Kerstverlichting Specialist in Websites Een frisse en energieke start in 2016 'Stadsverlichting' wordt 'Kerstverlichting' BEDRIJF BELICHT Energieker INGEZONDEN BRIEF Oproep: wie heeft oude foto's, dia's of films van de Witte Kerk? De 'Flierefluiter' fluit niet meer HARTEN ZONDER GRENZEN MEDITATIE ZONDAG 27 DECEMBER, 20.00 UUR In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex btw. Doorplaatsing op Heiloo- Online.nl mogelijk. Voor aanmelding Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aan melding graag duidelijk uw gegevens vermelden. 'Stadsverlichting' wordt voor een keer 'Kerstverlichting'. Aangelevere foto Foto: Arjan Hoogvorst Telefoon: 072 - 2010 300, e-mail: info@specialistinwebsites.nl, internet: www.specialistinwebsites.nl HEILOO - Van een hobby je beroep maken en het liefst met een eigen zaak. Legio mensen zitten daar wel eens over te mijmeren. Twee jonge Heiloose studenten begonnen drie maanden terug samen het bedrijf Specialist in Websites, dat inmiddels een succesverhaal aan het worden is. 'De opdrachten komen haast vanzelf aanwaaien.' Letterlijke woorden van Martijn Apeldoorn en Roy Bosch, die zich in het dagelijks leven tevens wijden aan hun studie. Met Specialist in Websites beleven zij een heuse droomstart. Thuis in Heiloo vertellen ze vol enthousiasme en bezieling over hun prille zakelijke successen. "Zelf was ik al een tijdlang actief met computerservice en Roy runde een een manszaak in grafische ontwerpen, vertelt Martijn Apeldoorn. "Voor een wat groter project gingen we samenwerken, waarbij we een leuk team van jonge specialisten samenstelden. Dat werkte in de praktijk zó goed, dat we onze krachten hebben gebundeld en Specialist in Websites zijn gestart." Landelijke speler Het bevlogen ondernemersduo is uiterst allround en verzorgt diverse geheel op maat gemaakte websites voor het midden- en kleinbedrijf, met opdrachtgevers variërend van een eenmanszaak tot middelgroot bedrijf met tientallen medewerkers. De ambities reiken evenwel tot bui ten de provinciegrenzen. "Wij beschouwen onszelf als gepassioneerde professionals, die met dit mooie bedrijf willen uitgroeien tot een lande lijke speler", vervolgt Martijn. "Kernwaarden van onze werkwijze zijn: creatief, innovatief, kwalitatief en betrouwbaar. Daarbij staan we zowel richting klant als elkaar voor betrokkenheid, flexibiliteit en met alles en iedereen meedenken." HEILOO - Energieker Leven start in januari met een pro gramma om fitter, sterker en energieker te worden. Sinds augustus 2014 begeleidt Energieker Leven (www.ener- giekerleven.nl) mensen bij het verbeteren van hun lifestyle. HEILOO - De bekende medi- tatiebijeenkomstenserie 'Stadsverlichting', een initia tief van Kris en Tijn Touber, wordt op 27 december eenmalig 'Kerstverlichting'. Sinds Stadsverlichting in 2011 werd gelanceerd zijn er ruim 860 huiskamers die meedoen in 23 lan den. Onderzoek laat zien dat het effect van mensen die samen stil zijn, harmoniserend en opwek kend is - niet alleen op degenen die mediteren, maar ook op de grotere omgeving. In steden waar regelma tig wordt gemediteerd, is het minder druk op de spoedeisende hulp, is er minder geweld op straat en wordt er meer gelachen. 'Kerstverlichting' vindt op een groot aantal plekken in Nederland plaats, ook in Heiloo. Op 27 decem ber om 20.00 uur is er een stilte bijeenkomst buiten bij het Witte Kerkje. Matt Tyssen, die hier het initiatief heeft genomen: "We staan samen een kwartiertje in stilte met een waxinelichtje dat je zelf mee neemt in een glazen potje. Het is een harten-zonder-grenzen-moment; wij laten - los van religie of afkomst - de stilte en onze harten spreken. Wij zijn samen één, hetzelfde in hart, en we wensen ons één met elkaar en het leven te voelen, in vrede voor ons allemaal. Die energie wil len we ook vanuit Heiloo de wereld in brengen." Voor meer info mail: matt.tyssen@live.nl HEILOO - De Witte Kerk staat in de schijnwerpers, letterlijk en figuurlijk. Sinds 11 november (St.Maarten) straalt 's avonds de buitenverlichting en binnen is de renovatie gestart met het herstel van een deel van de dakcon structie en de restauratie van het kleine kabinetorgel. De stichting Monument Witte Kerk Heiloo heeft voor 2016 en daarna een groot aantal verbe teringen op de agenda staan. De geluidsinstallatie wordt vernieuwd, de klimaatregeling wordt op een moderne manier aangepakt door het aanbrengen van dubbel glas en verbeterde convectoren. Gezocht wordt nog naar methodes van energiebe sparing. Ook de ontvangstruimte krijgt een beurt door herinrich ting van keuken, garderobe