Wereldwijd routes plannen via Heiloo Duurzaam Heiloo Duurzame Huizenroute Tien vragen aa~ de Wit 3 Elke week verschijnt de rubriek 'De tienvragen aan' in de Uitkijkpost. Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die niet altijd zichtbaar zijn. Op deze manier proberen wij net iets meer te weten te komen van een bekende of onbekende dorpsgenoot. Na het beantwoorden van de tien vragen, krijgt hij/zij de vrijheid om de vragen door te geven aan een volgend 'slachtoffer'! UITKIJKPOST 18 NOVEMBER 2015 Vervolg van voorpagina: Met de online applicatie WEBFLEET is het mogelijk om opdrachten eerst in de snelste volg orde te sorteren en daarna naar de chauffeurs te sturen. In de route planning wordt rekening gehouden met eventuele tijdsvensters en haal- en brengpunten. 118 nullen Hoe dit precies werkt, is het grote geheim achter RouteXL. Met een speciaal algoritme is het mogelijk om de snelste route tussen veertig adressen in een tiental seconden te berekenen. Paul gaf het voorbeeld van een deurwaarder die op vrijdag tachtig adressen in Noord-Holland wil bezoeken. "Op donderdagavond zit deze man al gauw drie uur te puzzelen. Tussen 80 adressen zijn namelijk ongelooflijk veel routes mogelijk: een 7 met 118 nullen. Met RouteXL is de berekening in tien tellen gemaakt." Op de website is te volgen welke CO2 uitstoot er bespaard is. Op de routes die nu door RouteXL zijn berekend, is een hoeveelheid CO2 bespaard van omgerekend 150.000 bomen. 20 gratis Het businessmodel van RouteXL zit vernuftig in elkaar. Om te zorgen dat de software toegankelijk is voor iedereen, is het tot twintig adres sen gratis te gebruiken, onbeperkt. Heeft een bedrijf of particulier meer op de planing, dan kunnen met het Premium Pack tot 150 adressen worden ingevoerd. Heeft een klant de software slechts enkele maanden per jaar nodig, dan is dat geen probleem. Het lidmaatschap kan binnen een maand worden opgezegd. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 18.500 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Rinnegom. ~Sf F Het weekblad Uitkijkpost wordt geproduceerd op een waterloos offset rotatiepers, de milieu vriendelijke druktechniek Nieuwe openingstijden ma. 08.30 - 12.00 13.00 - 17.30 uur di. 08.30 - 12.00 13.00 - 17.30 uur wo. GESLOTEN do. 09.00 - 12.00 vr. 09.00 - 12.00 I 13.00 - 14.30 uur Advertenties De advertentie-opmaak is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, tel. 072-5351073 of via advertenties@uitkijkpost.nl. Voor informatie over advertentietarieven en -mogelijkheden: www.uitkijkpost.nl. Verkoop De verkoopafdeling is bereikbaar op maandag en donderdag, tel. 072-5351072 of via verkoop@uitkijkpost.nl. Redactie De redactie is bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag, op tel. 072-5351071 of via redactie@uitkijkpost.nl. Adres Bezoekadres: Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, Heiloo tel 072-5330175. Voordeel van het systeem is ook dat klanten eerst kunnen uitprobe ren hoe het werkt, voor ze besluiten er op grote schaal gebruik van te maken en in te investeren. Dit past goed in het straatje van RouteXL, waar kennis wordt ingehuurd bij andere, doorgaans kleine en liefst lokale partners, zonder personeel aan te nemen. 3D matrix In het kort zet Paul Mars de plan nen uiteen voor de toekomst. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid van het integreren van live trafficin- formatie. Via TomTom wordt infor matie over weggebruik terugge stuurd vanuit de auto's. Zo ontstaat een beeld van mogelijke opstoppin gen en vertragingen op de weg. "Als we dat integreren, ontstaat een drie dimensionale data matrix," vertelt Paul. "Dit maakt het berekenen nog complexer. Daarvoor heb ik contact met het Centrum voor wiskunde en informatica." Ook Annemarie breidt haar ken nis uit: ze is op Chinese les. "Zo kan ik onze groei in China beter volgen en begrijp ik iets van de vertaling die we laten maken." Next level Ook voor apparaten die afhanke lijk zijn van routeplanning ziet Paul mogelijkheden. Daar kan gedepu teerde Jaap Bond zich ook iets bij voorstellen: "Vanmorgen kregen we bij luchthaven Den Helder een demonstratie van enorme drones die worden ingezet bij inspectie van windmolenparken op zee. Met jullie software kan daarbij waarschijnlijk veel winst worden behaald." Tenslotte heeft Paul het over gamification: de techniek ach ter RouteXL leent zich uitstekend voor games waarbij levels moeten worden behaald, bijvoorbeeld in een superversie van Mario Bros die koekjes moet afleveren. Heel veel Na de presentatie kreeg het bezoek een korte rondleiding door het gebouw en de kapel, begeleid door Nico Adrichem. Aan de reac ties van de gedeputeerde te horen kan het WBC rekenen op vervolg- bezoeken vanuit Provinciale Staten. De herbestemming van het pand noemde hij 'indrukwekkend'. Jaap Bond sprak verder zijn waardering uit voor de vernieu wende ideeën van Mars en Spaans. Daarmee doelde hij niet alleen op het product, maar ook op