Officiële start werkzaamheden spoor- onderdoorgang Vennewatersweg Staken of ijs maken? ZEKERHEID 0^ ALLES OVER F VAL KIEZEN VOOR Mobiliteit via u UAANVOOR EEN VEILIG HEILOO! Deze week een bijlage van TC Heiloo United duurzaamhelloo.nl Naar Bibliotheek Heiloo met de 'Bieb Express' Ervaar het op Energie Expo in Heiloo Meer informatie: energie-expo.nl 4 ROOM- SCHIJVEN RUNDERGEHAKT samen voor 7,48 ROSBIEF 100 gram 2,25 TONIJNSALADE 150 gram 2,10 TïjTmTl i.iv.ir Buurtpreventie Heiloo www.buurtpreventieheiloo.nl 13 APRIL Winkelcentrum 't Loo Voor meer informatie: eiloo Energie HEILOO - Op woensdag 27 maart gaat de Trefpunt Express voor het eerst als 'Bieb Express' naar Bibliotheek Heiloo. In de bibliotheek kunt u vervolgens op uw gemak boeken uitzoeken, lenen en terugbrengen. Ook wordt er gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken, aangeboden door de bibliotheek. U wordt van huis opgehaald en thuisgebracht. Iedere laatste woensdag van de maand zal de 'Bieb Express' rijden: 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september, 30 okto ber, 27 november en 18 december 2019. Ophaaltijd: ca. 10.00 uur Retour: ca. 12.00 uur Kosten: 3,- p.p. inclusief een kopje thee of koffie Opgave en info: Trefpunt Heiloo, telefoon 072 - 533 12 97 HEILOO - Maandag 18 maart was de officiële start van de werkzaamheden aan de spooron- derdoorgang Vennewatersweg. Het startsein werd gegeven door wethouder Rob Opdam, Remco Hoeboer (directeur Mobilis), Willem van der Linde (directeur Hegeman) en regiodirecteur ProRail Kees Rutten. De werk zaamheden eindigen in juli 2020. Iets eerder, in april 2020, is de Vennewatersweg weer geopend voor het wegverkeer. Door de groei van het spoor- en wegverkeer wordt het steeds druk ker rondom de spoorwegover gangen in Heiloo. ProRail en NS willen in 2028 spoorboekloos rij den met treinen tussen Alkmaar en Amsterdam. Dit is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De spoor- onderdoorgang draagt bij aan een goede doorstroming van het ver keer in Heiloo. Daarnaast groeit het aantal inwoners van Heiloo door onder andere de nieuw bouw in Zuiderloo en Zandzoom. Deze twee ontwikkelingen zijn samen goed voor ruim 1.500 nieuwbouwwoningen in Heiloo. Enige onderdoorgang in Heiloo Omdat de Vennewatersweg 13 maanden is afgesloten voor ver keer is menige inwoner niet blij met de werkzaamheden. Daarom roept wethouder Rob Opdam op het eindbeeld van de onderdoorgang te koesteren. "Laten we dit beeld voortdurend voor ogen houden." Voor Heiloo zal de onderdoorgang een positieve uitwerking hebben op het doorgaande verkeer. De onder doorgang bij de Vennewatersweg wordt en blijft de enige onder doorgang voor het wegverkeer in Heiloo. Onderdoorgangen bij de Stationsstraat en de Kerkelaan zijn niet haalbaar. Ook zouden die onderdoorgangen extra binnen stedelijk verkeer tot gevolg heb ben. Regiodirecteur ProRail Kees Rutten: "Wel gaan wij kijken om, bij die overgangen, de tijd te verkor ten dat de spoorbomen dicht zijn. Er zullen lampen geplaatst worden zodat een machinist precies weet wanneer hij mag vertrekken. Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat de machinist meer invloed heeft op het dichtgaan van de spoorbomen. Dit alles zullen wij de komende tijd gaan onderzoeken." Tunnel Castricum Verder zal er in Castricum geen onderdoorgang komen bij de Beverwijkerstraatweg. Een tunnel is fysiek en financieel niet haal baar. Wel zullen daar aanpassingen komen voor afslaand autoverkeer zodat er minder opstoppingen komen. Verder zullen er vrijliggende fietspaden komen. Er ligt een voor lopig plan bij de gemeente dat ver der goed uitgewerkt moet worden voordat het definitieve plan klaar is. Voor vragen en informatie over de spooronderdoorgang Vennewatersweg kunt u tot en met woensdag 10 april wekelijks van 15.30-17.00 uur terecht in het informatiecentrum op het voorma lig Baza-Terrein, Westerweg 354b. Vanaf mei is het informatiepunt maandelijks geopend op elke twee de woensdag van de maand van 15.30 tot 17.00 uur. Tekst: Yvonne van Stiphout De handen worden ineengeslagen bij de officiële start van de werkzaamheden. V.l.n.r. Kees Rutten, Willem van der Linde, Remco Hoeboer en Rob Opdam. Foto: STiP Fotografie HEILOO - Het was op vrijdag 15 maart een drukte van belang bij IJssalon Pinoccio in Heiloo. In het kader van de landelijke stakingsdag in het onderwijs had de ijssalon een ludieke Facebookactie bedacht: Staken of ijs maken? Door middel van een like win- actie verlootte Pinoccio maar liefst 24 workshops ijs maken aan leerlin gen van de basisscholen in Heiloo. En dat heeft de ijssalon geweten, de aanmeldingen van ijsfans stroom den binnen. Aan ijsmaker Tim de eer om de workshops te geven en de gelukki ge winnaars kennis te laten maken met de wereld van het ijs maken. In groepjes van zes gingen de kinderen aan de slag. En natuurlijk moest er ook geproefd worden! De kinderen kregen het zelfge maakte ijs mee naar huis samen met een officiële 'Chef IJsmakerij' pet van Pinoccio. Voor deze ijsmakers was de stakingsdag in ieder geval ijskoud geslaagd! Tekst: Linda van Rozendaal IJsmakers Marco (links) en Tim samen met een aantal jonge 'Chefs IJsmakerij'. Foto: IwanBronkhorst.nl ADVERTENTIES en 500 GRAM MELD Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) O (Si sinds 1 933 TV vastgoedprofessionals heiloo@vanderborden.nl 072 535 10 00 vanderborden.nl KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.nl VOOR HET MEE ST ACTUELE NIEUWS ^©HEILOO

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1