Start nieuwe kassabonnenspaaractie Chiropractie XL Witte Kerk in het licht BEDRIJF BELICHT 5 de Bibliotheek Iedereen voor onderhoud naar de chiropractor' Peutervoorstellingen AaiPet Lezing 'In the cloud' Workshop lenen en lezen van e-books op uw tablet Inloopspreekuur Slecht ziendheid Jean Sibelius Wegwijs in de bibliotheek Je kind op school Jeugdactiviteiten Feestelijke verkoopweek Gladheid ofstorm? UITKIJKPOST 18 NOVEMBER 2015 In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex btw. Doorplaatsing op Heiloo- Online.nl mogelijk. Voor aanmelding Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aan melding graag duidelijk uw gegevens vermelden. Steven Excell, chiropractor. Aangeleverde foto Vrede 53, Uitgeest, tel: (0251) 827794, e-mail: info@chiropractiexl.nl, www.chiropractiexl.nl Nieuw in Uitgeest: Chiropractie XL UITGEEST - Van je buren moet je het hebben. In het geval van Steven Excell, Doctor of Chiropractic, is dat letterlijk zo. Sinds hij vier maanden geleden de deuren opende van zijn chiroprac- tiepraktijk aan De Vrede 53 loopt het storm. Allemaal door de mond-tot-mondreclame van zijn neighbours. Dr. Steven Excell volgde zijn universitaire opleiding tot chiropractor in Amerika, waar hij vandaan komt. Hij werkte in diverse landen en ste den en in 2011 begon hij een eigen praktijk in Amsterdam. De liefde bracht hem dit voorjaar naar Uitgeest. Vriendin Roos komt hier uit de buurt en wilde terug naar haar roots. Het tweetal vond een huis met praktijkruimte aan De Vrede. Daar is Dr. Steven nu ook vijf dagen per week te vinden. Wat verklaart zijn succes? Dr. Steven: "Chiropractie gaat naar de oor zaak, niet het symptoom. Ik ben opgeleid om subluxaties, zenuwblok kades, op te sporen en te corrigeren. Deze blokkades kunnen ontstaan wanneer men last heeft van fysieke, emotionele of chemische stress. Door een subluxatie kan de functie van het zenuwstelsel verstoord wor den. Het zenuwstelsel beheerst alle functies van het lichaam. Als chiro practor is het mijn doel om subluxaties op te lossen, zodat het zenuw stelsel weer optimaal kan functioneren. Er is sprake van een subluxatie als één of meerdere wervels uit de wervelkolom verschuiven en niet meer in de goede stand staan." Omarmen Patiënten die bij de chiropractor komen, hebben last van allerhande klachten, van nekpijn tot vermoeidheid en van menstruatiestoornissen tot duizeligheid en oorsuizen. Aan de hand van een zenuwstelselscan kijkt Dr. Steven waar de subluxaties zich in de wervelkolom bevinden. Vervolgens corrigeert hij de desbetreffende wervels, zodat de zenuwen weer optimaal hun werk kunnen doen en het lichaam zichzelf kan her stellen. In Nederland is chiropractie nog redelijk onbekend. "Dat is gek als je je bedenkt dat chiropractie in Amerika al vele jaren de meest gekozen vorm van alternatieve geneeswijzen is." Dr. Steven hoopt ook dat men sen in Nederland chiropractie meer zullen omarmen. Niet alleen bij pijn of klachten maar juist ook preventief. "Je bezoekt ook de tandarts elk half jaar voor onderhoudsbeurt. Dat doe je om klachten te voorkómen. Zo werkt het met chiropractie ook." HEILOO - Vandaag start de najaarsactie van 'Ik winkel in Heiloo' met een nieuwe kassa- bonnenspaaractie. Tot en met zaterdag 2 januari 2016 loopt deze spaaractie van de gezamen lijke Heilooër winkeliers. Er kan in drie categorieën gespaard worden: tot 250, tot 500 en tot 1000. Het gaat om kas sabonnen en facturen van alle win kels, waaronder de horecazaken, autobedrijven en vaste marktkra men, die in Heiloo gevestigd zijn. Ook van winkels