STICHTING WELZIJN HEILOO Samenkracht activeert hulp en sociaal netwerk TING W HEILOO TREFPUNT Abraham du Bois-hof 2 Heiloo, 072-5331297 www.welzijnheiloo.nl stichting@welzijnheiloo.nl Stimuleren participatie en sociale samenhang informatie, advies, ondersteuning en begeleiding inwoners aanbod zinvolle vrijetijdsbesteding verbinden vitale en kwetsbare inwoners KUNT U EEN PAAR EXTRA HANDEN GEBRUIKEN? VRIJWILLIGERS VACATURES ACTIVITEITEN AGENDA Openstelling rond de feestdagen Spaans op vakantie DE VRAAG AAN DE CLIËNT ONDERSTEUNER Mijn moeder is volgend jaar verstoken van haar activiteiten Vrijwilligers Informatie Punt 2 3 DECEMBER 2015 UITKIJKPOST Bent of kent u een maatschappelijke organisatie in Heiloo waar vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen kans om elke activiteit met hen aan te pakken. Meedoen betekent extra handen, nieuwe net werken en naamsbekend heid voor de organisatie. Heeft u een klus te klaren of wilt u tijdens NLdoet op 11 of 12 maart net dat beetje extra doen? Voor meer informatie kijkt u op www.nldoet.nl of www. vrijwilligersheiloo.nl. Als u dit vóór 25 januari 2016 doet heeft u mogelijk kans op een bijdrage vanuit het Oranje Fonds. Het VIP kan helpen, neem gerust contact met ons op. Leuke klussen voor scholieren gezocht! Vorig jaar waren ruim 80 basisscholieren aan de slag bij verschillende organisaties in Heiloo. Voor 2016 zijn we weer op zoek naar leuke klussen. Zoekt u een leuke manier om kinderen kennis te laten maken met uw organisatie en vrijwilligerswerk? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Op onze website vindt u ruim 170 vrijwilligersvacatures bij verschillende organisaties. Hier een kleine greep uit de mogelijkheden: Enthousiaste begeleiders voor de creatieve jeugd vanaf 7 jaar voor de Hobbyfarm Vrijwilligerscoach voor het Vrijwilligers Informatie Punt Suppoost voor het Archeologisch Museum Baduhenna Voorzitter voor Theaterbende Heiloo Gastvrouw bij stichting Muziek- en Dansschool Heiloo Penningmeester voor het regiobestuur Alkmaar van de Zonnebloem Mannen die van aanpakken weten voor het klaarzetten van de zalen van het Trefpunt Een doe-maatje voor een cliënt van de Stolp Het Trefpunt is gesloten op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag; ook de Stichting Welzijn Heiloo is dan niet bereikbaar. Op de donderdagen 24 en 31 december zijn Trefpunt en SWH bereikbaar van 08:30 tot 12:30 uur. Op 27 december is het Zondag middag Café geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Overigens is het Trefpunt zoals gebruikelijk gesloten in de weekends. Donderdag 7 januari om 14.00 uur begint de cursus Spaans voor op vakantie, en daarna elke donder dagmiddag les tot en met 17 maart. Cursusprijs 115,-. Zondagmiddagfilm De film De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, veelbespro ken komedie/drama, wordt zondag 10 januari vertoond in het Trefpunt. Het begint met de birthdayparty voor Allan in het bejaardenhuis. Daarna volgt een roadtrip, met ook volop flashbacks naar de algemene en zijn persoonlijke geschiedenis. Aanvang 14.00 uur, entrée 5,-. Gassan Bustocht op zondag 17 januari naar Amsterdam. Vertrek aan het begin van de middag vanaf het Trefpunt. Het reisdoel is Gassan Diamonds. U hoort tijdens de rondleiding over de details van het diamantambacht: dus over karaten, kleuren, helder heid en slijpvormen. Met als toetje de surprise cocktail. De expert kijkt de glazen na en maakt de winnaar bekend van de echt briljant geslepen diamant. Excursieprijs 33,50. Doelgericht communiceren Donderdag 7 januari om 19.15 uur begint deze cursus. In acht bijeenkom sten komt onder meer aan de orde hoe te communiceren dat uw bood schap over komt, en het herkennen van verschillende stijlen van commu nicatie. En ook: opkomen voor uzelf, assertief handelen. Deelnamekosten, inclusief uitgebreide lesmap en moti verende leesteksten, 140,-. Concert Erna and Friends Zondag 24 januari om 15.00 uur brengen leadzangeres Erna van Es en vriendencombo met veel ent housiasme jazz standards uit het Great American Songbook. Locatie is Stayokay Egmond, Heerenweg 118. Entree 7,50. Na afloop wordt voor 9 een overheerlijke stamppot geserveerd. Cursus Picasa In deze cursus worden foto's die u met uw eigen camera heeft ge maakt op de computer gezet en op allerlei manieren bewerkt. De cursus bestaat uit 4 lessen en vindt plaats op maandag 11 januari en de drie daarop volgende maandagen, steeds om 10.00 uur. De cursusprijs is €55. Veilig downloaden Workshop op maandag 11 januari om 13.00 uur over het downloaden van bestanden. Welke zijn veilig en welke bestanden zijn onveilig. Ook: het gebruik van antivirussoftware. Deelnameprijs