Buurtpreventiebordjes schrikken criminaliteit af Osteopathie Heiloo Veilig omgaan met vuurwerk 'i !t 'I 1" BEDRIJF BELICHT I I Attentie! buurtpreventie Zonnebloem Heiloo viert Kerst V WhatsApp UITKIJKPOST In deze rubriek wordt wekelijks een ander bedrijf in het verspreidingsgebied van de Uitkijkpost belicht. De kosten voor Bedrijf Belicht zijn 225 euro ex btw. Doorplaatsing op Heiloo- Online.nl mogelijk. Voor aanmelding Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo. Of per e-mail: redactie@uitkijkpost.nl. In de aan melding graag duidelijk uw gegevens vermelden. 23 DECEMBER 2015 Het Zevenhuizen 48 B (Sportcentrum het Vennewater, 1e etage), 1852 JC Heiloo, telefoon: 072 - 533 03 44, info@osteopathie-heiloo.nl, www.osteopathie-heiloo.nl HEILOO - Nico Ruiter is 25 jaar fysiotherapeut en o.a. gespecialiseerd in manuele therapie en sportfysiotherapie. Om over meer kennis en behandelingsmogelijkheden te beschikken, volgde hij de zesjarige opleiding tot osteopaat aan het IAO te Gent. "Osteopathie is een onder zoek- en behandelmethode om het lichaam dat uit balans is, weer in balans te brengen. Als osteopaat werk ik daarbij alleen met mijn han den. Er komen geen apparaten aan te pas." Eén geheel Fysiotherapie richt zich met name op het bewegingsapparaat (botten, spieren en gewrichten). Osteopathie kijkt ook naar de organen (maag, lever, enz.), omdat het lichaam als één geheel gezien kan worden. In een gezond lichaam zijn alle onderdelen soepel. "Daar waar weefsels goed beweeglijk zijn, krijgt ziekte minder kans." Een osteopaat is goed opgeleid om met de handen te voelen waar in het lichaam evt. obstakels zijn. Die obstakels kunnen mogelijk door speciale behandeltechnie- ken worden opgelost. Daarbij wordt gekeken naar de drie systemen in het lichaam: het bewegingsapparaat, de organen en het cranio-sacrale systeem (schedel, heiligbeen en zenuwstelsel). Zo kan hoofdpijn soms verholpen worden door de onderrug te behandelen en worden bekken klachten na een blindedarmoperatie soms veroorzaakt door litteken weefsel. Zelfgenezend vermogen Door middel van de behandeltechnieken helpt een osteopaat het zelf- genezend vermogen van de patiënt aan te spreken. Het resultaat kan zijn dat bepaalde weefsels hun natuurlijke soepelheid terug krijgen. Dit zelfgenezend vermogen bestaat o.a. uit drie systemen: het hormoonsy steem, het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Aanvullende behandelingen Nico geeft ook voedings- en bewegingsadviezen en verwijst zijn cli- enten zo nodig door. Darmklachten kunnen naast een osteopathische behandeling gebaat zijn bij een dieet. Mensen met rugklachten kunnen naast osteopathie gebaat zijn bij bewegingsadviezen. "Ik beschik over een netwerk van specialisten, (sport)artsen, psychologen, collega-fysio therapeuten, collega-osteopaten en (orthomoleculair)diëtisten," vertelt Nico. "Samen leveren wij een grote diversiteit aan zorg." Nico is aangesloten bij het Olympisch Netwerk Noord-Holland. In 2016 zal hij de opleiding tot sport-osteopaat volgen. Verder staat hij inge schreven in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Tevens is hij, met Ingrid Vel, mede-eigenaar van Fysiotherapie Vennewater. Openingstijden Osteopathie Heiloo is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Een afspraak maken kan telefonisch, per e-mail of aan de balie. HEILOO - Begin oktober zijn Paul Dirks en Danielle Kloos gestart met Buurtpreventie- groepen, naar aanleiding van de inbraakgolf in augustus/sep tember. In eerste instantie in de eigen wijk, maar al snel daarna voor andere wijken in Heiloo. Het beheer van de groep is geau tomatiseerd zodat het opzetten van nog meer groepen niet zo veel extra werk kost. De whats-app groepen zijn opge zet per wijk zodat verdachte situa ties goed gevolgd kunnen worden. Dit moet ook wel, want per whats- app groep kun je maar 100 mensen kwijt en er zijn al ruim 500 aanmel dingen. Vrij snel na het opstarten heeft