■49 „DE LAKENWIHfKEL". 1 Jacob Bakker Dz In Oost of West, Hellebrekers Oude Jenever I F. STOEL 4 Weder voorzien van een fraaie en groote kenze der nieuwste ZWARTE en GEKLEURDE JAPONSTOFFEffi. Tatt&Sipraiapzp Mapzljo Ti EiistoÉlijte Artelea FLENS, E.Br^ndsm^ - Amsterdam. GEEN RHEUMATIEX MEER! Pension billijk. pakken HOOI, TUINGRINT. Duin-Aardappelen Theehandel. Cognac Succes, M. C. KOCH, Fabriek van Landbouwkalk Het bekende adres HAI4ALWECI 53-54. H. NIJENHUIJS, voorheen J. Schager. II i a. br eet, Groote Gratis Loterij. Het beste adres i?!ËUltELE,T. A. IIIUDE^STRAAT 44a. MIDDENSTRAAT 44a. MAGAZIJN „DE MAGNEET" PARASOLS P. PUINBROEX, Bloemist, Alcoholvrije Vruchteolikeureo. kloosterbalsem, Spoorstraat 101. «A8-OttiVABËITMe smaakt altijd 't best. IJ JJ Bonds - Hotel. Beveelt zich aan. Koele Zaal Lommerrijke Tuin. Ruime Kamers. Propriëtaire. Te koop puike Graszoden. Adres J 0 H. DIENAAR, Breestraat Te Koop goede kwaliteit a f 1.40 per pak, franco Nieuwediep. Bij Jb. DUIJNKER, Wierïngwn WOONHUIZEN UIT DE HAND TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Eaoutweg 142. Mooie, fijne TUINGRINT te koop «n e opslag van Bouwmaterialen van J. SPRUIT. Onverbeterlijke U'S Lange Wolkammers, tal a 30 Cent per 5 kop, S L IS Cent par groote kop. a 2 1. Kooinpdwamlrast „Z W A A N 's OCHTENDMEEL VOOR HOENDERS". Gewaarborgd gehalte 32 8 eiwit en vet en 47.4 zetmeel. Wie 's morgens ZWAAN's Ochtendmeel" voedert, voedert goedkoop, en raapt veel Eieren. De Kippen beslissen steeds dat het onovertroffen is. Uit de edelste grondstoffen wetenschappelijk samengesteld, is het een krachtvoeder dat tot Eierleggen prikkelt, het leggen van windeieren en veeren pikken tegen gaat en den ruitijd anel doet passeeren. In gebruik goedkoop, omdat het driemaal zeoveel eiwit en vet bevat dan het puikat gemengd graan. Koopt geen ander Ochtendvoeder voor gy het bovenstaand hebt beproefd. De uitkomst zal u voor het vervolg niet doen twijfelen welk Ochtendvoeder gij uw Kippen hebt te geven. De prys is per 5 kilo f 0.75 10 kilo f 1.4025 kilo f 3.- 50 kilo f 5.75 100 kilo f 11.—25 kilo en daarboven franco naaste station. Verzuim niet onze Brochure hierover aan te vragen. Aanbevelend, A. ZWAAN Jr., Enkhulzen. Voor Den Helder en Omstreken verkrijgbaar bijJ. BAAS, Az., Hoofd gracht 66voor Alkmaar W. C. DE BRUIJN, hoek Molenstraat. De noteering is thans p. 5 Ons. KOFFIE No. 1 65 No. 2 55 No. 3 45 No. 4 37'/. No 5 35 Bijzonder lekker MENADO-KOFFIE 80 Cent. F0CKE S. KLEIN, Kruisweg 174* extra fijne kwaliteit, tevens zeer geschikt voor Medicinaal gebruik. Aanbevolen door H.H. Doctoren, Verkrijgbaar tegen f 5.— bij 3 flesschen bij Spoorstraat, Den Helder. ALKMAAR. van uitsluitend le kwaliteit Gasgloeilichtkousjes, Branders, enz., is bij M. KERKHOF, Westitraat 103 hoek Bakkerstraat SPIEGELS SCHILDERIJEN. GROOTSTE KEUZE. LAAGSTE PRIJZEN. 33 ZUIDSTRAAT 33 J. TAN WILLIOBN. Wie nu nog profiteeren wil gedurende de schoonmaak, van den grooten en voordeeligen Uitverkoop wegens vertimme ring der zaak, k contant, haaste zich! Voor «llc aannemelijk bod worden uitverkochtVeeren- en Kapok ken Bedden, Matrassen, Wollen-, Gewat teerde en Molton Dekens, Ledikanten, Stroo en Rietmatstoelen, Kinderstoelen, Vloerzeil, en Looperzeil in alle afmetingen, Tapistry- kleeden en ook per el. Sajetten en Koe- haar Karpetten in diverse soorten. Wollen en Jutten Loopergoed. Deur- en