Advertentiën. mans, Jn. Prins Jr., J. Plaatsman, A. J. Polak, F. Proost, KI. van Pel, C. Plnijlaar, Wed. J. N. Paro, C. de Pauw, L. A. van Poelvoorden, M. P. Polak, A. van Pelt, A. van der Poll, F. Prass, A. Pctcrse, P. W. v. d. Ploeg, M. Philipse, E. Peeters, W. Pollé, A. J. Peters, C. Prins, J. Perdu, E. F. Poelstra, P. J. J. Paling, P. Quast, F. Quak, J. Querelle, J. P. Quant, Her man Heijueu, M. A. Lïadius, P. Koggeveen Pz., Romenij, F. Kijkers, N. Ricruers, Roosendaal, A. D. A. Kaap, P. de Ruiter, F. Rong, C. J. Reijers, D. Roosendaal, C. van Rigtcren, R. II. Raadsveld, F. Raadsvcld, C. Riedoman, Antje Riedeman, Rika Ricuwers, J. Raadsveld, J. Reits- raa, G. Roeper, J. Reis, H. Remsmaag, C. Reus, Louise Raid, Mej. C. C. J. de Ruijter, C. J. Ran, A. Reith, M. Remmers, J, P. van Rijn, T. Rieu- werts, ltugers, A. Ran, J. Scijbel, A. C. Sipkcns, M. Swennen, L. Schilling, C. Sevenhuijsen, J. C. Smit, H. Smit, Pk. Stöve, A. Slok, H. A. Sta- dermann Jr„ A. Smits, J. C. H. Stellemau, C. Smit, P. Stieltjes, D. van Steenbergen, H. B. van Steenbergen, J. 8chenkels, C. J. Smit, B. v. Swol, S. 8chol, A. H. Sinkelaar, C. Smit, Schraa, Spanjaard, P. C. Slijboom, J. Schaap, G. H. Smit, S. J. Schaap, Wed. C. 8chmidt, F. Steilberg, J. E, Schouten, B. Stooker, H. Smids, G. 8mit, P. Scheer, J. A. Selias, Bregina Sasburg, J. Selman, C. Stadermann, J. Steeman, J. F. Schellinger, G. Smit Lz., II. Smit, H. Schraa, J. Schoorl, C. Spigt, P. Snel, W. Spruit, P. Slort, P. Schil der, W. J. Sauders, P. Schellinger, P. Sterk, Wed. P. C. Sainwel, H. A. Stellcman, G. C. Schellinger, J. J. vhu Steenbergen Jr., Serg.-majoor Schat, C. Schol, C. Smits, J. Snooij, C. Scheer- man, A. P. Staalman, M. G. Stevenson, M. J. 8chouten, L. H. van 't Sant, Jan 8mit, B. Schuitenmaker, G. Schol, C. Schager, M. J. Schade, N. Schumaker, J. W. Teensma, H. Thieman, M. Tissing, C. van Twisk, K. ter Burg, H. ter Burg, W. Tienstra, J. D. G. Tismeer, E. van Tijn, J. Tillema, W. Thijssen, W. Tinkelenberg, J. Tom- pot, H. E. van Twisk, L. van Twisk, A. van Twisk, P. van Twisk, J. H.'van Twisk, F. van Twisk, J. Tissing, Touw, F. van Twisk, C. Tho- masz, Margaretha Torré, J. W. Thijssen, C. Troost, 1!. Uurbanus, J. C. Uurbanus, E. Visser, W. de Vries, A. G. J. de Vries, P. Vermeulen, J. J. de Vries, Klaas Vermeulen, A. Verboom, C. Vermeulen, C. van Vliet, J. Verbeus, M. H. Vcrburgt, J. Visser, van Velthoven, A. Visser, J. Vrijbloed, Maria Visker, G. Valter, J. N. C. Verfaille, J. S. Vries, J. J. Verfaille, J. Vroon, A. van Veen, P. C. de Vogel, J. Visser, G. P. Vliek, Mej. Marie Voorthuis, P. Vcrberne, Veg- tel, C. D. Vermeulen, A. J. Vlaming, Anna Vermeulen, E. Visser, P. Vlaming, C. Valken burg Hz., P. Vlam, J. Veen, J. de Vries, D. B. de Wijn, C. van der Wal, J. Winter, E. C. "Witsenburg, J. L. Weber, Arie de Wit, C. Wilg van der Wal, H. Witsenburg, Maria van Wilgen, J. de Wijn Tz., P. de Wit, H. Westerman Hohtijn, A. D. van Woerden, H. de Wit, C. F. Wegman, E. de Wijn, J. A. Winter, W. Wester- velt, M. J. Wallast, H. Wijkers, D. Wiljouw, J. Wilner, D. Wentel, J. C. van Wijngaarden, P. van Wijngaarden, Wed. C. de WijnSant, M. de Wendt, B. de Wijn, J. C. Wouters, A. de Wijn, A. J. Winkelman, C. Weers, J. C. van