jaar een begrip in Heiloo en directe omgeving. De vereniging wordt nu eens niet in het ver trouwde Bruno gebouw, maar door de Historische Vereniging Oud Heiloo in de Oudheidkamer in de spotlights gezet. Binnenkort wordt hier een ten toonstelling geopend over het tur bulente verleden van Buk-Buk. Oud Heiloo wil een zo compleet moge lijk beeld geven van de geschiedenis van Buk-Buk. Heeft u nog voorwer pen, films, foto's en dergelijke bezit, die een waardevolle aanvulling kun nen zijn? Wilt u dan contact met de vereniging opnemen? Dat kan via real@quicknet.nl tel. 06 - 36467819. Inleveren kan ook op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en zater dag van 14.00 tot 17.00 uur in de Oudheidkamer, Bergeonstraat 30. Zaterdag 21 november zal de Sint in Heiloo zijn intocht maken. De start is om 11.00 uur op het bordes van het gemeentehuis en gaat via het Looplein naar het Stationscentrum. Op het Stationsplein zal om 12.00 uur de prijsuitreiking van de kleur- platenwedstrijd plaatsvinden. Daarna gaat de optocht door naar de grote theaterzaal van De Strandwal waar om 13.00 uur voor alle kinderen een fantastisch feest van Sinterklaas zal losbarsten. www.sinterklaasintochtheiloo.nl HEILOO - 150 collectanten gin gen begin november in Heiloo op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus 9666,86 op. 'Bedankt, Heiloo! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de col lectanten en de gevers,' zegt Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. 'Met dit geld betalen we onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.' Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen artsen nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu bijvoor beeld betere begeleiding van men sen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Niemand aan de deur gehad? Heeft u geen collectant aan de deur gehad, dan kunt u alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 - 4622055 of kijk op www.diabetesfonds.nl Win 250, 500 of 1000 euro contant of één van de vele andere prijzen! Like ons op Facebook www.ikwinkelinheiloo.nl 18 NOVEMBER 2015 HEILOO - Hoog bezoek voor RouteXL: eigenaars Paul Mars en Annemarie Spaans ontvingen gedeputeerde van Provinciale Staten Jaap Bond en zijn gevolg. Ook wethouder Dellemijn was afgelopen vrijdag aanwezig in het WBC, waar het bedrijf geves tigd is. De belangstelling van gedeputeerde Bond was gewekt bij de deelname van RouteXL aan de Ondernemersverkiezing Noord-Holland. Tijdens de presentatie in de Freudzaal werd duidelijk hoe inno vatief de planner voor routeoptima lisatie is die Paul sinds 2009 heeft ontwikkeld. Inmiddels is dit unieke concept uitgegroeid tot een pro duct dat in meer dan tweehonderd HEILOO - Dorcas Nederland, met haar kantoor in Andijk, heeft al haar 25 Dorcas winkels verzocht vluchtelingen te helpen aan dekens en winterkleding voor mannen, vrouwen en kinderen. Dorcas winkel Heiloo heeft hierop zeer snel en spontaan gereageerd. Zestien vrijwilligers hielpen met het verzamelen van winterkleding en dekens die al eerder gratis bij Dorcas werden ingebracht. Het resultaat: 15 zak ken met dekens en 85 zakken met gesorteerde winterkleding. Inwoners van Heiloo en omgeving kunnen kleding, dekens en ande re artikelen blijven inbrengen voor de vluchtelingen. landen gebruikt en in ruim veertig landen verkocht wordt. Bijna twee miljoen routes zijn er al gepland met de software die in Heiloo door RouteXL is bedacht. De enorme vlucht die het twee- mansbedrijf heeft gemaakt is mede te danken aan de samenwerking met TomTom sinds dit voorjaar. De leverancier van ritplanning- software RouteXL is door TomTom Telematics benoemd tot .connect Premier Partner van het fleetma- nagement platform WEBFLEET. TomTom Telematics (business. tomtom.com) is marktleider van diensten voor vlootmanagement in Europa met een half miljoen geabonneerde voertuigen. Lees verder op pagina 3 De markante gevel van het Bruno-gebouw. Aangeleverde foto .CONNECT 0S2sa=can=ng sunEoDonDC^K. Multi-stop route optimization Easy import and export of ord Tomtoms TELÊH .connect Premier Partner Gedeputeerde Jaap Bond (links) feliciteert Paul Mars. Foto: Miquel Gonzalez GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 47

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1