Zingen voor Vrede: avond vol verbroedering en verbondenheid 'Superactie' kleurt 2015 Groep 6 Springschans voert Notenkraker op Modelspoorbaan in Winkelcentrum 't Loo Nederlanders en vluchtelingen bij elkaar. Aangeleverde foto HEILOO - Samen eten en zingen, misschien is het wel de beste vorm om elkaar te leren kennen. Simone Awhina, zangeres van mantra's en vredesliedjes, had er in september een droom over. En daar bleef het niet bij. Ze huurde de Cultuurkoepel af om Nederlanders en vluchtelingen bij elkaar te brengen voor een bijzondere avond. "Om te voe len dat we allemaal één zijn". Vorige week dinsdag werd Simone's droom werkelijkheid. Met een legertje vrijwilligers had ze de voormalige kapel op het GGZ-terrein omgetoverd tot een sfeervolle ambiance waarin ver broedering en verbondenheid met vluchtelingen kon gedijen. De vluch telingen uit de AZC's in Alkmaar en Bergen werden met een touringcar van Bak gehaald en gebracht, sta tushouders uit Heiloo en zelfs de IJmond kwamen met hun begelei ders. Zij hadden vrij toegang, de kleine tweehonderd gemotiveerde Nederlanders die Zingen voor Vrede wilden meemaken, betaalden een tientje. Een deel van die opbrengst komt ten goede aan het fonds van VluchtelingenWerk dat gezinsher eniging financiert. "Een geweldig initiatief', zei bur gemeester Hans Romeyn. "Op zo'n moment ben ik blij in Nederland te mogen wonen. Waar je mag zeggen wat je wilt, trouwen met wie je wilt en waar we met respect met elkaar omgaan.' Dat is ook wat Huda Sohaila en haar man uit Syrië zo aanspreekt. Sinds december vorig jaar wonen ze in het Hoekstuk in Heiloo. Tot volle tevredenheid. "We zijn zo goed ontvangen, de mensen helpen ons van alle kanten." Huda vond het samen eten en zingen erg geslaagd. "Het brengt mensen dichter bij elkaar." En dat is belangrijk, vond ook Fadi Najjaw uit Heiloo, die met zijn moeder en zus twee jaar geleden in Nederland arriveerde. "Volgens mij kunnen deze culturele activiteiten een goede invloed hebben om de vluch teling met Nederlanders in contact te brengen en meer van elkaar te leren kenen. De Nederlander zijn enthousiast om meer te weten over de vluchteling, waarom en hoe ze naar Nederland zijn geko men en hoe ze in de maatschappij geïntegreerd raken." Fadi is ook goed geholpen, door buren, door Vluchtelingenwerk, eigenlijk door iedereen. Hij spreekt onze taal meer dan redelijk en probeert via een schakelklas op de Hogeschool van Amsterdam zijn favoriete studie te bereiken. Simone Awhina had iedereen gevraagd hapjes mee te nemen voor een gezamenlijke maaltijd. Ze gaf daar het startsein voor met het ont steken van een grote kaars, symbool van vrede. "We willen allemaal een bijdrage leveren aan de vrede op aarde; deze avond kan ons hart ope nen, tot verstilling leiden die helpt dat doel te bereiken." Door de grote verscheidenheid aan eten, uitgestald op lange tafels aan de buitenzijde van de Koepel, ontstond een culinaire uitwisse ling waaraan vooral de vluchtelin gen zich tegoed deden. En die een eerste onderling contact mogelijk maakte. "Mogen al mijn gedachten, woorden en acties bijdragen aan het geluk en de vrijheid van iedereen". Met de mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu opende Simone Awhina Zingen voor Vrede". Ze werd begeleid door pianist Maarten Helsloot en zangeres Ellen Popma ondersteunde haar. Simone riep op niet na elk lied te applaudisse ren ("jullie aanwezigheid zegt ons genoeg"), maar de waardering van de aanwezigen was zo groot dat het toch gebeurde. En bij sommige lied jes, zoals "Let the way of the heart shine", werd enthousiast meege- klapt. HEILOO - Mart Brouwer de Koning heeft een boerderij, 180 koeien en een bijzonder verhaal. Op 14 september jongstleden was hij op weg naar een ver der gelegen weiland. Omdat er slecht weer was voorspeld, ging hij met de trekker. Niet weten de dat hij daarmee een mensen leven zou redden. "De lucht werd donker, de eer ste regendruppels begonnen te vallen. Ik reed op het Rosendaal. Uit mijn ooghoek zag ik een man langs de kant, bij de sloot in het riet. 