der Wedde, Y. Yssenbeek, L. Zwaai, A. Zwaai, E. Zwier, P. Zwart, Jb. Zegel, D. van Zoonen, P. Zaatman, C. D. Znr Mühlen, D. Zwaan, P. Zaal, T. Zwanenburg, J. Poth, C. v. Achterberg. Te AmsterdamC. Doom, E. Jucb, J. M. Faber. R. K. L. Ten Bosch, F. J. M. van Brug gen, L. A. Böger, A. Postma, Wed. J. Heeres, F. J. Sterk, E. Kohnhorst. Te Anna PaulownaP. S. de Nijs, Simon Kos, E. D. Crum, B. van der Panne, S. Smit Dz., A. Bakker, V. Bakker en P. A. Kaan, A. Keuris, P. Dekker, H: J. Ruijgh. Te ApeldoornWed. J. Koster--v. d. Meij. Te BeemsterH. van Wijngaarde. Te BrieHeMej. Faber van der Veer. Te BeverwijkM. van Gelen. Te DeventerG. R. Meinsraa. Te EmpelA. F. van den Bogaard Jr. Te Enkhuizen T. Mets. Te Van EwijcksluisP. Blok. Te HaarlemH. Bnsquet. Te HellevoetsluisC. van der Hilst. Te Hees by Nijmegen J. van der Plaats. Te KampenH. J. Everts. Te KoegrasC. Maters, K. L. L. Winder, P. Pz. Brands, Guurtje Vader. Te Medemblik M. I. van der Velde. Te Oudesluis P. E. C. Melchior' Te St. Pancras J. Knoonenburg. Te Roermond W. J. H. Olie. Te Rotterdam A. J. Smit, P. A. d'Acona. Te De Rijp S. Kuiper. Te Schagen Wed. Ratelband, Wed. J- Kool, M. Zwakman, Ju. Struif Gz. Te Sliedrecht W. G. Klaassen. Te Texel Jan Koning, N. Hocdemaker, D. Jbz. Bruin Sr., K. Bz. Lap, S. Lap Az.G. Duinker, A. A. Lap, G. Dros Tz., J. Wz. Hil- lenius, Tr. C: Mets, K. Schage, A. Blom Cz., M. Kroon, Y. W. Koppen, Pk. Vlessing, J. A. van de Velde, P. A. Bergsma, G. de Roos, P. C. Timmer, H. Dogger, Chr. Cz. Visman, C. Koopman Albz., N. Schiiraaker, J. Boon Pz., C. de Wijn, E. Vlessing, D. Bruin, Anna de Ruijter. J. Smit, C. Flens Tz., Maartje J. Blom, J. Blom Mz., M. Reuvers, Geertje Boon, T. Ruijs, Jb. Hoedemaker, Neeltje Kooger, J. D. Kooijman, W. Dogger, C. Koning, D. Koning, wed. K. Kooger, J. J; Polmann, P. Zeijlemaker, J. F. Krijnen, J. Daalder, D. Lap, J. Klz. Kok, D. Jbz. Bruin, P. Boon, H. J. Dalmeijer, A. A. Koopman, R. Kooger, H. J. Keijser, A. Hemel rijk, Saartje do Wijn, J. K. Muller, Jannetje Zwanenburg, H. Hoedemaker, D. Vos Dz., G. Brouwer Gz., S. Bakker, J. Vonk Lz., Y. Kop pen Yz., C. Thomassen Jz., Trijntje Eeleman, T. Thomassen, Cornelia Bakker Jzr, C.Vervoorn, C. D. Mets, J. P. Bron, A. Dz. de Ruijter, C. Vlas Jz., Anna Kikkert, Grietje Former, S. de Wijn, K. Thomassen. Te Tilburg A. H. Schong. Te Utrecht H. A. Leeflang. Te Valkenswaard C. van Hees. Te Vlieland A. K. M. Hartog, J. H. de Lange. Te Vlissingen H. J. Karei. Te Voorburg, B. van Geldorp. Te Wieringen P. Lnijt, J. Dijkshoorn, C. Rijkeboer, L. J. Luijt, P. Lont Jbz., H. Kap- teinWigbout. Te IJmuiden W. C. Meijer, W. P. Krijnen, W. v. d. Wiele. Te Zaandam A. Vennik. Te Zutplien P. Koopman. Te Zierikzee L. Paret. Te Zwijndreeht de Wijn. 16 Lezers zonden geen goede oplossing. Bij loting is de eerste prijs (een fraai electro-plated Servies) ten deel gevallen aan J. Kloosterhuis; de tweede prijs (De eerste jaren der Nederlandsche Revolutie, van Dr. Jan ten Brink) aan J. Bakker; de derde prijB (al de gedichten van Jan van Beers) aan J. van Brederode; terwijl aan de 26 hier onder volgende lezers (mede bij loting) 't boek werkje „Cornelis Dito,1' enz. ten deel viel. D. Kort, Groen, M. Brems, C. Karhof, W. ten Uarmsen, M. E. Klik, A. J. v. Kamer, mej. C. C. dc Ruijter, Van den Heuvel, C. v. d. Kuijl, A. Dijker, J. J. Mallet, J. Tissing, J. F. Cat- lender, H. Hamersveld, G. H. Fiorani, D. B. de Wijn, J. P. Clowting, J. Kerstiens, G. Smit, Jb- Bakker, P. de Jong en P. Hartog allen te Helder. C. Van Doorn, te Amsterdam. H. J. Dalmeijer, Texel. