Modes! HOEDEN PETTEN. MAGAZIJN „DE TIJDGEEST" PARAPLÜIES. TfiÉpatjesOverjassen PARASOLS. W.B1EMBTS, DeBazar Handel in ZEEGRAS, Puike Natuurboter. nieuwste Nouveautés en Mndelhneden, C. TROOST, SPOORSTRAAT, J. s. FANTASIÜKATOENEN JAPONSTOFFEN. WESTSTRAAT 93. in Manufacturen en Behangselpapieren. V. V. BRUINVIS. VISSER, gebreide Goederen, Tricot-Jacquets Bericht de ontvangst der nieuwe Goederen, waarvan op aanvrage stalen te bekomen zijn Heeren-Artikelen, Zeer groote sorteering in alle tailles. Tricot - Jacquets Zeer groote sorteering in alle kleuren en prijzen. UITZETTEN EN LUIERMANDEN. Ontvangen een nieuwe sorteering castor en glacé (Derby) HANDSCHOENEN voor Heeren. Keizerstraat 97, s voor 't aanstaande aannemen ruin voor zien van alle pflen en zilveren SIERADEN. Kleedermakerij Gebr. Nas. N e t e 1 d o e k van af 5 Cts. tot f 110. L. R00G, Weststraat 33. Kaaaalwei 18. PUIK! PUIK! A. KEET, Spoorgracht. in 't groot en klein. W. HOVING. 2e Vroonstraat. TABAK en SIGAREN. A. BRUNSTING Rzn., Beilen. Gebrs. DE BOER, A. DEKKER--SCHUIJT, heeft de nieuwste, goedkoopste en grootste sorteering in Puik, puik best zijn de AARDAPPELEN van C. POSTMA Jr., Vlamingstraat No. 2, Best werk. Billijke prijzen Chemische Wasscherij, Stoomververij en Drukkerij JÜL1US HM, It ML A. SENDERMAH, Kanaalwei 118. de Kaapsche Wijnen Cognac, flOO belooning A. ADRIAANSE, 2de Konincstraat. Men lette vooral »P de voor- deelen voor koopers aan dit Magazijn verbonden. Grootste sorteerii Parapliies, H.Kleün,Binnen]iav. 37, Timmer- en Brandhout, L. VERBOOM, Znitraat 33. als Pantalons. Chemises. Sokken. Zomerdoeken. Manteltjes. Camisols. Kousen. Handschoenen. Jurkjes. Flanellen (Triool). voor Dames. ah Voor de omstreken zijn de Depots van Behangsel papieren gevestigd bij de Heeren J. BAARSSchagen. P. STAMZand. D. BESTSchagerbrug. W. LANGERVELDOude Sluis. D. KLEESWieringen. J. BAKKER Albzden Burg op Texel. D. VOSOude Schild A. BREMEROosterend T. SCHUITEMAKERA. Paulownapolder. Overhemden. Boorden. Dassen. Handschoenen. Strikken. Voorhemden. Manchetten. Knoopen. Bretelles. Flanellen. van af 15 tot 60 Cts. per el. KATOEN. GRASLINNEN. HALFLINNEN. MEDIUM. WATERTWIST. MADAPOLAM. SHIRTING. LINNEN. SERVETGOED. OOGJESGOED. BASIN. SATIN PEKING. MOLTON. TAFELLAKENS. SERVETTEN. HANDDOEKEN. THEEDOEKEN. AMERSFOORT. ZAKDOEKEN. voor Heeren. van af 15 Cts. tot f 1.20 per el. WOLREGIME. De echte Jaegerwaren zijn uitsluitend alhier verkrijgbaar. Ontvangen een nieuwe sorteering gemaakte Goederen. NÉGLIGÉS van 12.25 tot £10.00. CHEMISES yan f 0.90 tot 4.50. PANTALONS van af f 1.25 tot £2.75. JUPONS Tan af f 1.80 tot f5.00. CORSAGES in Keper, Madapolam en Tricot. 9 ■c c ■E u BUKSKING. KAMGAREN. MELTON. WATERPROEF. CHEVIOT. ROOD en BLAUW BAAI. VITRAGE. NETELDOEK. CORDELIÈRES. FRANJE. TAFELKLEEDEN. ENTIMACASSERS. CHITSEN DEKENS. PIQUÉ SPREIEN. MOLTON DEKENS. FLANEL. CRETONNE. MEUBELCHITS. SponsenZeemlappenBoendersStoffers Vuilnisblikken, Vloer- en Straatbezems Karpet- en StoehchuiersLuiwagens, RaagbollenPlafondsragers, Wit-, Verf- en Capsulekwasten, Closet en Sprenkelborstels. t Drill-Jasjes f 1.60 Lustre f2.25, f4.50, - 6.50 Gekleurde Jasjes - 5.00, - 6.50 Demi-Saisons f 5.50, f 10.00, -15.00, -17.50. Kinder-Pakjes