'Dat is geen hengelaar', schoot het door me heen. En toen zag ik, dat hij een scootmobiel vasthield. Die was in de sloot beland, met de berijdster er nog op." Mart aarzelde geen moment en reed zijn trekker tot vlakbij de scootmobiel. Nog maar net op tijd, de man in het riet zou het niet lang meer volhouden. Gelukkig dat Mart op de trekker altijd een ketting of kabel heeft, waarmee hij zo nodig kan slepen. Zo kreeg Mart op de trekker, gehol pen door de andere man, de vrouw en haar scootmobiel op de kant. Het regende inmiddels pijpenstelen. Toen arriveerden de hulpdiensten, die inmiddels door iemand anders waren gewaarschuwd. "Ik zag dat de dame in goede handen was, en ben doorgereden naar het weiland," zegt Mart nuchter. De volgende dag stond het ver haal in de Alkmaarsche Courant. En toen? "De vrouw bleek bij controle in het ziekenhuis helemaal in orde. Maar dat weet ik via-via; zelf heeft zij niet meer van zich laten horen. Wel heeft de gemeente Heiloo een bloemetje gebracht. En verder kreeg ik, omdat ik ook gemeente raadslid ben, een heleboel mailtjes van andere raadsleden en fractie voorzitters. Daarin was 'superactie!' het meest gebruikte woord. Hoe ik er zelf op terugkijk? Het was fijn dat ik op het juiste moment op de juiste plaats was." Boer redt vrouw: Mart Brouwer de Koning was op het juiste moment op de juiste plaats. Aangeleverde foto Jij kunt je machinistendiploma verdienen! Aangeleverde foto HEILOO - De kinderen van de De Springschans groep 6 hebben een onvergetelijke week gehad. Maandag 14 december zijn ze naar de Stopera in Amsterdam geweest om naar Het Nationaal Ballet te kijken. Donderdagochtend speelde groep 6 zelf twee keer de ballet- voorstelling De Notenkraker en de Muizenkoning. Het verhaal van Clara die een notenkrakerpop krijgt met kerst en daarna een mooie en griezelige droom heeft. De kinderen zijn drie weken bezig geweest met de voorbereidingen. Zelf bedenken en instuderen van de dansjes, zelf de prachtige kleding maken en de muziek leren kennen en bedienen. Vorige week is een dansdocent van het Nationaal Ballet op bezoek geweest die de kinderen een mooie hofdans heeft geleerd. Ze hebben een prachtige voorstelling voor ouders, grootouders en leerlingen gegeven. De juf was apetrots op haar kanjers. Op de website van school staan de foto's en verslagjes van de kinderen. HEILOO - Woensdag 30 decem ber van 10.30 tot 16.00 uur is de Model Spoorclub Alkmaar (MSA) met een modelspoorbaan aanwezig op het Middenplein in Winkelcentrum 't Loo. De kinderen mogen met de trei nen rijden en kunnen zelfs een machinistendiploma verdienen. De Model Spoorclub Alkmaar (MSA) bestaat sinds 1 maart 1984 en heeft het organiseren van evenementen voor kinderen als een van de doel stellingen. De leden bezoeken met de zelf ontwikkelde kinderbanen winkelcentra, scholen, instellingen voor kinderen met een beperking en in de toekomst ook ziekenhuizen. Voor meer informatie: www.modelspoorclubalkmaar.nl De juf was apetrots op haar kanjers! Aangeleverde foto

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2015 | | pagina 9