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Alexander vertrok 1 Sept. van Marseille naar Amsterdam. Het stoomschip Burgemeester den Tex ver trok 1 Sept. van Batavia naar Amsterdam. Het stoomschip Conrad vertrok 30 Aug. van Padang naar Batavia. Het stoomschip Prins Frederik arriveerde 31 Aug. te Gibraltar op sleeptouw hebbende het stoomschip Good Hoope, en zette na aldaar dat schip binnengebracht te hebben onmiddel lijk de reis vooi"t naar Batavia. Het stoomschip Koningin Emma vertrok 1 Sept. van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip Voorwaarts vertrok 31 Aug. van Suez naar Batavia. Het stoomschip Prinses Amalia passeerde 1 Sept. Perim naar Amsterdam. Het stoomschip Madura passeerde 31 Aug. St. Vincent naar Amsterdam. Marktberichten. Schagen, 2 Sept. 8 Paarden fGO a 1G0, 5 Ossen f70 a 100, 16 Stieren f60 a 150, 92 Geldekoeen f100 a 230, 7 Kalf koeien f160 a 230, 10 Vaarzen f60 a 90, 12 nucht. Kalveren f12 a 25, 625 Schapen f 12 a 28, 120 Lammeren f 10 a 14, 6 magere Varkens f10 a 14, 4 Biggen f4 a 6, 70 Kippen f0,10 a 1,25, Boter per kop f0,90 a 1,10, Kaas p. kil. f 0,20 a 0,35, Kipeieren per 100 f 3 a 3,50. Eendeieren per 100 f3 a 3,50 Afloop der Openbare Verkooping van Huizen en Erven, in het lokaal „Musis Sacrum" te Helder, op Woensdag 1 Sept. 1886, a.v. 7 uren, ten overstaan van den Notaris P. S. HORDIJK. 3 Huizen en Erven, aan de Hoofdgracht, gem. K 62, 63 en 64, en 8 Huizen en Erven aan de Achter-Hoofdgracht, achter de vorige perceelen, gem. K 107114, gecombineerd verkocht voor f 10,469, aan den Heer H. F. A. Janzen Ez. POLITIE Gevonden voorwerpen. Adres Bureau I: een LEESBOEK, een NOTITIE-BOEKJE, een BOODSOHAPPEN-BOEKJE. Adres Burean IIeen BOK. Arrondissements-Rechtbank. Terechtzitting van 31 Aug. C. K., Helder, openbare dronkenschap, ver oordeeld tot betaling der proceskosten. J. L., Wieringen, verbi-eking van sluiting, f8 boete, subs. 3 dagen gev. C. E. H., Helder, verkoopen van militaire kleeding, f 10 boete, subs. 3 dagen gev. G. D., Helder, feit en straf als boven. H. R., Anna Paulowna, mishandeling, f 12 boete, subs. 4 dagen gev. G. M., Anna Paulowna, verkoopen van ster ken drank zonder vergunning, vrijgesproken. J. S., Helder, mishandeling, 7 dagen een zame opsluiting. W. R., te Helder, openbare dronkenschap, 3 dagen eenzame opsluiting. J. A., te Helder, mishandeling f 15 boete, subs. 5 dagen gev. P. K., te Wieringen, mishandeling, 8 dagen eenzame opsluiting. