DE NCPN WENST U GEZELLIGE KERSTDAGEN EN OU DE JAARS VIERING EN EEN GEZOND 2016. I Kent u de Ouderen- Ombudsman? Die wijst u de weg! Bel de OuderenOmbudsman! 0900 - 60 80 100 (5 cent/min.) Geen krant ontvangen? ouderen EEN KORTE TERUGBLIK OP 2015 C2000-mast nationaal fonds www.uitvaartdekker.nl UITKIJKPOST 23 DECEMBER 2015 Firma Kaptein. De NCPN heeft zich fel verzet tegen de komst van deze firma in de Boekelermeer die niet past op de plek waar ze nu komt. Het College heeft dit bedrijf een voorkeurs behandeling gegeven door een prijs van 129 euro per m2 te laten betalen voor 10.000 m2. De andere reeds eerder in deel A gevestigde bedrijven moesten 190 euro per m2 neertellen. Zeer onrechtvaardig dus! Enkele weken geleden heeft Kaptein een nieuw contract gesloten met het College voor nog 6000 m2. Toen Willem Gomes wethouder Dellemijn vroeg tegen welke prijs wist hij het antwoord niet terwijl de overeen komst net een week daarvoor was gesloten. Dellemijn wist het natuurlijk wel. Door zijn weigering het juiste be drag te noemen zal die m2 prijs nog wel lager zijn dan de 129 euro. Het College wil zo graag die Boekelermeer vol hebben, want zo niet, dan is de zo door het College en sympathisanten bejubelde aansluiting op de A9 helemaal onzinnig. Kaptein is na vele jaren het eerste grote bedrijf dat zich in de Boekelermeer vestigt. Maar ja, wat wil je dan ook tegen zo'n weggeef prijs! Stichting Heilloze Weg. De NCPN juicht de komst van deze stichting toe om het vele politieke onrecht dat hier in Heiloo plaatsvindt aan te kaarten en te bestrijden. Zo hebben deze burgers zich o.m. met grote inzet verzet tegen de nutteloze en veel te dure aansluiting op de A9. C. de Boer. Dit raadslid, die na de verkiezingen van 19 maart 2014 deel uitmaakte van de NCPN-fractie, heeft enkele maanden geleden zonder ondergetekenden hierover middels een telefoongesprek, e-mail of persoonlijk gesprek te verwittigen de overstap naar Heiloo2000 gemaakt. Hoewel hij geen enkele dynamiek uitstraalde en zinvol werk voor de NCPN heeft verricht, heeft hij wel met zijn stiekeme vertrek zo'n ruim 500 stemmen van kiezers die op de NCPN waren uitgebracht gestolen en meegenomen naar Heiloo2000 waar hij nu zonder iets te zeggen bij de gemeenteraadsvergaderingen zit. Een minne streek. BUCH-SAMENWERKING. De gemeente Heiloo is samen met de gemeenten Ber gen, Uitgeest en Castricum een ambtelijke fusie aan gegaan onder de naam BUCH. En dat is niet uit finan ciële weelde. Ook die andere gemeenten zijn financieel niet sterk. Het is niet ondenkbaar dat Heiloo steeds meer z'n zelfstandigheid zal gaan verliezen. Het is ondertussen al zo dat Heiloo ondergeschikt is gemaakt aan de volgende regel t.w. "Gemeenten behouden beleidsvrijheid over ca. 70% van de gemeentelijke budgetten, maar voor de ca. 30% bedrijfsvoeringslasten geldt dat het zelfstandig als gemeente ingrijpen niet meer zonder meer mogelijk is'.' Daar begint het al mee. En het College maar rondbazuinen dat Heiloo een zelf standige gemeente blijft! En dan de kosten die Heiloo (de burger) moeten opbrengen voor dit BUCH-huwelijk. In 2014 heeft het College al bedragen van 49.500 en 57.000 euro overgemaakt en op 24 juni van dit jaar een bedrag van 633.430 euro betaald aan de BUCH-familie. DE NCPN HEEFT TEGENGESTEMD en wil geen ver antwoording dragen voor dit politieke huwelijk waarvan de scheiding al aan de horizon gloort. Heiloo moet 11.5 miljoen euro bijdragen op een BUCH-totaal van 54 miljoen euro! Na de zinloze uitgave van 8.500.000 euro voor die afslag op de A9 (wat nog veel hoger zal worden) opnieuw een extreem hoog bedrag voor de aansluiting bij BUCH. Hoe werk je toe naar je eigen financiële ondergang als gemeente Ach, er kan altijd nog meer bezuinigd worden op de Muziek- en Dansschool, de Bibliotheek, de Beun en an dere sport- en cultuurverenigingen en de ZORG voor de medemens met lichamelijke en geestelijke problemen door de politieke machthebbers in deze gemeente. AFSLAG OP A9 Op maandagavond 7 december j.l. viel dan het droevige besluit dat het College de steun kreeg van het CDA, VVD en Heiloo2000 om tot aanleg van de aansluiting op de A9 te beslissen. Een slecht overdacht plan dat door gedrukt werd tegen zeer hoge kosten en grote kwalijke verdere gevolgen op het gebied van het verkeer en aan tasting van het milieu. Het College boog voor de wensen van de grote ondernemers die altijd asfalt en nog meer economische ontwikkelingen voorstaan om zo spoedig mogelijk nog rijker te worden! De fractievoorzitter van de NCPN heeft die avond aan het eind van zijn betoog die beslissing een ZWARTE DAG voor