Jury tot tranen geroerd tijdens Showhero Woonvoorziening De Stolp viert 50-jarig bestaan Vrijwilligers bedankt! mhi, 2 JE AAN VOOR EEN VEILIG(ER) HEILOO! GEOPEND 4 BURGER NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Tentoonstelling van 100-jarige dokter Naessens JAARGANG 85 NUMMER 41 Paddestoelenpracht 0>\ Vrijwilligers in form af ie Punl Heiloo Buurtpreventie Heiloo WWW.BUURTPREVENTIEHEILOO.NL Gebraden gehaktballen met jus 4 voor 5)95 ROOKWORST l i gratis Kipsmulsalade 150 gram 2,10 Keurslagerij www. pi I kesf ietsenn I 9 OKTOBER 2019 V j*. m Foto: Mariëlle van Gei I11 HEILOO - De zomer lijkt voorbij en de herfst heeft zijn intrede gedaan met veel regen en de bladeren die van de bomen vallen. Op verschillende plaatsen in het dorp zijn de mooiste paddenstoelen te vinden. En die worden gelukkig veelvuldig op de foto gezet, zodat iedereen er van kan meegenieten. HEILOO - Woonvoorziening De Stolp bestaat 50 jaar. Bij dit heugelijke feit werd zaterdag 5 oktober stilgestaan. Veel geno digden, waaronder cliënten, kwamen naar de Cultuurkoepel om het jubileum te vieren. Wethouder Elly Beens was namens de gemeente aanwezig en overhandigde aan clustermanager Jaap Algera een cheque van 150,-. Het bedrag wordt gebruikt voor een barbecue. De Stolp is een woon voorziening van Stichting Esdégé- Reigersdaal. De Stolp ondersteunt volwas sen mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn drie teams die hulp bieden aan drie verschillende groepen cliënten. Allereerst is er het ambulante Buitenteam. Hierbij wonen cliënten zelfstandig, met een partner of met een gezin. Hebben ze hulp nodig dan is het mogelijk om ondersteuning te krijgen. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt hoe hij zijn leven invult. Annie werkt in het Buitenteam; 21 uur per week verdeeld over 3 dagen. Ze is al heel lang verbonden aan De Stolp. Veel cliënten kennen haar en andersom kent zij veel cliënten. "Ik heb eerst in een ander team gewerkt, ben toen een aantal jaren gestopt om voor mijn eigen gezin te zorgen en nu ben ik al bijna 25 jaar werkzaam in het Buitenteam." Het Steunpuntteam is een team van mensen voor mensen met een beperking die ondersteiming nodig hebben in het dagelijkse leven. Dit team staat ook in het weekend voor cliënten klaar. Lees verder op pagina 3 HEILOO - Vrijdagavond 4 okto ber ging bij Theater De Beun het dak eraf. Zoals presentator Maurice van der Poll zei, geluk kig niet letterlijk. Veel mooie optredens die soms uitmondden in een polonaise. De achtste edi tie van Showhero was één groot feest voor zowel de artiesten als het publiek. De avond werd geopend door Juriaan Singels die samen met Sanne Mallant een lied ten gehore bracht. Daarna zongen de deelne mers verschillende oude en nieuwe hits. Arnold beet het spits af met het lied 'Er staat een paard in de gang' van André van Duin. Arnold was best zenuwachtig, vooral omdat hij alleen de voorste rij met publiek kon zien. Maar toen hij ging zingen ver dwenen alle zenuwen en ontstond er spontaan een polonaise, aan gevoerd door Arnold zelf. Daarna volgde Finn. Zijn idool is Sam de brandweerman. Hij weet exact wat zich in alle afleveringen afspeelt. Het liedje 'De kat van ome Willem' uit 'Ja zuster, nee zuster' was hem op het lijf geschreven. Richard zong het lied 'Jij denkt maar dat je alles mag van mij' van Frans Duijts spe ciaal voor zijn vriendin Jessica. Het jurycommentaar was dat Jessica er wel erg blij mee zal zijn dat Richard dat voor haar zong. Vader Gregory en zoon Rodney wisten de jury met het nummer 'Papa' van Stef Bos duidelijk te ontroeren. De voorzit ter, burgemeester Hans Romeyn, zei diep ontroerd te zijn en medejurylid Marius Prein zat met tranen in zijn ogen. "Het herinnert me eraan dat ik helaas niet meer met mijn vader hier kan staan," aldus Marius. Lees verder op pagina 3 ADVERTENTIES HEILOO - Gemeente Heiloo is blij met u als vrijwilliger! Daarom willen de gemeente Heiloo en het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Heiloo de vrijwilligers hartelijk bedanken voor uw inzet, tijd en toewij ding. Doet u ook mee tijdens de jaar lijkse waarderingsweek 'Vrijwil ligers Bedankt!? Er worden dan tal van gratis workshops, rondleidin gen, voorstellingen en andere leuke en interessante activiteiten georga niseerd. Dit jaar vindt 'Vrijwilligers Bedankt!' plaats van 2 tot en met 10 november. Inwoners van de gemeente Heiloo die actief zijn als vrijwilliger kunnen zich nog tot en met 20 oktober 2019 voor één van deze gratis activiteiten inschrijven via de website 'vrijwillers bedankt Bekijk het aanbod van activiteiten, maak uw keuze en schrijf u in! Informatie Heeft u vragen? Neem dan con tact op met Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo via info@vipheiloo.nl of telefoonnummer 072 5320281. MELD OP DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 09:00 UUR-18:00 UUR OP ZATERDAG VAN 09:00 UUR-17:00 UUR. \)to: -Judith Schoof-Van Dijl Vader en zoon Gregory en Rodney zongen 'Papa', Foto: STiP Fotografie .ONTVANGEN? BEL DONDERDAG TOT 12.00 UUR: 022Ó 33 10 20 (rODI VERSPREIDING Bv) KIJK 00K OP WW WU IT K I) K POST. N L VOOR HET MEEST ACTUELE NIEUWS Winkelcentrum 't Loo, Het Hoekstuk en Egmond a/d Hoef Burgemeester Mooijstraat 24 in Castricum

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1