Gang matten, Cokosmatten in alle grootten. Japanmatten in alle kleuren. Schoorsteen rand en Tafelzeil in alle prjjzen. Penant' en Linnenkasten, Tafels, enz. enz. enz. Verder Vitrages, Gordynkwasten, Gor dijnkant, Gordynkatoen en Watertwist, Koord, Ringen, enz. Verder Eigengemaakte Mans-, Vrouwen- en Kinderengoederen. Eigengebreide Mans-, Vrouwen en Kinderkousen, Dames-Nacht- jassen, Ljjfjes, Borstrokken enz. Baai, Bever, Flanel, Pilow en Boeze- roenstreep, Amersfoort en Kepers. Japon- stoffen en Japonnenkatoen, en verder alle Manufacturen. Het is alles te veel om te noemen. De goederen zijn uiterst solide. \icuw-lruat 3. Laan Q8. II. II. Rookërftü rookt de zeer gerenommeerde merken Fortuna 5 a 10 cent. Senorita 4 a 10 U krijgt daarbij cadeau een lot in de gratis-loterij. Altijd een prijs Zie de Reclame-bladen en proef de Sigaren. Verder verkrijgbaar de buitengewone merken Transvaal 2 ets. Sigaar. -g Pannatellas 2 ets. I -> Leydia 2'/s ets. u Braziel 21/, ets. l f Doncella 3 ets. TABAK van Herins. Oldenkott Zonen, 50, 60 en 70 ct. per pond. TABAK van L. Dobbelmann, 50 en 60 ct. per pond. TABAK van Heymans, 20, 30 en 35 ct. per pond. Aanbevelend, A. VAN WAARDEN. Het goedkoopste adres voor 't maken van MANTELS en JAPONNEN, is hjj de Wed. VAN DER WEERD, Kuiperstraat No. IO. JAPONNEN van aff 1.75. BLOUSEN van aff0.60. DIENSTBODEN- en MORGEN JAPONNENfl.00. Alles wordt op maat geleverd. Er kunnen ook een paar handige MEISJES geplaatst worden. voor het repareeren van alle Bekleedt alle STOELEN en CANAPÉ'e. Vlecht met RIET en maakt alle eoorten SCHILDERIJ-LIJSTEN. Achtergracht Z.Z. 47. Logies per nacht 40 cent. Bij Abonnement minder. C. J. VA Ai UEB POT. —-skapies*!--' Lenig 1 Eenig adres voor prima, prima fijne belegen Boter. Keurig Ui«e Boter4J7, ct. Fijne 3 97> Overheerlijke Heclame-Boter35 Beste kwaliteit Alargnrineboter 20. 25, 30 ct. Neem s.v.p een proef. Groote Schager Kopboter 50 ct. Groote Schager Eieren 4 voor II ot. Teaoleoho Eieren 4 voor IO ct. Aanbevelend, J, ff. j^JLAA T, mm* Molengracht hoek Biersteeg. Beste en goedkoopste adres voor alle Dames-, Heeren en Kinderen-Mode-artikelen, als: 4 Echte Tyroler Glacé Dames-Handschoenen, bekende solide 5 kwaliteiten, 87l/„ 1.10, 1.40, 1.75. Enorme keuze, wekelijks nieuwe aan, 13 voer der nouveauté-kleuren. Moge„ steeds in den winkel aangepast worden- Zomerhandschoenen in de meest uitgebreidste keuze in garen, lipnen, halfzy, Immitatie, Peau de Supde, Peau de Soie, enz., van af 12 cent tot 1,25 per paar. in de nieuwste kleuren en genres. Zeer voordeelig. KINDER-Hoeden, Manteltjes in piqué en cachemir, Barets, Schoentjes, Jurkjes, Schortjes, Ceintuurs. Alles mode 1900. SPECIALITEIT in ZIJDESTOFFEN voor Blouses en Garneering. Galons in Nouveauté's, Kanten, enz. Enorme keuze in «1e nieuwste Kinder-Jekker- en Blousepakjes, van af de goedkoopste tot de fijnste soorten Witte en gestreepte Blouses voor jongens, Cheviotbroekjes, Rokpakjes, enz DAME80V ERH KM DEN, HOKKEN, Strikken en Cola, Lnvaillières, Corsets en aanver wante Artikelen. Nieuwste verbetering, ook met R I N G S P 0 E L. Alsmede de beroemde YICT0R1A-N A AIMACmNï 3 jaar guarantie. Volkomen onderricht Gratis. Spoorstraat Q 90, Helder. fabriek en Iteparalie-lnriehling. MOLENGRACHT No. 6, beveelt zich beleefd aan voor het aanleggen en onderhouden van TUINEN. Ahonnementen voor den geheelen zomer, zeer