Babbeltrucverdachte opgepakt Landgoed Willibrordus: Een Groene Brug Kerstexposities in de Hofdijk Viering op kerstavond in de Strandwal Lezing het Baeffies Polder Dyckje Kersttocht op Landgoed Ter Coulster HEILOO - Tijdens de kerstdagen en nieuwjaar valt er veel te zien in het gangpad en de lokalen van de Hofdijk. Gezamenlijk presenteren zich Open Atelier Beeldhouwen, het Nivon Heiloo, De Hobby Farm en 'Cursisten in Beeld' onder leiding van Trudy Keyzer met een expositie in de gang en in hun ateliers. Tevens kunt u nog een kijkje nemen in de ruimte van Tintoretto. Troubadour Hubert Kuijper zal het geheel sfeervol muzikaal opluisteren. In het gangpad toont Open Atelier Beeldhouwen aan u de beelden die door de deelnemers in het afgelopen jaar zijn gemaakt. Een enthousiaste groep beeldhouwers die zich door elkaar laten inspireren. Zij komen geregeld samen om te werken in speksteen. Dat resulteert in een scala van prachtige beelden met een eigen uitstraling in verschillende kleurstellingen. De Nivon afdeling Heiloo toont u de resultaten van diverse creativiteitscursussen, onder andere wol-vilten, quilten, diverse andere textiele technieken, tekenen en schilderen en andere (grafische) technie ken, keramiek, en vele andere; zie voor het cursusaanbod: www.nivonhei- loo.nl. Tevens kunt u worden geïnformeerd over de geologie-activiteiten, voor zowel volwassenen als jongeren tot 13 jaar. Nivon vrijwilligers staan voor u klaar en geven u graag de nodige informatie. Daarnaast zullen op bepaalde momenten demonstraties te zien zijn van bijzondere activiteiten: hoe maken we op de computer een 'fractal', een demonstratie van brand schilderen en een presentatie van Modern Breiwerk. De Hobby Farm Heiloo laat u zien wat de kinderen vanaf 6 jaar zoal in elkaar weten te knutselen. Diverse groepen kinderen komen onder leiding van vrijwilligers wekelijks bijeen om creatief bezig te zijn. Er is nog vraag naar een vrijwilliger, wie biedt zich aan? Er zijn heel veel voorbeelden en boeken aanwezig; zo kunnen de kinderen zelf uitzoeken wat ze willen maken. Ook de KunstKids laten hun kunstwerken zien. U kunt alvast een kijkje nemen op de site: www.hobbyfarmheiloo.nl. De expositie "Cursisten in Beeld" o.l.v. Trudy Keyzer is te zien in de lokalen van de Hobby Farm. De schilder- en beeldhouwcursisten zijn vrij in hun opzet, maar kunnen ook volgens thema werken en dat totaal naar eigen inzicht uitwerken. Het geheel is een overzicht van diverse schilderingen met een eigen karakter. En de beeldhouwers verbeelden hun visie in speksteen en mergel. Zij laten de schoonheid ervan aan u als toeschouwer zien. Zo krijgt u een volledig beeld van het grote aanbod aan activiteiten die plaatsvinden in het gebouw De Hofdijk. Voor menigeen een bron van inspiratie en voor iedereen een plezier om naar te kijken. U bent van harte welkom van 13.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag 26 en zondag 27 december en vrijdag 1 januari. U vindt de Hofdijk aan de Mariënstein 178-A 1852 SN in Heiloo Foto: Jaap de Graaf HEILOO - Op kerstavond, donder dag 24 december, is er om 20.00 uur een kerstviering in Cultureel Centrum De Strandwal, Olvendijk 2a in Heiloo. De viering vindt plaats in de grote zaal en wordt verzorgd door de geestelijke ver zorging van GGZ Noord-Holland Noord. De zanggroep zal onder leiding van Leonie Hennekens zingen. Voorgangers zijn Paul Jacobs en Marius Braamse. De kerstgroep staat opgesteld op het podium. Vanaf 19.30 uur zin gen zij kerstliederen met elkaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. HEILOO - In de Oudheidkamer van de Historische Vereniging Oud Heiloo, Bergeonstraat 30, wordt tweede kerstdag wegens grote belangstelling door Jaap de Graaf nogmaals een lezing gehouden over het Baeffies Polder Dyckje en ander waterwerk in Heyloo. Aanvang lezing is 14.30 uur. Toegang: gratis. Aan de hand van de kaart uit 1540 van Simon Meeuws, de toenmalige burgemeester van Edam en tevens landmeter, wordt het gebied behandeld dat afwatert op de Egmonder- en Bergermeer voor de drooglegging (o.a de huidige Baafjespolder en het Maalwater). De kaart, gemaakt in opdracht van de Graaf van Egmond, bevindt zich in Parijs. In de Oudheidkamer hangt een goede kopie van de originele kaart. In de lezing wordt aan de hand van beelden met name aandacht besteed aan wat er nog is terug te vinden in het huidige landschap, zoals de vaarweg langs de Noorderneg van Alkmaar naar de Abdij. Het Baeffies Polder Dyckje loopt van Kasteel Cranenbroek tot aan de Mallevoortsdijk, de Baertjessloot (later Malevoort genoemd) van de Vennewatersweg naar de Egmondermeer en de sloot vanaf het klooster de Blinken naar de Egmondermeer. Een klein deel van de fragmenten van het klooster is ten toongesteld in de Oudheidkamer. HEILOO - Een bijzondere avond was het afgelopen zaterdag avond op landgoed Ter Coulster. Ruim 300 mensen die de kerst- tocht hebben