SCHONG 'Ik kan geen kant op en heb geen plan meer' Interessante archivarische vondst bij Keer op Keer Sint opgesloten in gemeentehuis 13 BORDEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Profiteer nu van de winterschilder korting!! Fruitoogst Nijenburg naar Voedselbank Heiloo 3 schilderwerken b.v. Profiteer ook van de kracht van VAN DER BORDEN MAKELAARS U VAN DER sinds 1933 (072) 5351000 Of één van de vele andere prijzen! Like ons op Facebook www.ikwinkelinheiloo.nl 25 NOVEMBER 2015 Bel Schong meteen voor een afspraak 072 5323004 www.schong-schilderwerken.nl HEILOO - "Deze kwestie bezorgt mij al enige jaren sla peloze nachten", zegt Geertje Klaasse. Ze is eigenaar van een oud pandje op de hoek van de Kennemerstraatweg en de Stationsweg in Heiloo. De Heiloose kocht het pand in 2008 met als doel hier een ijssalon te beginnen. "Dat is niet gelukt. Intussen tikt mijn hypotheek door. Dit is niet meer te beta len." Haar vervallen pandje deed vroe ger dienst als sigarenwinkel en woning en staat inmiddels jaren lang leeg. Geertje kreeg destijds een hypotheek, maar kon niet aan de slag omdat een woon-, win kel- en horeca-bestemming ont brak. Gelukkig kreeg ze uiteinde lijk toch een vergunning, na een bestemmingsplanprocedure. Daarna stapelden de problemen zich op. Geertje: "Een bouwvergunning kreeg ik lange tijd niet: bouwteke ningen moesten worden aangepast, omwonenden maakten bezwaar vanwege de verkeerssituatie en het ontbreken van parkeerplaatsen. De gemeente Heiloo honoreerde dit bezwaar. Pas in 2011 (2 jaar en 9 maanden later) kreeg ik de bouwvergunning na een hoorzitting 'zienswijzen'. Op dat moment was ik financieel niet meer in staat een ijs salon te beginnen; de kosten waren teveel opgelopen; ik heb nu twee ton hypotheekschuld opgebouwd. Wonen is eveneens geen optie, omdat ik volgens de gemeente geen recht heb op een afrit naar het huis vanaf het kruispunt. Daarnaast is het verkopen van het pand niet haal baar; een koper kan hier tenslotte ook niets mee in deze situatie. Wellicht is een executieverkoop de enige oplossing. Maar omdat de waarde zeer laag is, blijf ik met een grote schuld zitten na verkoop. Dus ik kan geen kant op: commer cieel gezien mag ik er niets mee en wonen is onhaalbaar. Ik heb nu geen plan meer." Omdat inwoners Geertje vragen stelden over haar pandje, zette ze haar verhaal vorige week op de Facebookpagina 'Je bent Heilooër als'. Hierop krijgt ze veel respons. "Dit gebouw is een doorn in het oog van veel inwoners. Daarom is het goed te laten weten dat ik de situ atie niet kan veranderen." Wethouder Rob Opdam stelt dat het voor de gemeente even eens belangrijk is dat deze plek wordt opgeknapt. "Daarom heeft de gemeente ook meegewerkt om de bestemming te wijzigen en er een vergunning voor afgegeven." Opdam betreurt het dat het Geertje aan financiële middelen ontbreekt om een ijssalon of woningbouw te realiseren. "Hoewel de sleutel uit eindelijk bij mevrouw Klaasse ligt, wil ik spoedig met haar in gesprek om na te gaan welke mogelijkheden er zijn." (Tekst: EJV Mediaproducties) HEILOO ALKMAAR - Er is een interessante ontdekking gedaan tussen een aantal bin nengebrachte oude boeken bij kringloopwinkel Keer op Keer te Heiloo. Tussen de lectuur bevonden zich twee archivari- sche exemplaren die uniek en van historisch belang zijn. Het bestuur van de stichting Keer op Keer besloot ze daarom niet ter verkoop aan te bieden maar te schenken aan het Regionaal Archief Alkmaar. Het Regionaal Archief heeft de stukken dankbaar in ontvangst genomen en gaat nu uitzoeken uit welk archief ze afkomstig zijn en waar het materiaal hoort. Beide boeken stammen uit de tweede helft van de negentiende eeuw en hande len over grote provinciale projecten uit die periode. Het eerste boek laat ons tot in de kleinste details zien welk onderhoud er plaatsvindt aan de Helderse Zeewering tussen 1847 en 1853. We lezen van dag tot dag, genoteerd in een werkelijk prach tig regelmatig met kroontjespen geschreven handschrift, wat er zoal kwam kijken bij dit werk aan deze belangrijke dijk; hoeveel mensen er die dag werkzaam waren, welk vuilnis werd geruimd, wat eventu ele stormschade bedroeg, hoeveel ladingen steen er zijn aangevoerd en wat voor weer het was. Het tweede boek is minstens zo mooi. Gemaakt in 1876/77 betreft het een bijeengebonden serie hand- getekende en gekleurde kaarten op schaal die in hun geheel de "Rijks groote weg der 1ste klasse No. 4 van Alkmaar tot Nieuwediep" vormen. De huidige N9 langs het Noordhollandsch kanaal dus. Met zwarte trekpen getekend en geschreven en vervolgens met waterverf gekleurd zien we alle details van belang bij deze weg; van kruispunten, bruggen, de ligging van tuinen van brugwachters tot bos schages van wilgenhout die werden gebruikt voor beschoeiingen. Twee maal een prachtige aan winst voor het archief, met harte lijke dank aan de oplettendheid van de medewerkers van stichting Keer op Keer. Bron: Regionaal Archief Alkmaar HEILOO - Zaterdag kwam ein delijk Sinterklaas met zijn Pietermannen aan in Heiloo. Dit verliep niet geheel vlekkeloos De Hoofdpiet was zoek en die had de sleutel van het gemeente huis waar Sinterklaas en zijn gevolg een nachtje hadden doorgebracht. Doordat wethouder Fred Dellemijn de deur van het gemeentehuis had dicht gedaan kon er niemand meer in of uit. Tijdens het wachten op de terugkeer van de Hoofdpiet wer den er Sinterklaasliedjes gezongen onder leiding van burgemeester Hans Romeyn en wethouder Rob Opdam. Gelukkig kwam uiteinde lijk alles goed. De Sint is ook wel gewend dat er nu en dan iets in de soep loopt. Bekijk meer foto's op www.uitkijkpost.nl Gelukkig kwam alles goed en kon Sinterklaas gezellig deelnemen aan de mooie optocht. Foto: Ricardo Marcker Eigenaar Geertje Klaasse bij haar pandje op de hoek, dat zij in 2008 kocht en waar zij graag een ijs salon had willen beginnen. Foto: Stip Fotografie GEEN ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 4 8

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1