is €15. Contactgroep Partnerverlies Dinsdag 5 januari van 13.30 tot 15.30 uur. Deze keer is het thema "Rituelen". Rituelen zijn niet altijd van religieuze aard. Het kunnen ook vaste gewoonten of handelingen zijn die helpen bij het verwerken van verdriet. Entree €5,- incl. consumptie. Voor meer informatie: 072-5331297 of k.vanpolen@welzijnheiloo.nl Workshop back-ups en cloud Het is altijd verstandig een back up te maken. Tegenwoordig is het mogelijk om documenten online op te slaan, "in de cloud" zoals dat genoemd wordt. In de workshop op maandag 18 januari om 13.00 leert u een account aan te maken, docu menten en afbeeldingen uploaden, organiseren en beheren. Deelname prijs €15. Veel 65-plussers kunnen zich nog prima tot redelijk goed redden. Maar velen ervaren toch ook dat sommige dingen ze wat minder makkelijk afgaan. Kortom, u bent mogelijk wat minder zelfredzaam dan vroeger en kunt wel wat hulp ge bruiken bij praktische zaken. Ook hebben veel senioren de behoefte aan meer of nieuwe contacten. Maar hoe pak je het aan, het is vaak lastig om advies en hulp te vragen. Samenkracht biedt daarvoor nu ondersteuning om dergelijke wensen wat makkelijker te regelen, in aanvulling op alles wat de Stichting Welzijn Heiloo altijd al in de aanbieding heeft, zoals de diensten van WonenPlus. Samenkracht is een werkwijze die helemaal past bij deze tijd waarin de overheid meer op afstand gaat staan. Het is een nieuw initiatief om soepeler de behoefte aan ondersteuning te koppelen aan de wel degelijk aanwezige hulpbereidheid. Sa- menkracht neemt drempels weg en helpt om over drempels heen te stappen. Samenkracht kan iets betekenen voor de 65-plusser die zich herkent in de volgende punten: Gaat minder makkelijk door het dagelijks leven dan vroeger. Heeft weinig mensen in de omgeving waarop je een beroep kan doen. Op zoek naar hulp voor praktische zaken. Wil graag andere mensen ontmoeten. Wie zich opgeeft krijgt een inventariserend huisbezoek. De Samenkracht medewerker stelt dan allerlei zaken aan de orde op het gebied van de thuissituatie en de behoefte aan ondersteuning. Samen met u zal vervol gens bekeken worden hoe de benodigde ondersteuning geregeld kan worden. De Stichting Welzijn Heiloo is verguld met de competente vrijwilligers die deze boeiende en uitdagende activiteiten voor hun rekening nemen. Wij willen die groep Samenkracht vrijwilligers nog wat uitbrei den. Wij zoeken daarvoor sociaal vaardige personen, die passen in dit profiel: Goede gespreksvaardigheid, zelfstandig kunnen functioneren, gevoel voor het omgaan met kwetsbare mensen, hun privacy bewaken. Uiteraard mag u van ons een goede bege leiding verwachten, onder meer door het volgen van een korte training, door werk overleg en het uitwisselen van ervaringen. Wie zich aangesproken voelt voor deze vrijwilliger-functie of zich aan wil melden als deelnemer kan contact opnemen met Karin van Polen of Claudia Spit, Stichting Welzijn Heiloo, 072-5331297. Een mevrouw uit Badhoevedorp trekt aan de bel omdat ze zich zorgen maakt over haar moeder in Heiloo. Die is afhankelijk van de regiotaxi van Bios-groep om naar de activiteiten te gaan waar ze erg op gesteld is. Ze heeft in de krant gelezen dat het na 1 januari 2016 niet langer mogelijk is om zonder regiotaxi-pas van deze vervoersvoorziening gebruik te maken. Er wordt verwezen naar het reguliere openbare vervoer. Mevrouw vreest dat haar moeder straks de deur niet meer uitkomt omdat ze vanwege beperkingen niet kan reizen met de gewone bus. Dan ligt afhaken en vereenzamen op de loer. Het is voor mevrouw niet mogelijk om zelf haar moeder te halen en brengen en ze weet ook niet zo gauw iemand in de buurt of een kennis die dat zou kunnen doen. Er zijn gelukkig alternatieven zoals de buurtbus, het vrijwilligersvervoer en hulp. In een gesprek met me vrouw en haar moeder komen die allemaal aan de orde. Er blijken nog meer vragen te leven die betrek king hebben op de woonsituatie van moeder. Natuurlijk krijgen ook die allemaal de aandacht die ze verdienen. Wilt u samen met de cliëntonder steuner kijken naar passende alternatieven voor vervoer of heeft u een andere vraag of probleem op het gebied van welzijn, wonen of zorg Bel dan naar onze receptie, telefoon 533 12 97. Karin van Polen of Margreet van Zwet neemt dan contact met u op. Westerweg 250 (in de bibliotheek) Heiloo, Tel: 072 5320281, E-mail: vip@welzijnheiloo.nl, Website: www.vrijwilligersheiloo.nl, Open op: dinsdag en vrijdag van 10.00-16.00 uur en donderdag van 13.00-18.00 uur. In de kerstvakantie is het VIP geopend op dinsdag 29 december van 10.00-13.00 uur. HEILOO DOET

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 18