Veel belangstelling voor wijksafari Zuiderloo Aan de lijn met Dennis te Riele, organisator Culinair Heiloo APK 113 BORDEN SERVICE V HEILOO UAANVOOR EEN VEILIG HEILOO! HUIS VERKOPEN? Vereniging Heiloo Energie roept energiecoach in het leven Heiloo 5 VRIJDAG 7 JUNI 12.00 UUR Wij gaan voor de hoogste opbrengst! Werkzaamheden spooronderdoorgang vanuit de lucht Onderhoud en reparatie aan alle merken auto's Buurtpreventie Heiloo Vanwege 2e Pinksterdag kopij en advertenties aanleveren voor OPENINGSTIJDEN www.buurtpreventieheiloo.nl 4 SLAVINKEN 500 GRAM RUNDERGEHAKT samen 7,95 BLIJE DIJENSPIESEN 4 stuks 6,50 GEBRADEN ROSBIEF 100 gram voor 2,25 m U van der Op wijksafari door Zuiderloo. Aangeleverde foto HEILOO - Afgelopen zaterdag hebben zo'n 50 bewoners tijdens de wijksafari Zuiderloo kennis opgedaan hoe zij in hun tuin rekening kunnen houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien. En hoe een groene tuin niet alleen aangenaam is voor henzelf maar ook voor insecten, vogels en bij voorbeeld egeltjes. Na een welkomstwoord van wet houder Rob Opdam fietsten ruim 50 deelnemers onder leiding van vereniging Groei en Bloei en De Groene Reiger vanaf Onze Lieve Vrouw ter Nood door de wijk Zuiderloo. Onderweg liet men aan de hand van voorbeeldtuinen zien welke oplossingen mogelijk zijn. Zoals meer en gevarieerde beplan ting en minder bestrating, een vijver en goed doorlaatbare grond. Het water wordt dan beter vastgehou den of kan weglopen in de grond. En mensen met een kleine tuin kre gen de tip te kiezen voor 'verticaal groen' zoals een klimroos of een klimhortensia. Of voor leifruitbo men, ook geschikt voor een groene tuinafscheiding. Vertegenwoordigers van de gemeente Heiloo lichtten onder andere het belang toe van de grep pels om water bij hoosbuien op te kunnen vangen. Experts van de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland vertelden over het belang van jaarrond bloeiende plan ten en struiken voor voedsel, nest gelegenheid en schuilplaatsen voor insecten en vogels. Na de wijksafari werden eerst de prijzen uitgedeeld aan de kin deren die mee hadden gedaan aan de tekenwedstrijd. Alle winnaars kregen een insectenhotelletje mee: een soort nestkastje en schuil plaats voor de wilde bij en andere insecten. Vervolgens konden de deelnemers de minicursus tuinont werp van Groei en Bloei volgen, of in gesprek gaan met de experts. De tip om meer planten in je tuin te zet ten werd ook direct opgevolgd: er werden de nodige planten gekocht bij de plantjeskraam van Groei en Bloei. De deelnemers waren heel enthousiast over dit initiatief van de gemeente Heiloo; in het najaar volgt een tweede wijksafari in een andere wijk in Heiloo. HEILOO - De uit Alkmaar afkomstige Dennis te Riele orga niseert dit jaar voor de vijfde keer Culinair Heiloo. Reden voor Uitkijkpost om even met hem te bellen nu het evenement bijna voor de deur staat. Voor de vijfde keer Culinair Heiloo, een lustrum. Had je dat bij de organisatie van de eerste keer verwacht? Dennis: "De insteek bij het orga niseren van zo'n evenement is altijd dat je het vaker gaat organiseren. Bij een eerste keer gaat er namelijk heel veel tijd zitten in de organisatie. Je begint op nul en moet iedereen nog meekrijgen, zoals sponsors en deelnemers, en dan moeten uitein delijk de bezoekers komen natuur lijk. Dat kwam gelukkig helemaal goed tijdens de eerste editie die rondom de Witte Kerk plaatsvond." Heb je veel aan de succesfor mule gesleuteld gedurende de afgelopen jaren? "In principe niet, want wat goed is, moet goed blijven. Dan hoef je niet veel te veranderen. Wel is na de eerste editie in goed overleg beslo ten het niet meer bij de Witte Kerk te organiseren. Hoe sfeervol de plek ook was, vooral voor de organisatie, leveranciers en deelnemers was het eigenlijk niet zo'n handige plek. Nu zijn we alweer vier jaar heel blij met de plek op het terrein van Landgoed Willibrordus. En wordt het eve nement met de jaren steeds beter bezocht. Wat we van bezoekers horen is dat het voelt als een reünie, omdat je er zoveel bekenden ziet. Het wordt een soort traditie, en dat is mooi." Lees verder op pagina 3 Tekst: Linda van Rozendaal HEILOO - De werkzaamheden aan de spooronderdoorgang aan de Vennewatersweg in Heiloo gaan gestaag door en vanuit de lucht ziet dat er zo uit! Als alles volgens plan verloopt wordt in het Pinksterweekend het spoordek geplaatst. Foto: Aerovista Luchtfotografie SHBEn\ AUTO AÜC5 1 WBB li HEILOO HEILOO De Hoefsmid 26 1851 PZ Heiloo 072 737 01 99 apkserviceheiloo.nl ADVERTENTIES MA 09.00 - 17.00 uur DI 09.00 - 17.00 uur WO gesloten DO 09.00 - 12.00 VR 09.00 14.30 uur MELD Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef heiloo@vanderborden.nl 072 535 10 00 vanderborden.nl sinds 1933 vastgoedprofessionals ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL Voor het mee st actuele nieuws

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1