YUNO PIJN Liefde, warmte, verdriet en troost Wat maakt het centrum van Heiloo levendig? "Plnoccio JE AAN VOOR EEN VEILIG(ER) HEILOO! GEOPEND Buurtpreventie Heiloo WWW.BUURTPREVENTIEHEILOO.NL www. pi I kesf ietsenn I ACUPUNCTUUR KLACHTEN? Deze week het thema duurzaamheid Heiloo 11 Sterren Licht Heiloo Runderhamburgers Iedere 4e gratis 100 gram achterham +100 gram eiersalade samen voor 3,50 West-Friese metworst Perstuk 6,00 MELD Burgemeester Mooijstraat 24 in Castricum Uw Slager Heiloo Egmond P^SLAGErJ P«M*r heiloo-egmond.uw-slager.nl KIJK OOK OP WWW.UITKIJKPOST.nl Voor het meest actuele nieuws Direct resultaat! Ook in de avond Vergoeding mogelijk 06-33.37.10.60 yunoacupunctuur.nl 6 NOVEMBER 2019 HEILOO - De werkzaamheden aan de spooronderdoorgang op de Vennewatersweg vorderen gestaag. De komende maanden worden de fundatiepalen en ankers aangebracht en het betonwerk voor wan den en vloer gerealiseerd. Als alles volgens planning gaat, kan de opening van de spoortunnel in april plaatsvinden. Wouter Droge volgt de werkzaamheden op de voet met zijn camera. Foto: Wouter Droge HEILOO - Zaterdagavond 2 november vond in het Trefpunt de eerste SterrenLicht Heiloo plaats. Helaas liet het slechte weer het niet toe om de viering buiten plaats te laten vinden, op het veldje onder de grote boom beschut door de rododendrons. In totaal kwamen er 36 mensen naar het Trefpunt om een persoon lijke candle bag te maken voor iemand die zij heel erg missen. Onder de aanwezigen waren ook veel kinderen die iemand heel erg missen. Eén van de kinderen maak te een candle bag voor haar oma. Een oma die zij nooit gekend heeft omdat zij al voor haar geboorte was overleden. Vanwege het slechte weer koos de organisatie ervoor de candle bags binnen op tafels neer te zetten om zo in een warme omge ving SterrenLicht Heiloo te vieren. Er ontstond een ontroerend beeld dat liet zien dat iemand missen ons allemaal raakt. De viering werd afgesloten met een gedicht en een lied, waarna een moment van stilte volgde. Tekst: Yvonne van Stiphout OP DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 09:00 UUR - 18:00 UUR OP ZATERDAG VAN 09:00 UUR-17:00 UUR. HEILOO - Een levendig dorps centrum rondom het Looplein en de Witte Kerk... Goed idee, maar wat is levendig? Wat is er nodig om iets levendig te maken? Dat wil de gemeente Heiloo horen van de mensen die er wonen, werken en winkelen. Er is al behoorlijk wat informa tie opgehaald, en nu is het de beurt aan alle inwoners en ondernemers. Op www.ikdenkmeeoverheiloo.nl staan 10 stellingen waar u op kunt stemmen en reageren. De gemeen te neemt alle reacties mee bij het opstellen van de visie voor het gebied. '100 van Heiloo' De gemeente betrekt zo veel mogelijk personen en partijen bij het opstellen van de visie voor het dorpscentrum van Heiloo. Zo zijn er gesprekken geweest met onderne mers en eigenar en in het gebied en heeft de gemeente op de jaarmarkt van Heiloo bezoekers geïnterviewd. Daarnaast zijn uit het bevolkings register willekeurig 100 Heilooërs van 18 jaar en ouder uitgenodigd om mee te denken over het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum 't Loo. Met deze groep heeft de gemeente thema's benoemd die een plek moeten krij gen in de visie. Digitale raadpleging Het participatieproces tot nu toe heeft al veel informatie opgeleverd. De volgende stap is het betrek ken van alle andere inwoners van Heiloo. Daarvoor heeft de gemeente de website www.ikdenkmeeover- heiloo.nl gemaakt. Er kan de hele maand november worden gerea geerd op de stellingen. Wanneer is de visie klaar? Op basis van de reacties en gesprekken maakt de gemeente een conceptvisie met een uitvoe ringsagenda. Daarnaast wordt er - samen met drie studenten van de HAS Hogeschool uit Den Bosch - een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente hoopt begin 2020 de conceptvisie en uitvoeringsagenda klaar te hebben. Hoe kan het Looplein worden verlevendigd? Aangeleverde foto belandt zomaar lurzaamheld Bibliotheek He Iemand missen raakt ons allemaal. Foto: STiP Fotografie Ook online te bestellen op vwwv.ijssalonpinoccio.nl Stationsweg 74 Heiloo - 072-7920167

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 2019 | | pagina 1