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 1 tot 4 Sept. 1886. ONDERTROUWDA. Wilsem, marinier, en D. Kuiken. J. P. Jansen, bootsmansmaat, en L. Zander. J. Kort, broodbakker en L. H. H. Buijtendijk. GEHUWD: J. J. Sardijn en W. Van der Veen. A. Krijnen en C. M. Koster. K. den Hoed en M. M. Hohage. A. Ruhl en S. Noordervliet. G. J. van Essen en G. Van der Meulen. J. Smit en M. Gorter. P. Van Dam en G. Weij. J. A. Wijnands en J. Platschart. A. Schaafsma en M. Wiljouw. BEVALLENJ. de Gooijer, geb. Vleugel, D. M. M. van Gunst, geb. Ligteringen, Z. T. C. Bakker, geb. Govers, Z. W. C. Ro land, geb. De Waal, D. G. Krijnen, geb. Pijper, D. M. Bregman, geb. Klos, Z. en D. W. C. Mellema, geb. Keuzekamp, Z. E. Molenaar, geb. Snooij, Z. C. Krouwel, geb. Van Zoes, D. D. Snijder, geb. Zegel, D. J. Smits, geb. Luidinga, D. OVERLEDEN: T. Hin, geb. Stijnen, 63 jaren. M. J. J. Verhaert, 12 maanden. T. L. Winder, 3 jaren. J. Zoetendarp, 2 maan den. A. Van Lent, 7 maanden. Burgerlijke Stand, gem. Texel. Van 26 Aug. tot 1 Sept. ONDERTROUWD Geene GEHUWD GEBORENJoliannes, d. van Jan Van Hert en Maartje Tuinder. Jan, zoon van Maarten Koorn Dz. en Marretje Roeper. Jan Jacob, zoon van Pieter Bruin Pz. en Tetje Kuiper. Geertje, dochter van Gerrit Kuijper Cz. en Betje Anna Petronella Bakker. OVERLEDENSimon Dekker, zoon van Teunis Dekker Sz. en Jantje Bakker, 11 jaren. Vervolg der Berichten. Op verzoek deelen we mede, dat volgens eene nadere beslissing, geene nieuwe entree-kaarten aan de leden van Floralia voor 't bezoeken der feestelijke bijeenkomst op a. s. Zaterdag avond zul len worden afgegeven. Toegang wordt verleend aau de leden, met een onbe paald aantal dames, op vertoon van bet diploma, indertijd afgegeven bij de beta ling der contributie over dit jaar. De daarvan af te nemen entree-kaarten zijn, zoo als bekend is, voor de overige feeste lijkheden bestemd. We vestigen voorts de aandacht onzer lezers op de advertentie, voorkomende in dit nummer, waarin de feestelijkheden van Floralia uitvoerig worden vermeld. Op 1 Sept. zijn de gecombineerde manoeuvres, van zee- en landmacht, alhier begonnen. De vloot beproefde een aanval, maar werd door de landmacht afgeslagen. De herhaalde kanonschoten lokten velen naar den dijk. Yan af den 20en Aug. hadden we zeer warme dagen. Woensdag jl. was de hitte buitengewoon groot. Er volgde dan ook des avonds dondermaar eerst den volgenden morgen bracht een korte, doch hevige donderbui wat verfrissching. Maandag a. s. zullen de lessen aan 't Koninklijk Instituut voor de Marine, worden hervatde jongelieden, onlangs als adelborst 3e kl. aangesteld, zullen Za terdag alhier worden gekleed. Jl Woensdag is men er in onder het ramschip Schorpioen een zware ketting door te brengen, welke aan beide zijden van het dok stevig vastgemaakt, het schip, naar men verwacht, bij het op pompen voldoende tegen omkantelen zal beveiligen. Het plan moet dan ook be staan de volgende week de werk zaamheden tot lichting weder te hervatten. De poging om het zware stuk geschut uit den toren te verwijderen, heeft men moeten opgeven, daar de kiellichter »De Olifant", die men daarbij zou bezigen en welke zich aan de marinewerf te Am sterdam bevindt, te breed is bevonden om door de Willemsluis te schutten, waardoor dit onmisbaar hulpmiddel niet naar hier kan worden overgebracht. Woensdag jl. had bij de directie der marine alhier op de gebruikelijke wijze de indienststelling plaats van Zr Ms. schroef- stoomschip le kl. Zilveren Kruis, waar over het commandement is opgedragen aan den kapt. t. z. D. J. Weys. Door de schelpenzuigers »De Tijd" Friesland" zijn Woensdag van het wrak