G SIGAREN. DE VLIJT. MANTEL-MAGAZIJN VAN J. SCHAGER. Klulimtuij Ie UtimWtl Najaars- en Winterstoffen Firma: Poppelman Co. Ontvangen de nieuwe WINTERGOEDEREN. Jaquets en Tricot-Tailles. Weststraat No. 73. REGEN- EN WINTERMANTELS van af fl.90. Magazijn DE THEEBOOM, jpE-MÉcliB Jassen, zeer solide, ra f 12.50. R. MAAS. ONDOORDRINGBAAR. INDUSTRIESCHOOL. ,1 van J. SCHAGER. EEN GOEDE WINTERJAS VOOR WEINIG GELD REGENPALETOTS. oS? P. VEEN, Mol A. J. TAAI, SPECULAAS en SUIKERWERKEN Souchon-Thee met Vanille, HARMONICA'S, by L. VERBOOM. Fraaie sariiaim Wiitimttn, H- RIESSELMANN. DEKENS en SAJET. W. Lourens Bakker Lzn. P. VAN DER OORD, Spoorstraat.Spoorstraat. Heden ontvangen MIMGBlflANTELS, M Mej. D. DE RUIJTER, J. ff. KAMFER. Spoorgracht 0 355. BROERSMA, in ie Lanpstraat, Mrïlaar iijj fle Wei B. BIERSTEKER, M. WAAS, partij HOUTWAREN. Couranten-Bureau OPRUIMING. H. RIESSELMANN. J. ff. KAMPER, Spoorpcht 0 355. BÜ J. MAKELAAR, in ie oude Kerkstraat, BERKHOUT Co., Zniflstraat. Bij de Wed. Moor B A Z A R Opening van het Winterseizoen op 1 OCTOBER a. s. Een groote keuze en lage prijzen zullen dit jaar het kenmerk zijn. VOOR HEERENKLEEDING. De gemaakte Goederen worden tegen lage prijzen opgeruimd. WINTERMANTELS. KLEEDERMAKERIJ. Als bekend, worden van genoemde stoffen (onder leiding van een bekwaam Coupeur) DE COSTUMES en WINTER JASSEN volgens de nieuwste modellen OP MAAT geleverd. COINFECTIEGOEDEREN. Eskimo-, Duffel-, Flokkonné- en Batiné-Winterjassen, van af de kleinste tot de grootste maten. Zie dagelijks de uitstalling van een flinke partij geheel nieuwe KINDER-PALETOTS. HAARDEN EN KACHELS, GEBRS. NAS. J Molengracht bij de Molenbrug, bericht de ontvangst der Winter-Artikelen, als TRICOT JONGENS-PAKJES van af f2.00, DAMES-ROKKEN f 1.40, wollen gebreide EINDER-JURKJES, KAPERS. FANCHONS, FICHÜS,MOFJES,POLS JES enz. Ruime sorteering BAAIEN, BEVERS en FLANELLEN. Groote verscheidenheid in GEMAAKTE GOEDEREN, BOEZE ROENEN van af f 1.00, KINDERHEM DEN 18, VROUWENHEMDEN 60 en VROUWENBROEKEN 75 Cent. spoorstraat. helder. Rnira gesorteerd in Voor Slijters spotgoedkoope prijzen. Depót van KINDERVOEDSEL. 20 Cent per ons. Een flinke sorteering zal tegen inkoopsprijs werden opgeruimd DE BOTERKELDER van J. BAIS, Kanaal weg, is thans weder ruim voorzien van prima WINTERBOTER, voor de kwaliteit wordt inge- staan. Prijzen zeer billijk. Solide kwaliteit en goedkoop. erookt VLEESCH, SAUCISSE DE BOULOGNE enCORNED BEEF, uitgesneden tot de bil- lijkste prijzen verkrijgbaar, Solide kwaliteit, bij Fijne merken voorhanden. Bijzonder wordt aanbevolen: EL MAESTRO 4 a 10 Ct.per 100 f2.40. FLOR DE CUB.4 5 i 10 Ct. Per 100 fi.85. Laan. Helder. „De Tabaksplant," SPOORGRACHT O 129. J W Kamper Jr Geschilderde Mans-, Vrnuwen- en Kinder- Schoenklnmpen, in diverse kleuren, tegen solide en billijke prijzen. O IN T V A ft'G E Een groote collectie ENGELSCHE DROPS, in flacons en supra fijne ENGELSCHE PEPERMUNT, in vele soorten. Voor afnemers per flacon en kistje van 3 KG. spotgoedkoope prijzen. Delicieuse MELK-CHOCOLADE, merk „Theeboom," CACAO- en POEDERCHO COLADE tegen fabrieksprijzen. LIPPEN en KELEN 35 Cent per pond en puike nieuwe INLEG-HARING, gema rineerde HARING, 5 Cent per stuk, bij J. TAAL, Spoorstraat. Een geheel nieuwe collectie in concnrreerende prijzen, K.r ulsweg; BEDBEDEKKING. Zeer aanbevelings