S De warmste Warmetruiendag tot nu toe Falkland Toneel speelt 'Het betoverde circus' 113 BORDEN 5*^ 9 UAANVOOR EEN VEILIG HEILOO! HUIS VERKOPEN? WINTER- GOULASH 7,95 KIP af NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Heb jij al vakantiekriebels? Heiloo 8 JAARGANG 85 NUMMER 08 Proeven van de lente Buurtpreventie Heiloo SCHNITZELS, IEDERE 4E GRATIS www.buurtpreventieheiloo.nl W'EgmTntTa/d Hoef0' Het Hoekstuk Wij gaan voor de hoogste opbrengst! m mJ van der Wid-Rfr&^nietWune^ 20 FEBRUARI 2019 -ji 'SE- Kjf HEILOO - De lente lachte ons toe de afgelopen dagen. Met een blauwe lucht, de zon en zachtere temperaturen dan normaal voor deze tijd van het jaar, genoot iedereen op zijn of haar eigen manier van het mooie weer. Er zijn zelfs al lammetjes geboren, een vierling nog wel! Foto's met de klok mee: Tanja Verwer, Linda van Rozendaal, Jack Schaap, Pauline Straatsma, Janneke Mars. HEILOO - Terwijl menig automobilist vrijdagochtend 15 februari de ramen van zijn auto bevroren aantrof, beloofde deze dag de warmste Warmetruiendag tot nu toe te worden. Met temperaturen die in de loop van de dag lokaal opliepen tot 15 graden was het zelfs echt lenteachtig te noe men. Deze temperatuur weerhield de wethouders Rob Opdam en Fred Dellemijn er echter niet van om gekleed in een warme trui naar basisschool de Meander te gaan om daar met de kinderen van groep 8 een quiz te spelen in het kader van Warmetruiendag. De Meander is een van de talrijke scholen waar op Warmetruiendag de thermos taat een graadje lager wordt gezet. Volgens de organisatie bespaart Nederland 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2- uitstoot als iedereen op deze dag de thermostaat één graad lager zet. De wethouders speelden met de kinderen van de Meander een quiz. Aan de hand van de gestelde vraag HEILOO - Het beroemde, vrolij ke, rondreizende circus Filiassi heeft een prachtige plek gevon den om de circustent neer te zetten. De directrice en alle cir cusartiesten beginnen enthousi ast aan hun voorstelling, maar er gaat van alles mis. Het lijkt wel tovenarij. Wie speelt er een spelletje met hen? Wat ze niet weten, is dat de plek die ze hebben uitgezocht in het rijk van de plaaggeest Pip ligt. En Pip doet er alles, maar dan ook echt alles aan om de artiesten te ver drijven. Maar de circusmensen zijn slim. Ze laten zich niet zo gemak kelijk wegsturen. Ze verzinnen een list Op vertoon van je toegangskaart krijg je in het weekend van de voor stelling bij ijssalon Di Fiorentina in Heiloo het tweede bolletje ijs gratis. De voorstellingen zijn op zater dag 2 maart (15.00 uur) en zon dag 3 maart (13.30 en 16.00 uur) in Theater De Beun in Heiloo. Entree: 6 euro. Kaartverkoop: vanaf veertien dagen voor de uitvoerin gen bij Primera Het Hoekstuk en Boekhandel Bruna ('t Loo). Kaarten zijn tevens vanaf één uur voor aan vang van de voorstelling verkrijg baar aan de kassa van Theater De Beun. Voor reserveringen en infor matie, zie www.falklandtoneel.nl of bel Irene Schols via 072-5332163. Ook leuk voor partijtjes! konden de kinderen tussen twee antwoorden kiezen. Deze antwoor den werden meegegeven met de vraag. Door het opsteken van een rood of een wit briefje maakten zij hun antwoord kenbaar. Was het antwoord goed dan mochten ze blij ven staan, was het fout dan moch ten ze gaan zitten en speelden niet meer mee. Uiteindelijk bleef er één winnares over, Joëlle Kranenburg. Zij ontving uit handen van wethou der Opdam een ledlamp. •Lees verder op pagina 3 Falkland Toneel speelt 'Het betoverde circus' van Jan Naaijkens. Foto: Peter Bijkerk Edo Postma De quiz op de Meander, geleid door wethouders Dellemijn en Opdam. Foto: STiP Fotografie ADVERTENTIES MELD KILO heiloo@vanderborden.nl 072 535 10 00 vanderborden.nl sinds 1933 vastgoedprofessionals GEEN {JUtkiisSTiAONTVANG E N BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL VOOR HET MEE ST ACTUELE NIEUWS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1