Geliefde directeur PCC met keuzepensioen Zelfvertrouwen, vriendschap en respect in de Alpen Tentoonstelling 'Kunst in Herinnering' geopend APK 113 BORDEN UAANVOOR EEN VEILIG HEILOO! HUIS VERKOPEN? SERVICE Winnaars voetbalpool bekend Heiloo 12 BURGER Wij gaan voor de hoogste opbrengst! HEILOO ZOMER VAKANTIE Buurtpreventie Heiloo www.buurtpreventieheiloo.nl KOGEL BIEFSTUK 3 STUKS 8,25 MAGERE RUNDERLAPJES 4 STUKS 6,75 JAPANSE BIEFSTUK PUNTJES 500 GRAM 7,95 ©Keurslagerij m Ë-J van der Onderhoud en reparatie aan alle merken auto's ZAL ER IN WEEK 30 EN 32 GEEN UITKIJKPOST VERSCHIJNEN. tevens is ons kantoor beperkt geopend en tel. bereikbaar. HEILOO - Donderdagmiddag 4 juli vond bij het PCC Heiloo de afscheidsreceptie plaats van directeur Dick Ramler. Dick, die veel heeft betekend voor met name PCC Bergen en PCC Heiloo, gaat met keuzepensioen. In 2007 trad Dick Ramler, van oor sprong docent geschiedenis, aan als directeur van PCC Bergen. Onder zijn leiding vond een fikse moderni sering plaats van het monumentale schoolgebouw. In 2012 maakte hij de overstap naar PCC Heiloo. Ook hier kreeg Dick te maken met een verouderd schoolgebouw. Maar dit gebouw ging plaatsmaken voor nieuwbouw. Het werd een duur zaam gebouw waarbinnen ruimte kwam voor een gezonde leefstijl. De ongezonde automaten gingen de deur uit en er kwam een schoolkan tine met gezond voedsel. Zijn liefde voor het onderwijs is nooit minder geworden: "Een school moet een veilige omgeving bieden, waar leerlingen zichzelf mogen zijn én waar ze zich kunnen ontplooien. Het is belangrijk om te kijken naar wat een kind nodig heeft. Juist ook daarom heeft de identiteit van onze school met zijn zes kernwaarden mij altijd zo aan gesproken, het gaat om de menselij ke maat en echte persoonlijke aan dacht. Een leerling moet het gevoel hebben dat hij gezien wordt en in zijn waarde wordt gelaten." Tekst: Yvonne van Stiphout De groep heeft afgezien, grenzen verlegd en vooral ontzettend genoten in de Alpen. Aangeleverde foto HEILOO - In 2018 is een groep van zeven sporters van Hattrick Zorg een grote uitdaging aange gaan. En zaterdag 22 juni was het dan eindelijk zover: samen met zeven begeleiders vertrok de groep naar Oostenrijk om een week lang door de Alpen te wandelen. En een uitdaging werd het zeker. De groep heeft afgezien, grenzen verlegd en vooral enorm genoten van de fantastische omgeving en het samen bedwingen van de machtige bergen. En gelukkig hadden ze het weer ook mee: de hele week was het zonnig en droog. De driedaagse huttentocht was het absolute hoogtepunt van het project. Drie dagen lang wandelen van de ene naar de andere Alpenhut, allemaal over smalle en lastige berg paden. Paden met stenen, rotsen en sneeuw. Mede dankzij de hulp van de Nederlandse berggids Matthijs is iedereen veilig en tevreden thuisge komen. Gelukkig had de groep ook de beschikking over goed materiaal, dat gekocht kon worden door de sponsoring van Stichting Kees, De Zware Hufters en een aantal andere partijen. Deze geweldige prestatie heeft de groep zelfvertrouwen en een onoverwinnelijk gevoel gegeven. Er zijn vriendschappen ontstaan en iedereen heeft nog meer respect voor elkaar gekregen. Kortom, het was een geslaagd project voor de sporters van Hattrick Zorg. HEILOO - Vrijdag 5 juli kwa men vele genodigden naar het Historisch Museum voor de ope ning van de tijdelijke tentoon stelling 'Kunst in Herinnering'. Mevrouw Ilona Sandbergen- Praetorius (85) verrichtte de opening. Mevrouw Sandbergen- Praetorius is de dochter van een van Nederlands eerste couturiers Joan Praetorius, die jaren in Heiloo woonde en zelfs voor het Koninklijk Huis japonnen ontwierp. Lees verder op pagina 3 MELD ADVERTENTIES Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef heiloo@vanderborden.nl 072 535 10 00 vanderborden.nl sinds 1933 vastgoedprofessionals RUBS Auto airco SERVICE SALON SERVICE IVM DE ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 0226 33 10 20 (rODI VERSPREIDING BV) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.nl VOOR HET MEE ST ACTUELE NIEUWS Aangeleverd«foto Dick Ramler tijdens zijn afscheidsreceptie. Foto: STiP Fotografie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1