waardig voor huisgezinnen, verkrijgbaar bij ROODE BAAI. BLAUWE BAAI. WITTE BAAI. Grijze en bruine BEVERS. WAFELBAAI. Witte FLANELLEN. WITTE WOLLEN BORSTROKKEN Bruine wollen BORSTROKKEN. WITTE WOLLEN KOUSEN. Gekleurde wollen KOUSEN. WOLLEN DEKENS. Katoenen DEKENS. MOLTON DEKENS. FANTASIE-ROKKEN. FICHUS Wollen HEEREN-VESTEN. WOLLEN SOKKEN. Wollen KINDER-DOEKEN. WOLLEN OVERDOEKJES, Wollen JURKJES. WOLLEN ROKJES. Wollen BROEKJES. WOLLEN FANCHONS. TRICöT-ON DERGOEDEREN en diverse andere artikelen. Voor soliditeit wordt ingestaan. Alles in een ruime keuze, van de minste tot in de beste kwaliteiten en lage maar vaste prijzen. G. DE BAEBANSON. Heden verkrijgbaar bij te Helder, van een benaderde, le kwaliteit KOE, Lapjes S7lf3, Rollade en Stukjes 427a, Biefstuk 55 Cent de 5 ons. DE AMBTENAREN. Ooststoatstraat Na. 88, de fijne Noord-Hollandsche HAAS, systeem Boekel. Ontvangen groote Bootsmansharing 5 Ct. per st. Iets kleinere 3 a 10 Ct. Groote Spekbokking 5 Ct. Kleiner soort 5 a 10 Ct. Pas ontvangen de Dienwe Stokvisch en de nieuwe Zontevisch. Nieuwe Wiater- haring om te marineeren, per 25 a 50 ct. in de „Vruchtenboom," Spoorstraat. Blnneriliavon Tb. IsT. IPZEMCN S bericht de ontvangst van een belangrijke GRENEN en VUREN PLATEN 3 X 6'/., 3 X 7, 3 X 8, 3 X 9, 3 X 10. 3 X 11- GRENEN en VUREN BAT TINGS 2Va X 61/,, 2 X 6, 2 X 5, 2 X 4. Inlandsche gezaagde, ongeschaafde en geschaafde DELEN, als1 X 11» 1 X 10, 1 X 9, 1 X 7, 1 X 6, 1 X 5, 5/4 X 10, 5/4 X 9, D/, X 8, 3/4 X 8, 3/4 X Al deze artikelen zijn van de beste kwaliteit. Ook nog voorradig 2de soort KOLDERS, SPARREN, enz. De prijzen zijn uiterst laag gesteld en bij bestelling van boven 10 stuks v r ij aan huis. !in alle wijken der ge meente gebracht en terug gehaald, i in huur of in eigendom I den eersten of 2den dag. i franco per post naar alle j steden en dorpen. i Plaatsing van advertentiën inaile dag-en weekbladen _A__ J. ]VL -A. -A. S DIJKSTRAAT 392, HELDER. ct. Goede Vijg-en 0 Kozijnen met pitten 10 Pruimen 10 en 12 Ontvangennienwe matten en kistjes VIJGEN. aanbevolen door H.H. Doctoren, in grooten voorraad, gemaakt en ongemaakt, bij Bij S. MAKELAAR, Koningdwarsstraat, is verkrijg baar best KOE VLEESCH, Lapjes 30, Rollade 35, Bief stuk 40 Cent. Alles per 5 ons. is dik vet Soliapenvleesoli verkrijgbaar, tegen 25 Cent per 5 ons. De Boeken en Teekenbehoeften, enz., zijn bij ons voorhanden. is weder te bekomen, best PAARDENVLEESCH. 'Biefstuk 2272» Rollade 15, Lapjes 127» Ct. Alles per vijf Ons. Bjj P. ZAAL, in de Vleesehhouwerij van S. MAKELAAR, hoek Sluisdijkstraat, is verkrijgbaar puik best KOEVLEESCH, tot de navolgende prijzen, als: Lapjes 30, Rollade S2l/3 en Biefstuk 40 Ct. Alles per 5 ons. 99 99 Onder aanbeveling,J". SCHAGER. G roote voorraad J. SCHAO-BE. Alsmede groote voorraad in de nieuwste WINTER-BUKSKINGS, Duffel, Eskimo, Flokkonne' en Ratiné, in verschillende prijzen. Ontvangen oen praontlge oolleotlo als: VUL-REGULATEURS, geëmailleerde, gelakte, geslepen, enz., van af 4 lat 110 Gulden. TURF- en KOLENBAKKEN in diverse modellen. ZINKEN PLATEN, als gebloemde met en zonder houten voet en fijn gepolijste dito. Gemarmerde in diverse afme tingen en prijzen. HAARDSTELLEN in llzer, Staal, Koper, Nikkel en verder alie bijbetioorende artikelen T. O. OO^/HEIRS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3