der »Lutine" aangebracht 11 goudstuk ken, 1 geldstuk (twijfelachtige waarde), 363 heele Spaansche matten, 9 kleine dito, 5 koperen stukken, een gouden ketting en nog eenige voorwerpen van mindere waarde. Omtrent de ramp te Scheveningen, meldt men nog het volgende: Nader verneemt men, dat bij den brand in het Kurhaus de kas en de boeken van de Maatschappij „Zeebad" door den bureaulist zijn gered. De kamer No. 88, waarin de brand, die het Kurhaus in asch zette, ontstond, grensde aau de lift; wellicht dat in de luclittrekking juist de reden ligt van de spoedige verbreiding der vlammen over de verschillende verdiepingen. Dat er veel waarde is verloren gegaan, kan reeds blijken uit het verhaal van een Duitsche familie, die op de kamers Nos. 66 en 67 ge logeerd was geweest en onmiddellijk het Hotel Garni was gaan betrekken, daar de opper- brandmeester liet ontbieden en een aanzien lijke som voor de armen toezegde, indien 4 koffers uit deze vertrekken konden gehaald worden, waarin zich een vermogen van 4 ton zou bevinden. Ondanks alle pogingen slaagde men daarin echter niet. Ook de winkels in de galerie langs het Kurhaus zijn uitgebrand, ofschoon de meeste artikelen nog bijtijds op straat gebracht kon den worden. Het plein van gazons aan de landzijde bood den aanblik van een markt, zoovele goederen lagen daar opgestapeld. Toen het gevaar geweken was, leverden de overblijfselen van het Scheveningsche Kur haus een diep treurigen aanblik. Het nieuwe gebouw is totaal uitgebrand, geen enkele bin nenmuur is blijven staan. Slechts de buiten muren vertoonen nog de lijnen, maar hier en daar is het gebouw letterlijk geheel en al een puinhoop. Volgens het Dagblad werd het eerste alarm gemaakt door een kamenier, die, in den couloir loopende, brandlucht bespenrde en hiervan mededeeling deed aan haar meester. Deze had zich spoedig vergewist, dat de brand was uitgebroken in een der vertrekken, bewoond door de familie Heinekcn uit Amsterdam. Er ging nog een ruim uur voorbij, voor het eerste geroep van brand weerklonk. Eerst had men getracht het vuur door eigen middelen meester te worden, ten einde een paniek te voorkomen. Nader verneemt men, dat tijdens het onheil in het Kurhaus, 300 gasten met kinderen en bedienden in dat hotel waren gehuisvest. In de instructie, door de rechters mrs. Asser en Polak Daniels gevoerd, zijn de kellnersen dienstmeiden gehoord ten politieboreele, ter wijl de familie Heineken, in wier kamer de brand uitbrak, aan het hotel Zeerust is onder vraagd, waar zij thans verblijft. De stoomtram van de Ned. Rijnspoorweg maatschappij naar Scheveningen, heeft op den dag van den brand 25,880 personen naar Scheveningen cn terug vervoerd. Naar men verneemt, is de onthulling van het standbeeld van Hugo De Groot thans bepaald op 25 September a. s, Een vrouw te Breda is, terwijl zij een kind nazat, dat een van hare kinde ren geslagen had, gevallen, met het onge lukkig gevolg, dat zij het leven er bij verloor. Te Maastricht heeft Zondagavond een agent van politic een persoon, die zich tegen zijn arrestatie verzette, een hand afgehouwen. Volgens de verklaring van den agent had hij uit tegenweer ge handeld, daar de verwonde zich van de sabel van een anderen