Afvalstoffenheffing gaat waarschijnlijk toch stijgen Scheidend voorzitter Ondernemend Heiloo ontvangt koninklijke onderscheiding JE AAN VOOR EEN VEILIG(ER) HEILOO! IETS TE VIEREN? GEOPEND In deze krant een special over de kunstparade Heiloo 17 BURGER Buurtpreventie Heiloo WWW.BUURTPREVENTIEHEILOO.NL MAGER RUNDER GEHAKT, VERS GEMALEN "TRICOLORE" 4 STUKS 5,95 Keurslagerij www.pilkesfietsen.nl Opsis oogziekenhuis Lichtende nachtwolken boven Het Maalwater HEILOO - Zoals verwacht is het grondstoffenplan door de gemeenteraad goedgekeurd en zal er, zoals beschreven in het plan, nog dit jaar begonnen wor den met het uitrollen hiervan. Er zijn zeker nog vragen. Hoe wordt de motie van VVD en Heiloo-2000 ten aanzien van de ja/ ja-sticker en oud papier en vereni gingen uitgevoerd en wanneer? Waarom wordt er nu al begon nen met aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal? Deskundigen geven aan dat op z'n vroegst in 2030 begonnen kan worden met het recyclen hiervan. Er is nu nog geen fabriek die dit kan. Wethouder Rob Opdam wist te vertellen dat er volgend jaar één fabriek wordt geopend. Maar deze fabriek gaat proefdraaien en kan op z'n hoogst 50 kilo van dit mate- riaal verwerken. En gaat de afval stoffenheffing wel naar beneden? Door incidentele tegenvallers is er een tekort van negen ton voor de gemeente Heiloo. "Een structurele tegenvaller zijn de kosten voor het ophalen en het verwerken van huis vuil. Die zijn twee ton duurder uit gevallen dan verwacht," zo meldt Fred Dellemijn in het NHD. Dit zal ertoe leiden dat de komende jaren de afvalstoffenheffing moet worden verhoogd. Op basis van die twee ton zou dat twintig euro per huishouden betekenen. Het plan is aangenomen maar er blijven nog vraagtekens staan, en er zal veel maatwerk voor bepaalde inwoners moeten komen. Tekst: Yvonne van Stiphout Lees ook het verslag van de gemeenteraadsvergadering op pagina 15. HEILOO - Vrijdag 14 juni ont ving Henk Morsch, oud-voor zitter van ondernemersvereni ging Ondernemend Heiloo, een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Hans Romeyn. Hij kreeg de onder scheiding opgespeld tijdens Culinair Heiloo. Henk Morsch is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de algemene ledenverga dering op 14 februari legde Henk zijn functie als voorzitter na 20 jaar neer. Henk heeft zich in die jaren 'op bevlogen en passievolle wijze' ingezet als voorzitter van de Ondernemersvereniging Heiloo. "Onder zijn bezielende voorzit terschap zijn meerdere prachtige maatschappelijke initiatieven ont wikkeld zoals Het Keurmerk Veilig Ondernemen en het oprichten van het Ondernemersloket. Henk is een waardig ambassadeur van Heiloo die de gemeente op respectvolle wijze op de kaart weet te zetten. Zo is door samenwerking met buurge meente Alkmaar de Boekelermeer uitgeroepen tot beste bedrijventer rein van Nederland. Zijn contacten met zowel lokaal als provinciaal bestuur benadrukken en onder schrijven zijn inzet en tonen aan dat hij een belangrijke schakel is tussen de ondernemers van Heiloo en de gemeente," aldus de motivering van de aanvraag voor een lintje. Tijdens Culinair Heiloo stapte burgemeester Romeyn op een zeep kist met daarop de letters BUCH, net zoals Henk altijd deed tijdens de netwerkbijeenkomsten van Ondernemend Heiloo. Zo sprak Henk de ondernemers toe, en als er geen zeepkist aanwezig was nam hij desnoods een tafel om bovenop te klimmen. Zoals de burgemeester zei: "Henk sprak ons dan, zonder een blad voor de mond te nemen, namens de vereniging toe over het vak ondernemen, over de wijze waarop dat uitgevoerd kan worden, over de gemeente, over de samen werking in de regio, ook tussen de verschillende ondernemersvereni gingen en, vergeet ik nu nog iets....? Oh ja, over de afslag A9..!" Lees verder op pagina 3 MELD 2 x 500 gram 6,95 ITALIAANSE SPIESEN 100 gram ROSBIEFen 100 gram GEBRADEN GEHAKT samen 3,25 Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef Burgemeester Mooijstraat 24 in Castricum Stationsweg 74 Heiloo - 072-7920167 KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL Voor het meest actuele nieuws HUUR PINOCCIO'S IJSKAR EN SCHEP ZELF IJSJES! OP DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR OP ZATERDAG VAN 09:00 UUR - 17:00 UUR. Gevestigd in Alkmaar Bezoek alleen op afspraak Comeniusstraat 16, 1817 MS Alkmaar tel. 088-6649674 opsisoogziekenhuis.nl HEILOO - In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 juni wist Annemieke Groot de lichtende nachtwolken boven Het Maalwater in Heiloo prachtig vast te leggen. De lichtende nachtwolken zijn een zeldzaam verschijnsel dat zich in deze tijd van het jaar kan voordoen als alle ingrediënten aan wezig zijn. Het moet onbewolkt zijn, maar op een hoogte van 80 kilometer moeten juist wel wolken hangen. Verder moet er stof en waterdamp in de hoge atmosfeer zitten. Als de zon achter de horizon staat, kan het zonlicht nog net deze hoge wolken aanlichten, waardoor ze zichtbaar worden als het donker is. Foto: Annemieke Groot Marian en Henk Morsch met in hun midden burgemeester Hans Romeyn. Foto: STiP Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1