in alle prijzen. Groote keuze Buksking per el, 8/4 breed, van af 50 Ct. tot f 7.00 p. el. Goud- en Zilversmid. Voor Aannemelingen S KRUISJES, COLLIERS, S PORTEMONN AIE'S, BRACELETTEN, KOP en SCHOTELS, expres daartoe vervaardigd. BEST i» BEa. IW&s. I 25 cent per 5 ons, bij de 5 pond. benevens Slijters genieten rabat. (Onder controle Rijksproefstation.) In vaatjes van 4 kilo f 3.75. Vaatjes pm. 11 kilo a f 0.90 p. kilo. Levert franco rembours. N.B. Orders kaunen ook gedaan worden bjj den Hr. M. Th. DE HAAS. Ontvangen een groote party Nieuwe dessins. Lage prijzen. Goedkoop adres voor droge en bereide Verfwaren, Lak ken, Vernissen, Spiegel- en Vensterglas, Verf- en Witkwasten. Alles in ruime keuze. 'WQ Aanbevelend, SchildersGlazenmakers en Behangers WESTSTRAAT 93. TE! ü- OOP drie nieuwe Amerikaansche Orgels in prachtige notenhouten kasten, lief model, uit de beroemde fabriek van the Qak Leaf Co., Chicago. Een met tien registers en knieverzet voor f 170.00. idem vijf idem -120.00. idem zonder idem slechts f 90.00. Betaling met goede conditiën. Deze orgels zijn ook te huur. Te bezichtigen bij J. P. RADIUS, Nieuwstraat No. 43, Nieuwediep. De ondergeteekende bericht hare geëerde cliëntèlle de ontvangst der de bericht hare geëerde cliënt voor Dames en Kinderen. UEd. Dw. Dienaresse, Kanaalweg 35. P.S. Circulaires worden, ter voorkoming van abuizen, niet meer verzonden. FRIESCHE JAMMEN f0.25 de 5 kop, fl.50 de zak. DUITSCUE ROODE -0 20 -1.25 ZANDAARDAPPELEN -0,20 -1.00 en alle soorten GROENTEN, tegen de laagste prjjzen. Beste Mainzer ZUURKOOL 5 Ct. de 5 ons. KONINGSTRAAT. Droge en bereide Verfwaren, Olie, Lak ken nn Vernissen, Blackvarnisch, Spiegel en Vensterglas. Oie zich tevens voortdu rend bij hel geachte publiek voer het deen vaa alle in zijn vak voorkomende werken als SCHILDER en KAMERBEHANGER, be leefd aanbeveelt. Vlamingstraat No. 64, beveelt zich minzaam aan als Aanspreker en Bedienaar van Begrafenissen. Daar hij gedurende 12 jaren de gunst van deze gemeente genoten heeft, hoopt hij verder de gunst te mogen blijven genieten. van Agent voor Helder en Omstreken Mi bij J. K. BÜIJS, Kanaalweg I 106 Helder, gi Importeerd door Johan M. Prillevitz Co., aan ieder, die, na gebruik van Professor LEFRIES' LIKDOORNTINCTUUR, nog last van Likdoorns, Eeltknobbels of Wratten heeft. Alleen verkrijgbaar bij den Hoofdagent SELLE, Anegang 42, te Haarlem, a 60 CENT per flacon met penseel. DEPOTHOUDER Spoorstraat 37. Friesche Heerenbaai, 22y8 Ct. per y4 Kilo. Friesche blanke Tabak, 14 KANAALWEG 139. prijzen wan af /"O.öO. Reparatiën en Overtrekken van Paeapluies en Parasols spoedige en nette aflevering. P.S. Oude worden in ruil genomen. Groote voorraad by van Eiken en Grenen zoomede RIBBEN, PLATEN, PLAN- KEN, geschaafd en geploegd HOUT, BATTINGS, alles afkomstig van het ge sloopte Station te Amsterdam. Flinke voorraad Waal- en Friesche Steen. Puike sorteering. Billijlee prijzen. J. SPRUIT Pz. Ontvangen een groote partij Matten in alle soorten ook alle soorten Karpetten en Dsurkleedjes, Behangselpapier ln alle kenze; alles spotgoedkoop. Boek-, Courant- ea Handels-drukkerjj tui O. DE BOEK f r.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1890 | | pagina 4