agent had mees ter gemaakt. Op de te Schiedam thuis behoo- rende smak Marchant, en de Martha, van Geestenmünde, werd onlangs op de knst van Shetland beslag gelegd wegens ongeoorloofden verkoop van tabak en ge distilleerd aan de Engelsclie visschers- vloot in de Noordzee. Na een meermalen verdaagde behandeling der zaak, had Maandag te Lerwick de uitspraak plaats. De schipper van iedere smak werd ver oordeeld tot betaling van een boete van 25, subsidiair 30 dagen gevangenis straf, en elk der bemanning tot een boete van 5 of 20 dagen gevangenis straf. De bemanning van de Martha betaalde de boete, maar die van de Mer chant niet. New-York, 1 Sept. Hevige schokken eener aardbeving zijn gisterenavond om streeks 10 uur langs de kuststreek van Alabama tot New-York gevoeld. Zij wa ren het hevigste te Washington, te Sa- vannali (Georgie), te Richmond (Virginia) en te Augusta (Zuid-Carolina). Te Ra- leigh (Noord-Carolina) werden tien schok ken gevoeld. New-York, 1 Sept. Per telegraaf is uit Charleston bericht ontvangen, dat tengevolge der aardbeving aldaar straten zijn versperd door ingevallen huizen. Op verscheidene plaatsen in de stad is brand onstaan. Naar men verneemt, moeten er onder de puinhoopen een 60-tal personen zijn omgekomen. Onder de ingezetenen lieerscht een groote paniek. Een vergiftig bruiloftsmaal heeft onlangs te Carlisle, in Schotland, een aantal slachtoffers gemaakt. Allen die van de daar voorgediende spijzen gege ten hebben, zijn ziek geworden. De bruid is overleden en vele anderen verkeeren nog in levensgevaar. Onder hen is de keukenmeid die de spijzen, welke door een tante van de bruid verstrekt werden, heeft toebereid. Er is een onderzoek ingesteld omtrent deze zaak, welke, zooals men denken kan, groot opzien heeft verwekt. Een reclame, tot op heden zonder weerga, is die, welke een theater-directeur te Chicago in den zin had. Toen het rechts geding der Chicagoosche anarchisten zijn einde naderde, ontving de president van de rechtbank een brief van den volgenden inhoud „Acht der beschuldigden zullen zonder twijfel ter dood worden veroordeeld, dat komt der regeering op 500 dollars den man, totaal dus op 4000 doll. Deze som kan worden uitgespaard, wanneer het volgende voorstel wordt aangenomenBin nenkort zal ondergeteekende een nieuw stuk ten tooneele brengen. In één der bedrijven komt een terechtstelling voor, bij welke een pop moet worden opgehan gen. liet voorstel van ondergeteekende is nu, in plaats van de pop, acht achter eenvolgende avonden een anarchist te laten terechtstellen en wel inoptima forma in tegenwoordig-heid van sheriff, enz. waardoor, gelijk ondergeteekende dê eer had op te merken, veel geld, 4000 dol lars, konden worden bespaard." De president der rechtbank heeft den voorbarigen directeur geantwoord, dat bij ten minste geduld zou hebben tot de be schuldigden werkelijk door de jury ter dood zouden zijn veroordeeld. Uit Engeland komt een tijding, die we onder voorbehoud meedeelen, omdat 't niet voor den eersten keer is dat zulke berichten verspreid worden. Het zou dan gelukt zijn de chinine langs synthetischen weg samen te stellen. De prijs van dit kostbare geneesmiddel daalde in de laatste jaren al van een paar honderd