Dementie en vragen rondom het levenseinde Uitreiking koninklijke onderscheidingen /APK\ 113 BORDEN lAïh$p'». U AAN VOOR EEN VEILIG HEILOO! HUIS VERKOPEN? SERVICE Bloemendagen in Limmen weer groot succes Regio 13 Wij gaan voor de hoogste opbrengst! BURGER HEILOO Koningsdag in Heiloo: koud maar hartverwarmend gezellig! Buurtpreventie Heiloo www.buurtpreventieheiloo.nl m LP van der KIPSCHNITZELS 4 VOOR 5,95 GEGRATINEERDE ASPERGE-BEEN HAMSCHOTEL 6,SO ASPERGE- BEENHAMSALADE, ISO GRAM 2,10 Keurslagerij Onderhoud en reparatie aan alle merken auto's Meer bezoekers op uw website of in de winkel? Adverteer www.uitkijkpost.nl 1 MEI 2019 HEILOO - Alzheimer Noord- Kennemerland organiseert op woensdagavond 15 mei een Alzheimer Café in Heiloo over het onderwerp 'Dementie en vragen rondom het levenseinde'. Welke vragen zijn er rondom het levenseinde van iemand met demen tie? Welke rol speelt palliatieve zorg? Is euthanasie nog mogelijk? Pascalle De Graauw - Schmitz en Yvonne Boon, casemanagers van Geriant, verzorgen de inleiding en gaan in op al uw vragen. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, belangstellenden, hulp verleners en iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd. U bent van harte welkom in het Trefpunt, Abraham du Bois-hof 2, 1852 EZ in Heiloo. Vanaf 19.00 uur staan kof fie of thee voor u klaar. De inleiding begint om 19.30 uur. Om ongeveer 21.00 uur wordt de avond afgeslo ten. De toegang is gratis, aanmel den is niet nodig. Inlichtingen: Riet Steenhoek - Gravesteijn, tel.: 072-533 76 12. Burgemeester Hans Romeyn samen met de decorandi de heer H.P. Kleijngeld, mevrouw K.J. Slump, de heer C.P. Baalbergen en mevrouw S. Baalbergen. Foto: STiP Fotografie HEILOO - "Koningsdag Heiloo was koud maar hartverwarmend gezellig," aldus Joke Schermsal, een van de vrijwilligers die Koningsdag in Plan Oost organiseert. Koningsdag Heiloo was een en al gezel ligheid. De vrijmarkt op het Loo-plein kwam wat later op gang door de flinke regenbui op de vroege morgen, maar werd uiteindelijk goed bezocht. De verkopers, groot en klein, konden aardig wat spul len verkopen. Na de vrijmarkt barstten de festiviteiten los in Heiloo West, Plan Oost en Ypestein. Het Oranjebal werd swingend afgesloten door Bob en de Blue Band. Kortom: ondanks het minder mooie weer na het mooie paasweekend, heeft Heiloo de verjaardag van koning Willem-Alexander uitbundig gevierd. Aangeleverde foto's HEILOO - In de gemeente Heiloo werden tijdens de lint jesregen vier lintjes uitgereikt. Burgemeester Romeyn mocht het echtpaar Baalbergen, de heer Kleijngeld en mevrouw Slump een onderscheiding opspelden. Het echtpaar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, de heer Kleijngeld en mevrouw Slump zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uit reiking vond plaats in de Witte Kerk op 26 april om 11.00 uur. De heer H.P. Kleijngeld (72 jaar) is oprichter van en vrij williger bij Stichting Bobshop. Daarnaast is de heer Kleijngeld medeoprichter en voorzitter van Stichting AKO Literatuurprijs en Stichting Literatuurprijs. De heer C.P. Baalbergen (87 jaar) krijgt een lintje voor zijn jarenlange inzet voor de kerk in Heiloo. Hij verzorgde het onder- houd van de tuin en de liturgische bloemschikking en deed veel vrij willigerswerk, zoals het ondersteu nen van mensen bij kerkdiensten. Daarnaast beheerde hij de ledenad ministratie. Mevrouw S. Baalbergen - Elsinga (85 jaar) was net als haar echtgenoot betrokken bij de kerk. Samen met haar echtgenoot heeft mevrouw Baalbergen zich inge zet om de tuin, bloemschikking en kerkdiensten te verzorgen. Ook zij heeft zich enorm ingezet als vrijwil liger. Mevrouw K.J. Slump (59 jaar) heeft haar grote juridische kennis onuitputtelijk ingezet ten behoeve van een groep kwetsbare jongeren in de maatschappij. Zij is de verbin dende factor tussen ouders en het ministerie. Mevrouw Slump deelt onbezoldigd en met passie haar kennis door het geven van lezin gen, adviezen en publiceren van artikelen. ADVERTENTIES MELD heiloo@vanderborden.nl 072 535 10 00 vanderborden.nl sinds 1933 vastgoedprofessionals PERSONEEL GEZOCHT VOOR DE ZATERDAG IN ONZE VESTIGINGEN IN HEILOO Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef De Hoefsmid 26 1851 PZ Heiloo 072 737 01 99 apkserviceheiloo.nl ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL VOOR HET MEE ST ACTUELE NIEUWS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1