Heiloo genoemd. En terecht! De toekomst zal dat ook gaan bewijzen. Op donderdag 17 december luidde de door de Uitkijkpost uitgeschreven poll inzake de A9: 883 personen die hun mening hadden gegeven. Hiervan waren 475% voorstanders en 52.5% tegenstanders van de aansluiting op de A9. Dit jaar is een C2000-mast geplaatst aan de Lagelaan. De Lagelaan is ondertussen een centrum geworden van grote problemen. Het is de tiende mast met gevaarlijke straling voor mens, dier en milieu in ons dorp. Er staan al 9 UMTS/GSM-masten met tientallen antennes en zenders! De voorstanders van plaatsing, het College en alle politieke partijen in de Raad uitgezonderd de NCPN beseffen niet dat er al vele tientallen burgers zijn met de bekende gevolgen van straling t.w. ernstige vermoeid heid, huidproblemen, hoofdpijn, hartritmestoornissen, opgejaagd gevoel, duizeligheid, misselijk gevoel, depressieve stemmingen en concentratieverlies. Al deze bestuurders interesseert het niet dat de slachtoffers hier elke dag en nacht mee te maken hebben. Ook de reguliere huisartsen zien de grote gevaren niet in voor hun patiënten. Op 2 april 2009 heeft het Europees Parlement een resolutie 'Gezondheidsrisico's i.v.m. elektromagneti sche velden' aangenomen waarin geadviseerd wordt te vermijden dat zendmasten in de buurt van scholen en crèches worden geplaatst. Een 50 meter hoge losstaan de zendmast past niet in een kindvriendelijke omge ving waarin het kind dagelijks verblijft en zich optimaal dient te kunnen ontwikkelen. Het College krijgt van de providers bij het plaatsen van masten met zenders op gemeentegrond duizenden euro's per jaar. Geld wint het dus weer van de volksgezondheid! CHEMTRAILS Een ander groot gevaar voor de gezondheid van mens, dier en het milieu zijn de chemtrails. Al vele jaren is ook Heiloo het slachtoffer van deze GEHEIME sproei acties door speciaal daarvoor ingerichte vliegtuigen die vanuit Engeland opereren. De op gewone condens strepen lijkende uitstoot bevat zeer zwaar chemisch gif zoals barium, strontium en aluminium. Deze strepen verbreden zich en blijven urenlang zichtbaar. Er worden hele patronen in de lucht gemaakt! Willem Gomes heeft al enkele keren burgemeester Romeyn veel informatie verstrekt en hem gevraagd bij het Ministerie te vragen waarom deze regelmatige lozingen GEHEIM zijn. In een kort antwoord van gemeentelijke kant werd ge- steld:"De lucht boven Heiloo is niet van ons" Romeyn durft het Ministerie niet om opheldering te vragen! Ook door Gomes verzonden informatie inzake chem- trails aan de hoofdredacteuren van het Noordhollands Dagblad met het verzoek daarover te publiceren is nooit beantwoord. Onze gezondheid wordt ernstig aangetast. REFERENDUM Eind vorig jaar werd door de fractievoorzitter van Heiloo2000, de heer Bergmans, gezegd dat het onder werp Referendum waar de NCPN een groot voorstander van is en daar op aangedrongen had bij het College, volgend jaar herfst in commissie en gemeenteraad zou worden behandeld. DUS NIET! En dit is bewust uitgesteld door het College en haar aanhangers De tegenstanders van het referendum zoals CDA, VVD en Heiloo2000 waren bang dat wanneer steeds meer inwoners de werkelijke bedragen en de grote gevolgen van de aansluiting op de A9 zouden horen, ze tegen die aansluiting zouden stemmen. Onder de kop AFSLAG OP A9 in dit artikel is al aangetoond middels een poll van de Uitkijkpost dat inwoners meer tegen dan voor zijn. Bij een uitgeschreven referendum voor de gehele bevolking zou de zo dure en onnodige aansluiting op de A9 niet de meerderheid van de inwoners van ons dorp hebben gekregen. EN DAAROM DAT UITSTEL TOT NA DE BESLISSING! Het ging het College en aanhangers niet om een democratisch referendum, maar om het doordrammen van een waanidee. Gezien de door het College in het afgelopen jaar gemaakte blunders, stelt het bestuur van de NCPN bij meerderheid, het College voor om te solliciteren naar functies binnen de gemeente MADURODAM!!! Willem Gomes Jan de Boer Hans Bolten 072 5334588 06 22483173 jnbolten@quicknet.nl NCPN HEILOO: ncpnheiloo@gmail.com Bel donderdag tot 15.00 uur 0226-331020 (Rodi Verspreiding bv) OUDEREN OMBUDSMAN ""«e/foo f^ester b°nchten UITVAARTVERZORGING HEILOO Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn ER IS AL EEN UITVAART VANAF 3.090,- Iedere uitvaart op maat. Dag en nacht bereikbaar. 072 - 512 26 14 Bel ons voor een gratis voorbespreking of laats te-wensenmap. Of bezoek hiervoor onze website: Ongeacht waar u verzekerd of lid bent! Thuisopbaring of in een uitvaartcentrum naar keuze.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 16