billijk. Levert alle soorten BOOM- en HEESTER GEWASSEN, KLIMPLANTEN, ROZEN en alle verdere tuinbenoodigdheden. Tevens eerste soort TUIN- en BLOEMZA DEN, GRAS- en KLAVERZAAD. Aanbevelend. Aardbei, Citroen, Framboos, Mandarijn en Sinaasappel, van de Éirma „Eagenia" Ie Breda. Dirftctiuren I Ur "ERnAX VIERDAG (Art*). I K. II ARXTZEKIVS (Technoloog). Vprhiinhaar hii den Aflent M'C' K0°H' Spoorstraat 28' M?T verspaar DIJ k metzelaar Binnenhaven 12, ad fO 60 per flesch. Aardbeien- en Frambozen' Limonade-siroop, ad f 0.70 per 7i L i ft e r f I e s c h. Wederverkoopers per mand (24 flesschen) tegen fabrieksprijs. -O •ib Ontvangen de nieuwe STALEN voor het overtrekken van PARASOLS. Eenlest soliedst adres voor het repareeren van PARAPLUIES en PARASOLS. A anbevelend, Hanaalweg I.J9. J. IK'. (il lillHI/lIi. <b De Gemaakte Kleeding munt uit door nette modellen, /fi prachtige afwerking en G0EDK00PE /-"vX P R IJ Z E N. krK GOEDEREN NAAR MAAT in t'0n kortst mogelijken tijd Groote voorraad STALEN en STUKKEN. Alleen in verzegelde pakjes, voorzien van naam, adres en bovenetaand gedeponeerd handelsmerk, verkrijgbaar te HELDER: Bosstraat 60 J. D. v. d. BLOM. Diaconiestraat 15 Wed. J. v. SANTEN. Gravenstraat 68 C. J. HORN. Hoofdgracht 49 W. C. VAN BREDA. 45 Wed. J. ERICA. Janzenstraat 23 P. BRUIJN. Jonkerstraat 15 Wed. G. v. MONDFRANS. Keizerstraat J. KORVER. Kapperstraat 15 J. C. SLACHTER. Koningstraat 14 Werkl.-Vereeniging." 47 Filiaal v. W.C.v. BREDA. 69 Wed. J. v. DIEST. Koningdwarsstraat Wed. J. HOUTKOOP. Kanaal weg 99 Wed. J. RINNER. D. KUNST. 40 J. HUBBELING. 45 Wed. C. ZUNDERDORP. 88 P. B. MANNI. Laan 18 J. HOFSTEE. Langestraat 32 Mej.A. JELLEMAGbus. 51 W. HILLENIU8. Loodsgracht 15 Wed. SARLEMIJN. Middenstr. W. H. BURGERS. 44a J. v. d. PLAAT. Molenstraat 51 Wed. P. ADRIAANSE. Molenstraat 68 J. LUIDENGA. 2e Molenstraat 128 H. LASTDRAGER. 2e e LAFEBER Molengracht Wed. v. ZWIJNDREGT. 12 Mej. M. KLAASSEN. Oostslootstraat 21 Wed. J. J. WICKEL. 33 Wed. P. GRAS. Wed. C. v. d. KUIJL. Piet Heinstraat 2 C. A. DRIESSEN. Rozenstraat 46 Wed. G. OVERKAMP. Spoorstraat »De Rookende Amerikaan." J. BAKKER. Schagenstr. Wed. C. NOOT—STOOKER. Sluisdykstraat 78 D. MURKS. le Vroonstr. 28 Wed. J. J. A. PUTTERS. 76 Wed. H. RIEMERS. 2e Vroonstr. E. LABOUT. 70 W. A. J. MACPHERSON. Zuidstraat J. WINTER. 38 Wed. R. HELDER. 15 Wed. J. H. G. JURJAANS. Op TEXEL: Den Burg W. P. SMIT. Op VLIELAND: F. DEKKER. Te K 0 E G R A S, bijD. MAREES. In het bijzonder word» de aandacht gevestigd op de S0UCH0N-THEE a f 1,30 p. 5 ons. Koning dei* Balsems, recept der ZeerEerw. Heeren Kloosterlingen ven het Klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eenig genezend middel tegen RHEUIWATIEK. Het is ook heilzaam tegen Brand- en snljwonaen, verstuikingen, kneuzingen, stramheid in ledematen, lendepijn, spierverrekkin- gen, enz. Prys per pot 35 ct., 75 ct., f 1.20, f2.50. L. J. AKKER, Alkemadestraat II, Rotterdam. Verkrygbaar te Helderbjj L. ROOG en W. V. BRUINVISte Anna- Paulownapolder Wed. P. NEUVELte Ewyksluis K. DE GRAAFF te Wielingen J. P. WIGBOUT. •9 l'OBVtl/.EV in verschillende grootten en soorten. nickjulwaiieiv. BADEI, CJEINEBS, CLOHETS. WATKBFILTERN, GEOEILICHT-ABT1KELEV Aanleg van Gas- on Waterleiding. Alles xeer solide en goedkoop! A.nb...i..d, jacob bakker dz., Zinkwerker - Koperslager.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 4