NS verrast Heiloo: meer treinen, minder service Spannende Ondernemingsverkiezing Win je eigen boodschappenkarretje! Hartverwarmend familie kerstconcert met Opera Familia Heiloo 3 Alle Pieten verzamelen! Of één van de vele andere prijzen! 2 DECEMBER 2015 HEILOO - De NS heeft vorige week de nieuwe dienstrege ling gepresenteerd. Reizigers uit Heiloo zien gebeuren wat al gevreesd werd: de dienstrege ling, die op zondag 13 december ingaat, wordt verder uitgekleed. De belangrijkste wijziging treft reizigers die naar Haarlem en verder zuidwaarts willen reizen. Waar enkele jaren geleden al de directe verbinding (sneltrein) met Leiden en Den Haag verdween, moeten deze reizigers vanaf 13 december genoegen nemen met een stoptrein, in treinjargon tegenwoor dig sprinter genaamd. Per enkele reis betekent dit een toename van de reistijd van elf minuten. De NS meent deze ingreep te moeten doen omdat de betreffende lijn forse verliezen oplevert en de treinen vooral buiten de spits erg leeg zijn. Verrassend is dat er in de spitsuren wel meer treinen door Heiloo gaan rijden. De huidige intercity Alkmaar-Heiloo-Haarlem zal in die drukkere uren blijven rij den en tussen Alkmaar en Haarlem alleen stoppen in Beverwijk. Dit is iets dat vooral bij de ervaren foren sen vraagtekens oproept, want een toename van het aantal treinen ver groot de kans dat bij verstoringen een chaotische situatie ontstaat, een feit dat juist door NS regelmatig aangehaald wordt als reden om trei nen incidenteel te schrappen. De grootste ergernissen van rei zigers uit Heiloo zijn matige com municatie, volle treinen in de spits en vertragingen. Sommigen hoopten dat de NS in de nieuwe dienstrege ling een vaste stop van de intercity Alkmaar - Nijmegen zou introduce ren, maar die extra service lijkt nu verder weg dan ooit. De betreffende intercity maakte in het verleden wel regelmatig een stop in Heiloo als de intercity naar Maastricht niet reed, maar ook deze service lijkt niet meer gegarandeerd. Onlangs nog moesten in de spits bijna hon derd reizigers met de sprinter naar Uitgeest, om daar massaal over te stappen op de sprinter naar Amsterdam. Het kopje koffie dat ze er gratis bij konden krijgen zorgde voor cynische reacties. Reizigers hoeven niet te rekenen op langere treinen. De karakteris tieke oude treinstellen, ook wel Apekoppen en Mat '64 genoemd, stammen uit de jaren zestig van de vorige eeuw en worden uit dienst genomen. Vervangende treinstellen worden pas in de tweede helft van 2016 verwacht. Hoewel de oude treinstellen hun laatste dagen voor al in het oosten en zuiden van het land slijten, zal het uit dienst nemen zeker ook gevolgen hebben voor de lengte van treinen elders. Tot slot heeft de nieuwe situ atie ook nog eens gevolgen voor het verkeer op de weg. De overwegen tussen het westelijke en oostelijke deel van het dorp zullen in de spits vaker gesloten zijn. Bezwaar maken tegen de wijzigingen lijkt kansloos. Reizigersvereniging ROVER meldt op haar website dat de NS de ver anderingen al eerder door wilde voeren en de toenmalige plannen na protest slechts opgeschort en iets bijgesteld hebben. ROVER geeft de moed nog niet op: ''Ons advies voor de middellange termijn is dat NS samen met de provincie, Metropoolregio, en gemeenten de mogelijkheden van een groeiscena rio onderzoekt, waarbij een beter opgezet OV-systeem een groter aan tal reizigers gaat trekken". HEILOO - Zaterdagavond vond in de Cultuurkoepel de feeste lijke prijsuitreiking plaats van de Ondernemingsprijs 2015. De aanloop naar de bekendmaking was bijzonder spannend voor de genomineerden. Grote winnaars waren Lookx op de Stationsweg en Van Hollant Craenenbroeck op de Kennemerstraatweg. Ruim tweehonderd