de politie de beheerders van de groepen bij elkaar geroepen om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden. Daarbij was ook de gemeente aanwezig en beheer ders van de groepen uit Limmen, Akersloot, Uitgeest en Castricum. De eerste drie groepen bestaan al twee jaar en hebben de Heiloose groepen enorm op weg geholpen. Er is goed contact met de politie en de gemeente maar het is en blijft een burgerinitiatief. Bij de invalswegen van Heiloo heeft de gemeente borden met de tekst Buurtpreventie geplaatst om bij iedereen duidelijk te maken dat in Heiloo Buurtpreventie- groepen actief zijn. Buurtpreventie Heiloo streeft er naar om Heiloo een onaantrekkelijke werkplek te maken voor inbrekers en overlast- plegers. Met elkaar zijn ze de ogen en oren totdat de politie ter plaatse is. Ziet u iets vreemds of verdachts in uw buurt? Vertrouwt u de per soon aan de deur of op straat niet? Bel altijd de politie via 112 in geval van onraad. Daarna kunnen de deel nemers van de groepen een mel ding via de whatsapp-groep doen. Ondanks het grote aantal deelne- mers zijn aanmeldingen nog steeds welkom. In bepaalde wijken zijn er nog weinig deelnemers. Aanmelden kan door een mail te sturen naar buurtpreventieheiloo@gmail.com. Je krijgt dan een digitaal aanmeld formulier en wordt toegevoegd aan de whats-app groep van je eigen wijk. Ook is er een Facebook-groep onder de naam Buurtpreventie Heiloo. HEILOO - Het einde van het jaar nadert en dat betekent voor sommige inwoners: vuurwerk afsteken. Voor anderen zijn het angstige dagen, omdat ze schrik ken van de knallen en bang zijn voor rondvliegende rotjes. Ook voor huisdieren zijn deze dagen niet prettig. Om het voor iedereen leuk te houden is het van belang op het volgende te letten: Vuurwerk mag afgestoken worden op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Bij het afsteken van vuurwerk buiten dit tijdstip en bij het bezit van illegaal vuurwerk krijgt u een boete en riskeert u inbe slagname van het vuurwerk. De politie voert controles uit. Denk ook aan veiligheid: - Gooi nooit vuurwerk naar mensen of dieren, - Houd uw huisdieren binnen rond de jaarwisseling, - Zet vuurpijlen in een fles die gedeeltelijk is gevuld met zand, - Steek vuurwerk alleen aan met een sigaret, sigaar of speciale aansteeklont, - Steek 'weigeraars' nooit opnieuw aan. Rolemmers, prullenmanden en drolinettes worden jaarlijks gebruikt voor het afsteken van vuurwerk. Dit betekent veel schade en een enorme kostenpost voor de gemeente. Afgelopen jaarwisseling had de gemeente 6.000 aan scha de. Om dit te voorkomen raden wij u aan om rolemmers niet langs de weg te laten staan. Daarnaast vra- gen wij u om bij een verdachte situ atie, waarbij (vermoedelijk) schade aan uw of onze eigendommen wordt aangebracht, direct de politie te bel len. De politie is bereikbaar via 112 of 0900-88 44. Cijfers tonen aan dat bijna 40% van de vuurwerkslachtoffers op nieuwjaarsdag valt. Zwerfvuurwerk wordt afgestoken met mogelijk nare gevolgen. De gemeente doet een beroep op u om mee te helpen aan een daling van het aantal vuurwerk slachtoffers door de restanten van het afgestoken vuurwerk direct op te ruimen. Zwerfvuurwerk kunt u het beste opruimen door de resten van vuurwerk nat te maken en in de grijze rolemmer te gooien. HEILOO - Dinsdag 15 december vond het jaarlijkse kerstdiner plaats van de Zonnebloem samen met de gasten van het Rode Kruis plaats. In de sfeervolle ambiance van Klein Varnebroek werden de ruim 90 gasten heerlijk culinair verwend. Als intermezzo zorgde de 10-jarige Sil Keizer voor prachtige pia nomuziek. De traditionele gedichten en een kleine samenzang maakten deze avond weer tot een mooi voorproefje voor de feestdagen. Aangeleverde foto ,,vscem The Vegetative - - b - Foto: Stip Fotografie gemeente Heiloo Bij de invalswegen van Heiloo heeft de gemeente borden met de tekst 'buurtpreventie' geplaatst. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 5