Heiloocontact iuuuelier Meer informatie? Bel! Wij wensen u j ji fijne feestdagen en een voorspoedig 2016! Tijdens de maand december krijgt u bij besteding boven de €75,- een kadobon van 10% van uw aankoop terug! Deze bon kunt u tot 1 juli 2016 besteden. Fijne decembermaand! nieuws en informatie voor de inwoners van Heiloo Bouwen en wonen Mededelingen Veiligheid Welzijn 1 c j j De Zorgcirkel; voor de juiste zorg, behandeling, revalidatie en ondersteuning 088 - 55 gg 500 www.zorccirkel.com De Zorgcirkel Stationsplein 96 1851 LN Heiloo T. 072-5335730 info@peekjuwelier.nl 2 3 DECEMBER 2015 UITKIJKPOST Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 072 535 66 66 van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur. Omgevingsvergunningen Verlengen beslistermijn - Van Catsstraat 4a, zaaknummer 15 11190, bouwen woning, de oor spronkelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken naar 28 januari 2016 - Het Hoekstuk 12, zaaknummer 15 11477, plaatsen dakopbouw en intern uitbreiden van supermarkt Lidl, de oorspronkelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken naar 2 februari 2016 - Pastoor van Muijenweg 9, zaaknummer 15 11300, bouwen woongebouw (9 appartementen), de oorspronkelijke beslistermijn is verlengd met 6 weken naar 1 februari 2016 Tegen deze besluiten kan geen bezwaar worden aangetekend. Vuurwerk Afsteken vuurwerk 31 december van 18.00 tot 1 januari 2.00 uur Vuurwerk mag afgestoken alleen wor den op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Bij het afsteken van vuurwerk buiten dit tijdstip en het in bezit hebben van illegaal vuurwerk krijgt u een boete en riskeert u inbe slagname van het vuurwerk. De politie voert controles uit. Vandalisme Rolemmers, prullenmanden en droli- nettes worden jaarlijks gebruikt voor het afsteken van vuurwerk. Dit bete- Aanvraag ingetrokken door aanvrager - Kennemerstraatweg tussen nr. 349a en 349b, zaaknummer 15 09011aanleggen tijdelijke uitrit voor bouwverkeer, 20 november 2015 Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeer plaats op kenteken te realiseren nabij Boswinde 47. Ter inzage Het besluit ligt vanaf 23 december zes weken ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. U kunt tegen het besluit bezwaar maken. Zie hiervoor de tekst "Bezwaar maken". kent veel schade en een enorme kos tenpost voor de gemeente. Afgelopen jaarwisseling had de gemeente 6.000 aan schade. Om dit te voorkomen raden wij u aan om rolemmers niet langs de weg te laten staan. Daarnaast vragen wij u om bij een verdachte situ atie, waarbij (vermoedelijk) schade aan uw of onze eigendommen wordt aangebracht, direct de politie te bellen. De politie is bereikbaar via 0900 88 44 of bij calamiteiten 112. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw S. de Vries, telefoonnummer 072 535 66 66. Tweede bedrijfsverzamelgebouw Boekelermeer Heiloo VDK Vastgoed uit Akersloot gaat aansluitend op het succes van de eerste fase, een tweede bedrijfsver zamelgebouw bouwen in Heiloo. VDK Vastgoed BV ondertekende donderdag 17 december een koopovereenkomst met de gemeente voor een kavel van 3200m2 op het beste bedrijventerrein van 2015, de Boekelermeer. Bedrijfsverzamelgebouw VDK Vastgoed gaat langs de Kanaalweg een hoogwaardig en duur zaam bedrijfsverzamelgebouw bouwen met 15 units van 93 tot 862 mP. Rob van de Kamp: "Voor diverse units zijn inmiddels koopovereenkomsten geslo ten zodat na afronding van de bouw ook direct een groot gedeelte in gebruik genomen wordt. We zijn er ontzettend trots op dat we op deze mooie locatie een tweede pand kunnen realiseren!". Voor informatie over het bedrijfsverzamelgebouw kunt u terecht op www.vdkvastgoed.nl Meer informatie Als u geïnteresseerd bent in een kavel Vanaf 1 januari 2016 geldt dat de regiotaxi uitsluitend beschikbaar is voor mensen met een regiotaxi-pas. Tot nu toe kon iedereen instappen in de regio taxi. Dit is een gevolg van de overna me die per 1 januari 2016 plaatsvindt. Vervoersmaatschappij Connexxion neemt het vervoer via de regiotaxi over van de Bios-groep. De regiotaxi-pas is er voor mensen die vanwege een beperking geen gebruik kunnen maken van het reguliere open baar vervoer. Voor hen verandert er op 1 januari 2016 dan ook niets. op de Boekelermeer Heiloo kunt u kij ken op www.deboekelermeer.nl Nieuwjaarsreceptie op 4 januari De gemeente Heiloo organiseert een Nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari van 19.30 tot 21.00 uur in de Witte Kerk (Heerenweg 32). Het college kijkt met raadsleden, ondernemers, organisaties en inwo ners van Heiloo terug op het afgelopen jaar. Samen heffen zij het glas op het nieuwe jaar. De nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hans Romeyn is om ongeveer 20.15 uur gepland. Wij hopen u 4 januari te mogen begroeten en wensen u fijne feestda gen en een goede jaarwisseling. reizigers met een regiotaxi-pas (ook Wmo-pas genoemd). Ook in 2016 rijdt de regiotaxi in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Eerder dit jaar vond de aanbesteding van de regiotaxi in de regio Noord- Kennemerland plaats vanwege het aflopen van het contract per 31 decem ber van de huidige vervoerder, de BIOS-groep. >Meer informatie Voor meer informatie kunt u kijken op www.alkmaar.nl/regiotaxi Regiotaxi alleen nog voor Aanbesteding pasbezitters De regiotaxi rijdt zeven dagen per week van 6.00 tot 24.00 uur voor www.heiloo.nl I peekF2 I i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 12