gulden per kilogram tot minder dan het vierde daar van, maar zal voortaan minder dan vijf gulden het kilogram kunnen bedragen. De Heer Creswell Hewett, te Londen, en professor Parkes, van Netley, vonden het middel om langs eenvoudigen weg chinine te bereiden uit een artikel, dat in overvloed te vinden is in alle deelen der wereld. Natuurlijk bewaren zij het geheim. De aanplant van kinaboomen zal daardoor natuurlijk geheel vervallen. Werkelijk, er bestaat reden tot de over weging eerst suiker, dan kina, dan tabak, peper en koffie. De hh. scheikun digen zullen alle koloniën overbodig ma ken. Zondag 5 September a. s. hopen 1 i wij de 25-Jari?e Echtvereniging j te herdenken van onze waarde ouders C. QUAK en C. KAMER, i Helder, 3 September 1886. Hunne dankbare kinderen, i Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd J. P. JANSEN, Bootsmaat bij de K. N. M.f en L. ZANDER. Helder. 2 September 1886. Geen Receptie. Ondertrouwd JAN KORT en LOUISE HELLEGONDA HENRIETTE[ BUIJTENDIJK. Helder, 3 September 1386. Algemeene kennisgeving. Getrouwd PIETER VAN DAM en GRIETJEj WEIJ. K^egr"; 2 SeP^mber 1886- Getrouwd A. SCHAAFSMA M. WILJOUW. Helder, 2 September 1886. Algemeene kennisgeving. Getrouwd G. J. VAN ESSEN, 2e Timmerman Kon. Ned. Marine, en G. VAN DER MEULEN. Helder, 2 September 1886. Algemeene kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Dochter, T. MUNTJEWERF, geb. KUIPER. I Helder, 2 September 1886. Bevallen van een Meisje, J. SMITS—LUIDING A* Helder, 2 Sept. 1886. Bavallen van een Zoon, E. MOLENAAR, geb. SNOOIJ. Helder, 2 September 1886. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Zoon W. C. MELLEMA, geb. Keusenkamp. Helder, 2 September 1886. Bevallen van een G. KRIJNEN—PIJPER. Helder, 31 Augustus 1886. Voorspoedig bevallen van een welge schapen Dochter: D. ZEGEL, Echtgenoote van W. SNIJDER. Helder, 1 September 1886. Algemeene kennisgeving. Heden trof ons een zware slag des levens, door het onverwachts, op een noodlottige wijzedoor den dood ontrukken van onze jongste lieveling JOHANNES, in den jeug digen leeftijd van 2 jaar, diep be- I treurd door zijne ouders en verdere familie. Nieuwer-Amstel, 31 Aug. 1886. J. KRAMER. A. M. KRAMERVerel. j Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling, I MARIA JOH ANNA JACOBA, in den leeftijd van 12 maanden en 4 dagen. Tevens betuigen wij onzen oprech ten dank aan den WelEd. Gestr. Heer Dr. VOGELPOEL, voor de I goede hulp, bijna een jaar aan ons dierbaar kind bewezen, ook tevens aan de buren, die ons zoo belang- loos terzijde stonden. Helder, 2 September 1886. J. A. VERHAERT. A. E. VERHAERTPoolen. Bij mijn uittreden, op eervolle wijze, uit 's Rijks Loodsdienst, betuig ik aan mijn superieuren en collega's mijnen har- telijken dank voor de welwillendheid en vriendschap, welke ik gedurende een lange reeks van jaren van hen mocht onder vinden. Ik trad in dienst op 1 September 1836 en in dien 50-jarigen diensttijd heb ik zoo wel bij moeielijke gelegenheden hulp, als in andere tijden veel genoegen en kameraadschap mogen ondervinden. Mijn hartelijke groeten en beste wen- schen roep ik toe aan allen. Helder, 1 September 1886. R. B. BONIFACIUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2