en toiletruimte en tenslotte wordt ook het meubilair, dus de stoelen, onder de loep genomen. Ook aan een stiltecentrum wordt gedacht. Daarnaast wordt de program mering sterk uitgebreid. Het doel is een voor ieder dagelijks toegankelijk gebouw voor velerlei doeleinden met de nadruk op een spiritueel-cultureel centrum waarin muziek, literatuur en zin geving aan bod komen. Uiteraard blijft ook de Protestantse Gemeente Heiloo de kerk gebruiken voor bijzondere diensten. De geschiedenis van dit oudste gebouw van Heiloo boeit vele inwoners en daarom is ook samen met Oud Heiloo en Baduhenna een werkgroep opge richt die de informatie verzamelt, groepeert en in boekvorm gaat uitbrengen. De werkgroep is al een jaar druk bezig en vordert gestaag. Er is nog behoefte aan oude prenten voor opname in het boek. Als u oude (maar ook minder oude) foto's, dia's of films of andere informatie hebt die bij het onderzoek en de publi catie kunnen en mogen worden gebruikt wil de stichting die graag ontvangen. Ze is onder andere op zoek naar een diaserie over de restauratie in de zestiger jaren. Foto's worden gekopieerd en u krijgt ze in ongeschonden staat weer terug. Trevon, alias De Flierefluiter, een markant figuur op hoge leeftijd, runde een schuur in tweedehands goederen op industriegebied Oosterzij. Ondanks het feit dat hij voornamelijk aan handelaren of via Marktplaats verkocht, vond de gemeente Heiloo het toch noodza kelijk zijn nering te sluiten omdat er ook wel eens een particulier doorsloop. Is het niet betreurens waardig dat zo'n kleurrijke figuur die op hoge leeftijd nog voor zijn broodje zorgt, gedwongen wordt te sluiten? Had er niet met wat creativiteit rekening gehouden kunnen worden met het margi nale en ludieke karakter van zijn handeltje, zijn hoge leeftijd en, wellicht, het nodig hebben van een uitkering nu? Wim Sinnige Totaalpakket Terug naar de expertise van de jonge pioniers. "Met alle nodige specia- lismes in huis kunnen wij klanten een totaalpakket leveren. We kunnen dus websites bouwen, ontwerpen, hosten en onderhouden ineen. Zo willen we klanten alle zorg uit handen nemen. Momenteel werken we aan een website in zes talen, een site waarmee werkgevers op unieke wijze vijftigplussers voor vacatures kunnen werven, én zijn we actief voor een BN'er die zichzelf middels een eigen site wat actiever wil pro fileren", aldus Roy Bosch, die vooral met (technische) projectleiding bezig is, terwijl Martijn zich focust op marketing en klantcontacten. Collega's gezocht Een verdeling die in de praktijk naar ieders tevredenheid uitstekend blijkt te werken. Bij Specialist in Websites richt iedereen zich op datge ne waar hij goed in is en plezier in heeft. Dit concept werpt z'n vruchten af en leidt zelfs al tot een ietwat luxeprobleem. "Het gaat dermate voort varend, dat we nog meer collega's kunnen gebruiken. Innovatieve en kritische jongeren die graag hun zolderkamer ontstijgen, om zich samen met ons door te ontwikkelen tot een grote speler op de Nederlandse markt. Wie méér ambieert dan het thuis knutselen, kan contact opne men", aldus de bevlogen websitespecialisten. Lifestyle is voor Energieker Leven de motivatie én het daarbij horende gedrag om fit en gezond te blijven. Het verbeteren van je lifestyle kost tijd en energie. Stap voor stap en met vallen en opstaan. Zeer weinig mensen halen het op eigen kracht. Inhoudelijke begeleiding en menta le coaching zijn dus essentieel. Daar kun je bij Energieker Leven 100% op rekenen. Begin januari gaat de nieuwe Small Group Challenge van start. Naast een compleet voedingspro gramma waarin je één of twee maal tijden vervangt, wekelijkse begelei ding krijgt, en gewogen wordt, staat er een intensief sport programma klaar. Twee keer per week sport je in een kleine groep van maximaal zes personen. Hierbij wordene allerlei hulpmiddelen gebruikt (o.a. kettlebells) maar ook het eigen lichaam. Training is gericht op kracht en uithouding, minder op duurvermogen. Daarnaast ga je nog één of twee keer thuis aan de slag. Aan het einde van de vier weken is je energie verhoogd, je vetper centage lager en je spiermassa gegroeid. Daarnaast heb je geleerd wat je moet doen om die lifestyle hoog te houden. Een diepte-inves tering in je gezondheid, kortom. En weet je mensen die samen met jou dit programma willen volgen? Dan krijg je korting en is de investering lager. Natuurlijk wel met dezelfde resultaten. Berichten naar de secretaris van de stichting Martin Groot, Heerenweg 12, tel.5335573 of e-mail martin-groot@wxs.nl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 13