gasten wer den onderscheidend ontvangen door schitterende steltenlopers. Om de spanning voor de winnaars iets op te voeren werd er eerst uitge breid gedineerd. Vier verschillende horecagelegenheden uit Heiloo serveerden ieder een gang. Zo kon den de gasten genieten van culi naire hoogstandjes van Brasserie In 't Groen, Il Corso, De Loocatie en Plaza Cinco. Omdat het thema van de Verkiezing dit jaar 'onderschei dend' was speelden de restaurants hier ook mooi op in. De presentatie van een gerecht in een gouden doos je - ontworpen en geproduceerd door CiRoPack - was zo'n echte eyecatcher. HEILOO - Zaterdag maakten Sinterklaas en een aantal Pieten hun opwachting in winkelcen trum 't Loo. Sinterklaas werd toegezongen en natuurlijk mochten de kinderen de Sint ook een handje komen geven. De Sint ging ondanks zijn hoge leeftijd nog door de knieën om even op ooghoogte met de kin deren te komen. Volgers van het Sinterklaasjournaal weten dat de Pieten nogal eens iets kwijt zijn. Maar zijn ze er zelf wel allemaal? In deze Uitkijkpost zijn veel bekende Pieten te vinden. Maar hoeveel zijn het er nu precies? Vindt u ze allemaal? Wie een chocoladeletter wil winnen, kan zijn of haar antwoord mailen aan redactie@uitkijkpost.nl. Namens het bestuur van de Ondernemingsverkiezing versche nen Rob van der Wal en Thijs Smit op het podium voor een interes sante presentatie. Bestuurslid Agnes Opdam nodigde de winnaar van de Ondernemingsprijs 2014, Picturae, uit op het podium. Het is tijd om de wisseltrofee in te leve ren, in ruil voor een blijvende prijs. De spanning voor de genomineer den wordt opgevoerd als de film 'Onderscheidende ondernemingen in Heiloo' getoond word, van Iets met Film. Voor de Publieksprijs kwamen twee winnaars uit de bus, dankzij precies een gelijk aantal stemmen. De Publieksprijs is gegaan naar Kits Oonlie Kinderopvang en Ton Dekker Tuinaanleg Onderhoud. De jury heeft zich ook dit jaar weer geruime tijd gebogen over de criteria. De deskundige jury bestond uit Erik Minnema (direc teur bedrijven Rabobank NKL), Henk Smit (voormalig accountant), Annemarie Spaans (marketing manager RouteXL), Fred Dellemijn (wethouder gemeente Heiloo) en Mark Lindeman (directeur Picturae). Erik Minnema reikt vol trots de Rabobank In de Kijkerprijs uit aan Van Hollant Craenenbroeck Zorgvilla. LOOkX Group, makers en ontwikkelaars van Skincare, make-up en accessoires, wint de Ondernemingsprijs 2015 en krijgt het bronzen beeld uit handen van burgemeester Hans Romeyn. Cindy van der Peet en Bas van Duivenbooden hebben zich volgens de jury onderscheiden door klantge richt en dealergericht te werken aan beauty-producten, verkoop- en mar- ketingmethoden. Zowel op gebied van ontwikkeling als verkoop dur ven ze buiten de lijnen en over de grenzen te kijken. Zo opent Lookx de komende weken verkooppunten in Noorwegen en Denemarken. In Heiloo heeft Lookx de hoofd vestiging op Stationsweg 52 en een pop-up store in Melange7, Kennemerstraatweg 101. Staan deze reizigers binnenkort nog vroeger op station Heiloo? Foto: Stip Fotografie ADVERTENTIE Spaar de kassabonnen van je aankopen in Heiloo en maak kans op één van de vele prijzen! Er zijn bijvoorbeeld contante bedragen van 250, 500 en 1.000 te winnen. De kassabonnenspaaractie loopt tot en met zaterdag 2 januari 2016. Like ons op Facebook www.ikwinkelinheiloo.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 15.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL JAARGANG 8 0 N UMMER 4 9 Ondernemingsprijs 2015: LOOkX Group. Ondernemers Cindy van der Peet en Bas van Duivenbooden ontvangen de wisselprijs uit handen van burgemeester Romeyn. Foto: Stip Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 1