Dirigent Oratoriumkoor in het zonnetje gezet Vrede begint in je huis en in je straat" 113 BORDEN U AAN VOOR EEN VEILIG HEILOO! HUIS VERKOPEN? Goede tip! Bel ons! VOLG OOK OP INSTAGRAM Hl BURGER NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Burendag 2019 Falkland Toneel speelt 'Berend Botje van Bokkum JAARGANG 85 NUMMER 40 bezoekers op uw website of in de winkel? Buurtpreventie Heiloo www.buurtpreventieheiloo.nl m 1—van der KALFS- GEHAKTBALLEN 4 voor 5*98 ZEEUWS SPEK 100 gram 1*85 LIVAR GEPANEERDE SCHNITZELS 4 voor 7*50 ér% Keurslagerij 2 OKTOBER 2019 Aangeleverde foto HEILOO - Zaterdag 28 september was het Burendag 2019. Ook in Heiloo werd Burendag gevierd en dat leverde mooie momenten en gezellige taferelen op. Foto 1: Op De Vlei en De Kandelaar had den alle bewoners een culinaire specialiteit bereid. Nieuwe buren werden verwelkomd en er werd afscheid genomen van de buren die gaan verhuizen. Foto 2: Bij het Trefpunt werd Burendag een dagje eerder gevierd. De gezelligheid was er niet minder om met o.a. een foute bingo en een high tea. Foto 3: Op Landgoed Willibrordus hebben de deelnemers zelf een heerlijke lunch bereid met groen ten en fruit uit de tuinen van Willibrordus. Foto 4: In Plan Oost schilderen Josefien, Mette en Tessa in de hobbyfarm vogelhuisjes voor in de wijk. Op pagina 9 in deze krant een uitgebreid verslag van Burendag in de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) van GGZ Noord-Holland-Noord. HEILOO - Dinsdagavond 24 september werd in de Cultuurkoepel de repetitie van het Oratoriumkoor van Heiloo onderbroken voor een speciaal moment. Op 1 oktober is diri gent Paul Waerts 12,5 jaar de dirigent van het koor. Om 21.00 uur werd de repeti tie onderbroken voor koffie met gebak. Hiervoor was, als verras sing voor Paul, ook zijn vrouw Elise Waerts-Keep uitgenodigd. Naast dirigent is Paul ook een echte inspi rator en weten de koorleden dat hij niet zomaar genoegen neemt met 95% als het ook 100% kan zijn. Het trackrecord van het Oratoriumkoor biedt dan ook een indrukwekkende opsomming van grote koorwerken, die onder zijn leiding in de afgelo penjaren werden uitgevoerd. Onderdak Paul heeft een stimulerende rol gehad bij de keuze om 'onderdak' te krijgen in de Cultuurkoepel. Deze ruimte heeft, door haar geweldige akoestiek, een absolute meerwaar de. Mede door deze stimulerende rol is het idee ontstaan om de jubi laris een bijzonder kunstwerk aan te bieden. Dit kunstwerk is gemaakt van een oude koperen plaat, die afkomstig is van het eerste dak van de Koepel. Lees verder op pagina 3 HEILOO - Burgemeester Hans Romeyn opende vrijdag 27 sep tember de Vredesmaaltijd 2019 in het Willibrordushuis, dat opnieuw belangeloos de deuren heeft opengezet. "Vrede begint in je eigen huis en in je eigen straat," zegt de burgemeester. "Wees aardig voor de mensen in je gezin en voor je buren!" Ilsan (een Nederlandse tiener van Somalische afkomst) bedankt Kringloopwinkel X op X voor het uitlenen van borden en bestek, waardoor nu geen wegwerpplastic meer nodig is. Albert Heijn 't Loo heeft weer gezorgd voor gratis kof fie, thee en frisdrank. Nieuw is de fruitsalade, die een plaatsje heeft gekregen op de lange tafels vol heerlijkheden uit allerlei landen. De gerechten zijn door de deelnemers zelf meegebracht, en ruim 150 men sen uit Heiloo (vrijwilligers, vluch telingen, andere nieuwkomers en andere belangstellenden) genieten ervan. Zoals Mohammed en Jan. De Syrische Mohammed woont nu twee jaar in Nederland. Hij is heel blij met de Nederlandse lessen van Jan, en Jan vindt het leuk om van Mohammed een paar woor den Arabisch te leren. Er wonen meer Syriërs in Heiloo. Mensen uit Azerbeidzjan zijn zeldzamer. Hasan (30) heeft nog geen landge noten ontmoet, behalve zijn eigen ouders en broertje. Hasan woont nu 10 jaar in Nederland en is chauf feur van een personenbusje voor schoolkinderen en senioren. "Dus ik spreek veel Nederlandse mensen. Ik heb ook Nederlandse vrienden, Peter en Margré. Zet je hun namen in de krant? Dat zullen ze leuk vinden!" Fadi kwam zes jaar geleden uit Irak. Hij studeert HBO Medisch Laboratoriumonderzoek. Voor zijn afstuderen gaat hij in het AMC een nieuwe manier ontwikkelen om schildklieraandoeningen aan te tonen. Zijn moeder Faeqah ontwik kelde in Nederland een passie voor bloemschikken en heeft nu betaald werk in een bloemenwinkel. Herry is huiswerkbegeleider bij Heiloo voor Elkaar. Daarnaast leest zij met vrouwen die in him eigen land altijd thuis waren en niet naar school mochten. "Voor som migen is het inburgeringsexamen echt te moeilijk. Maar ze zijn dank baar voor alle lessen die ze krijgen. En daar word ik weer blij van! Bij Heiloo voor Elkaar telt iedereen mee." DiFiorentina heeft voor het traditionele toetje gezorgd, er is een tombola gehouden, en Sidona (11 jaar, uit Eritrea) heeft verteld hoe lijn ze het vindt om in Nederland te wonen. Het is tijd om naai' huis te gaan. Volgend jaar is er weer een Vredesmaaltijd! Tot die tijd is er www.heiloovoorelkaar.com De Vredesmaaltijd 2019 werd druk bezocht. Foto: STiP Fotografie ADVERTENTIES MELD heiloo@vanderborden.nl 072 535 10 00 vanderborden.nl sinds 1933 vastgoedprofessionals Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 022Ó 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.NL VOOR HET MEEST ACTUELE NIEUWS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1