die niet deelnemen aan deze gezamenlijke actie. In elke spaarcategorie is er een hoofdprijswinnaar, die 250, 500 of €1000 wint; handje contantje! Daarnaast zijn er tal van andere aantrekkelijke prijzen, beschikbaar gesteld door de winkeliers van Heiloo. Alle ingeleverde spaarzakjes dingen óók mee in de loting voor de extra hoofdprijs: een halfjaar rijden in een flitsende Opel Adam! U kunt de kassabonnen verzame len in het papieren inleverzakje dat alleen verkrijgbaar is bij de deelne mende winkeliers. Deze winkeliers zijn herkenbaar aan de reclamepos ters in de winkel en de 'Wij doen mee!' sticker bij de kassa of ser vicebalie. Ook op de website www. ikwinkelinheiloo.nl staan de deelne mende winkeliers vermeld. Stop uw inleverzakje vóór 17 uur op zaterdag 9 januari in een van de hiervoor bestemde inleverton- nen bij Karwei, Radio Bakker, 't Hoekstuk (AH), Stationscentrum (Vomar) of 't Loo (AH en Slagerij Kees Burger). Op zaterdag 16 januari is de fees telijke prijsuitreiking om 12 uur in winkelcentrum 't Loo. Deze zater dag is ook de trekking voor de extra hoofdprijs. Spaar uw kassabonnen en maak kans op vele leuke prijzen! De Heilooër winkeliers zien u graag in hun winkels en wensen u veel koopplezier voor de komende feest dagen. www.ikwinkelinheiloo.nl HEILOO - Op woensdag 11 november is door Emma van Dijken, leerlinge van de Benedictusschool de permanen te verlichting van de Witte Kerk ontstoken. De firma Kösters uit Heiloo heeft hieraan de afgelopen maanden hard gewerkt om de klus op tijd klaar te hebben. De kinderen brachten onder leiding van de Heiloose gita rist Hans Laduc een prachtig Sint Maarten-lied ten gehore. Uiteraard werd dit zingen beloond met een lekkere versnapering. Laduc geeft in januari 2016 voor het tiende ach tereenvolgende jaar een concert. Westerweg 250 Heiloo tel 072-5330670 info@bibliotheekheiloo.nl www.bibliotheekheiloo.nl Zaterdag 21 november, 11.00 uur en 14.30 uur. 'AaiPet' is een komische peutervoorstel ling, zonder praatjes, met veel muziek en magie. Woensdag 25 november, 20.00 uur. Edo Postma vertelt over het begrip Cloudcomputing. Vrijdag 27 november, 14.00 - 15.30 uur Dinsdag 1 december, 14.00 - 16.00 uur. Informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Allerlei hulpmid delen kunnen worden uitgepro beerd. Verzorgd door Visio. Dinsdag 8 december, 20.00 uur. Lezing met muziekfragmenten door oud-muziekbibliothecaris Gert Floor over de Finse com ponist Jean Sibelius. Donderdag 10 december, 15.00 - 16.30 uur. Introduc tiebijeenkomst 'een kijkje achter de schermen van de bibliotheek', met uitleg van de catalogi en apparatuur en vra- genrondje met de directeur. Donderdag 10 december, 20.00 uur. Tijdens deze lezing wordt o.a. ingegaan op faal angst en onderpresteren. Hoe ondersteun je je kind het beste? Door Happy Homework. Vrijdag 27 november, 10.30 uur: Peuterochtend Zaterdag 28 november, hele dag: Speelgoedparcours Woensdag 2 december, 14.30 uur: Voorleesfeestje Donderdag 3 december, 10.30 uur: Baby-uurtje Dinsdag 1 t/m 5 december, doorlopend. Bibliotheek Heiloo pakt de gehele week vóór Sinterklaas uit met een speci ale, doorlopende verkoop van afgeschreven materialen. Debibliotheek komt bij u thuis! Bent uslecht ter been of om een andere reden gehinderd om zelf naar de bibliothsdlr te komen? Bibliotheek Heiloo biedt de service 'Bibliothoek aan huis'. Twijfel niet en meld u aan. De winkeliers in Heiloo: 'Wij hebben er weer zin in!' Aangeleverde foto De Witte Kerk in het nieuwe licht. Foto: Stip Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 5