de bedrijfsvoering. De gunfactor kwam ter sprake, die steeds belangrij ker wordt in de economie, en die vergroot wordt door het gebrui kersgemak van de website en de applicatie, met een gratis deel van grote waarde. Bond verwacht dat RouteXL nog heel veel zal groeien. Het aangaan van samenwerking met andere Noord-Hollandse bedrij ven kreeg ook een compliment van wethouder Dellemijn. "Geweldig dat zo'n klein bedrijf uit zo'n relatief kleine plaats zo'n groot resultaat weet te behalen op wereldniveau." Een succesvol werkbezoek en een geslaagde presentatie dus voor Annemarie Spaans en Paul Mars, kleinzoon van de oprichter van Drukkerij Uitkijkpost. Dat had hij niet kunnen voorspellen, die jonge jongen die op vrijdagmiddag de pak jes van zijn vaders drukkerij in de optimale volgorde klaarlegde om te bezorgen. HEILOO - Zaterdag 14 november is de website DuurzaamHeiloo. nl door wethouder Rob Opdam officieel gelanceerd en de Duurzame Huizenroute van start gegaan. Hiervoor stelde de familie Leijdekker hun huis open. De familie heeft zelf al behoorlijk wat aanpassingen aan het huis gedaan om het zo duurzamer te maken. Zo koos men voor dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR+ glas, led verlichting, een houtkachel en zon nepanelen. De doelstelling van Duurzaam Heiloo is om door samenwerking tussen inwoners, de gemeente en ondernemers Heiloo duurzamer te maken. Duurzaam Heiloo wil zich inzetten om particulieren en bedrij ven duurzamer te laten leven. Dat kan variëren van de aanschaf van zonnepanelen tot het slim herge bruiken van materialen. Verder werd er door de firma Kops Aannemers een Duurzame bouwmarkt georganiseerd op het bedrijfsterrein. Bij het bedrijfspand van Alida Meubelstoffeerderij kon men zien hoe van het leer van een oud bankstel een prachtige tas is gemaakt. Mijn naam is Kees de Wit, ik ben inmiddels 40 jaar getrouwd met Marian en we hebben 4 kinderen: Rob, Jan, Stef en Lida, 3 schoondochters en 1 schoonzoon. Ook zijn wij in het bezit van 5 prachtige kleinkinderen. Ik ben 62 jaar en wij wonen nu reeds bijna 40 jaar in Heiloo. 1. Waar ben je geboren en getogen? Ik ben geboren en getogen in Tuitjenhorn (gemeente Harenkarspel) en mijn ouders hadden een cafébedrijf (nu café de Ruif). 2. Als je hobby je werk was geweest, welk beroep zou je nu uitoefenen? In de horeca werken is al een prachtige hobby, en vooral in combi natie met de sporters. 3. Wie zou je willen ontmoeten en wat zou je zeggen en vragen? Marc Overmars en Max Huiberts, en ik zou ze willen vragen hoe zij de teloorgang in de voetbal (Europees) willen tegengaan. 4. Wat is je mooiste jeugdherinnering? Dat was toch wel met mijn vrienden op de Zundaps, Puchs, Garelli's en Kreidler's naar Valkenburg op vakantie gaan. 5. Wat vind je de mooiste plek in Heiloo? Dat is toch wel het Heilooër bos en ook wel het Ter Coulster waar je heerlijk met de hond kan wandelen. 6. Waarvoor kunnen ze je 's nachts wakker maken? Ik voel me net de nachtburgemeester van Heiloo, want ik kom meestal om 02.30 03.00 uur thuis en dan ben ik er meestal om 08.30 weer uit, dus laat me dat kleine tijdje maar slapen en met rust. 7. Wat was het beste advies dat je ooit kreeg? Van mijn schoonvader, die vond 'hokken' (samenwonen) maar niets, dus vond hij maar dat we moesten trouwen en ik heb er nooit spijt van gehad. 8. Wat weten de meeste Heilooërs niet van je? Dat wij op vakantie meestal 200 kilometer aan lange-afstandwande- lingen doen. Heerlijk in de natuur in Nederland, Duitsland of België. 9. Wat zou je in het dorp aanpakken, als je burgemeester was? Allereerst het afschaffen van de hondenbelasting en de thuiszorg weer op het normale peil brengen. 10. Antwoord op de persoonlijke vraag van je voorganger: Kees, je bent al erg lang in het Sportcafé werkzaam. Het kan bijna niet anders dan dat je er wel eens aan gedacht hebt een eigen (spe- ciaalbier)café te beginnen of een andere horecastap te maken. Zo ja, wat had je willen doen en waar? Ja Frans, het speciaalbier heeft natuurlijk een enorme opgang gemaakt en vooral de laatste jaren. Als ik jonger was geweest had ik misschien wel een Noord-Hollands biercafé willen beginnen met alleen Noord-Hollandse bieren, want kijk maar eens om je heen met in Heiloo twee brouwers als Vriendenbrouwerij en Heyloo, in Limmen Dampegheest en in Egmond Sancti Adalberti en dan twintig kranen uit de muur. Heiloo is daar misschien wel te klein voor, maar Haarlem zal daar wel een uitstekende locatie voor zijn. Ik nomineer voor de volgende 10 vragen: Ton Mooi van de bridgelessen die in de kleine zaal van de sporthal worden gehouden. Mijn persoonlijke vraag aan deze genomineerde is: Wat is jouw motivatie om elke keer 10 cursussen in een jaar te geven aan 'niet' bridgers, terwijl er landelijk steeds minder leden zijn, zodat er in Heiloo steeds meer komen? Volg de Uitkijkpost ook op :uij Wethouder Rob Opdam lanceert de website. Foto: Stip Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 3