gelopen en zo het kerstverhaal op een bijzondere manier aan hen voorbij zagen komen. De organisatie bedankt alle vrijwilligers die mee hebben geholpen, maar bovenal de deel nemers. Foto: Hans Romeyn HEILOO - GGZ-NHN, Stichting de Buitenkans, het IVN, Zorgvilla Cranenbroeck en Groei Bloei Midden- Kennemerland gaan een uniek samenwerkingsverband aan in het project Een Groene Brug. Dit project wil ontmoeting en ver binding tussen mensen op een onge dwongen manier tot stand brengen door samenwerking en activiteiten in het groen: groen vormt de brug naar verbinding Natuur en groen hebben een bewezen positieve invloed op de gezondheid en in het algemeen op het gevoel van welzijn. Landgoed Willibrordus wordt als het ware een Healing Environment: een heilzame omgeving die je helpt beter/gezonder te worden: rustge vend, fijn om te wandelen en in te verblijven en activiteiten te doen. Het project Een Groene Brug is mede mogelijk gemaakt door het programma Groen Verbindt van het Oranjefonds. In de komende drie jaar steunt het Oranjefonds dertig initiatieven, waarbij groen als mid- del wordt ingezet om bewoners van maatschappelijke instellingen duur zaam te verbinden met buurtbewo ners. Het project Een Groene Brug is daarmee eigenlijk een uitbreiding en opschaling van de op het Landgoed Willibrordus gelegen buurttuin De BY. Ouderen Een Groene Brug wil ook zeker de groep ouderen betrekken. Naast de bewoners van zorgvilla Cranenbroeck kent de GGZ-NHN ook een grote groep ouderen. Waarvan sommigen niet in jaren maar wel lichamelijk tot de oude ren gerekend moeten. Mensen met schizofrenie (een aanzienlijk deel van de doelgroep van de GZZ) beho ren vanaf 50 jaar veelal lichamelijk gezien al tot de doelgroep ouderen! Daarom bundelt Een Groene Brug ook haar krachten met het IVN en gaat deelnemen aan het pro ject Groen, Grijs en Gelukkig. Met Groen, Grijs en Gelukkig wil het IVN het welzijn van ouderen in en rond zorgcentra vergroten door hen, met hulp van betrokken vrijwilligers en omwonenden, in staat te stellen te genieten van (de gunstige effec ten van) natuurbeleving, beweging en buitenlucht. Meedenken Het project wordt voor en door buurtbewoners en bewoners van het landgoed opgezet en uitgevoerd. Bewoners van Heiloo, organisaties en instellingen die interesse hebben, zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en te werken. Gedacht wordt onder andere aan een natuur pad, een bloemenspoor- en fruitbo menroute, ommetjes, een stilte- en meditatieplek, een belevingstuin en een pluktuin. Daarnaast zijn er allerlei ideeën over activiteiten die georganiseerd kunnen worden, van biowalking, bloemschikken, medi tatie en yoga in de natuur tot een buurtpicknick onder de fruitbomen. Begin 2016 volgt informatie over bijeenkomsten en gelegenheden om concrete plannen te maken en aan het project mee te doen. HEILOO - Dinsdagochtend rond 07.30 uur heeft de politie een 27-jarige man uit 's-Heerenberg aangehouden op verdenking van diefstal. De verdachte zou voor ruim 10.000 gepind hebben met gestolen bankpassen. De bankpassen zijn buitgemaakt na een zogeheten babbeltruc. De zaak kwam aan het rollen toen een 91-jarige dame uit Heiloo aangif te deed van diefstal van haar pinpas. Medio augustus werd er bij haar aangebeld door een man. De man vertelde haar dat hij van een water leidingbedrijf was en dat hij de lei dingen kwam controleren. Toen hij zogenaamd de leidingen had gecon troleerd, zei hij de vrouw dat zij geld kon terug krijgen. Het enige wat zij hiervoor hoefde te doen, was haar pinpas te pakken en de pincode in de telefoon van de man te toetsen. Pas enkele dagen later kwam de vrouw erachter dat haar pinpas ver dwenen was. Er was inmiddels voor ruim 4500 gepind. De recherche van de politie Noord-Holland onderzocht deze zaak en vroeg onder meer beelden op van verschillende pintransacties. De beelden van de pinner werden op meerdere media geplaatst in de hoop dat mensen hem zouden herkennen. Naar aanleiding hier- van kwamen ruim 50 tips binnen die uiteindelijk hebben geleid tot de aanhouding van de verdachte. Onderzocht wordt of hij ook de 'babbelaar' is die de pinpas uit de woning van de dame heeft gestolen. De pinner is voor nader onderzoek ingesloten en is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft hem voor 14 dagen in bewa ring gesteld. Naast de gedupeerde in Heiloo, zijn er ook slachtoffers gemaakt door vermoedelijk dezelfde bab belaar in Santpoort-Noord, Amsterdam en Den-Haag. In totaal gaat het om zeven zaken. Iedere keer gebeurde dit nadat een man zich had voorgedaan als een mede werker van een waterleidingbedrijf. En iedere keer wist hij weer een pinpas met de pincode te ontfut selen. Ook opvallend is dat in alle gevallen, dames op leeftijd slachtof fer zijn geworden van deze babbel truc. De beelden van de pinner werden op meerdere media geplaatst. Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 7