BONTWERKEN. iitnin. 114 Jlle Kleine Winst Najaars- en Wintermantels, Goedkoope Winkel Sc VrflODst1 Nog enkele dagen dnnrt de oprniming P i bij DUOKERX VAN PRAAG. IJSMUTSEN. Manheim's KACHELS T OMPOUSE's, bij t1. TROONT, Spoorstraat 5WIN TER ARTI KELEN HANDTEEKENEN. Versche Duinkonijnen verkrijgbaar. HAfflfflEW. Wie 1111 een goedkoope Bont wil dragen, ga naar de „Onnoozele Schaapjes" Kanaal weg 148-149, Langestraat 64, en men staat verbaasd over'de reusachtige collectie Bontwerken van de goed koopste tot de tijnste soorteu, die men daar vindt beneden elke concurrentie. Men zie de prijzen in de Etalage. An,ll3OTolond' S. A. KANNEW ASSER. w JMolton Dekrns, Bloemen teefcenen en aqnarelleerenpleister en stilleven. Schilderen in olieverf. Teekenen en ontwerpen van ornament, toepasselijk op Kunstnijverheid. J. B. MULDERS Cz, JW eik.Ui Ion Spoorstr 51. 0. r. II O HST. Brandstoffen. W BAKKER, Heerensteeg no. 3, MODES 1904. Kanaalweg n. h. Postkantoor. Keizerstraat bij de Keizersbrug de nieuwste soorten en modellen BONTWERKEN. Rokken, Garneerings, Japonstotfen, Flanellettes, enz., i 3 s. BORDEAIJ X-WIJ N K A Itoh\ c. büchele, KONINGSTRAAT, en bijbehoorende Artikelen. Zie de groote keuze en de lage prijzen. J. VEEN, Spoorstraat 93. tegenover de Hoogstraat. J. YEEN, Spoorstraat 98, tegenover de Hoogstraat. Daar zijn ze weer! C. KWANT Az., Weezenstraat. THEEBOOM J. KORVER Jr. Ziet de voordeelige prijzen in de étalage van HOEDEN en PETTEN Onze Reclame-Bont met 8 staarten en kop voor fl.33, in 6 kleuren. Prima Zwart- en Wit- CHEVRES BOA'S, prima kwaliteit vanaf f 1.50. SIELZKIN BOA'S zeer zwaar en groot f 2.75. "3 Wij berichten hiermede de ontvangst der nieuwe ■-! al*Boiis, Colliers, Kragen, Handmoffen, Kinder- garnituren, Satijnen-, Sanellen- en Lakensche Onder- rokken, Costuumrokken en Damesblouses. HANDSCHOENEN. Gebreide en Trycot-Ondergoederen. Baai, Bever, Flanel, Rokbevers en Egyptische Bevers. LamaLïanellel*. 3 Dameslaken ei Japonstoffen, wollen Kapjes, Kapers, ene. Groote sorteering prima kwaliteiten w (gewone en fantasie), Wollen-, Watten-, en «1 een-, tweepersoons- en Ledikantdekens. Bedspreiën enz Alle Ondergoederen worden zonder prijs- P verhooging ten spoedigste op maat geleverd. (A Men lette vooral op de nette afwerking'. g Zie de uitstalling, •S» de groote sorteering, de lage prijzen, de solide kwaliteiten m in de Manufacturen-magazijnen Co s 2 4'i HPOOHOHACHT 4«. KAVA.tLWEU IOC NPOOHKTHAAT 51 F. L. K. NEIJTS. '®V F. L. K NEIJTS, HOOFDGRACHT S4. WOENSDAG- en ZATERDAGMIDDAGS Inlichtingen en aanmelding eiken Woensdag en Zaterdag van 1 tot S uur, bij Leeraar M. 0. Einddiploma Rijksschool voor Kunstnijverheid. Kanaalweg 4a. van de naar de eisrhen des lijdt ingerichte Aanbevelend. Voorloopig bericht, Aan een ieder, die zich van winter voorraad wil voorzien, wordt het adres van bivonder aanbevolen. Ongeklopte Cokes, zoolang de vco'raad strekt bjj elke hoeveelheid f 0 55 per H L. Geklopte Cokes 5 cent per H.L. prgsverhooging. Wegens stjjging der cokesprgzen kan hier niet voor worden ingestaan. Anthrsciet, van af f 1.40 per H L. bij minstens 10 H.L. a f I 30. ONTVANGEN EEN MOOIE S0RTEERIN6 DAMES EN KINDERH0EDEN, VOOR HET AS. WINTER SEIZOEN, TEGEN BILLIJKE PRIJZEN - V0ILE-TULLES IN GROOTE KEUZE AANBEVELEND, E. M. SMIT, Kanaalweg 13. WEDER VOORHANDEN Oïerheerlijtt PEKEÜL01FJES, 12cent per 5 Ons. Wed. O. W. BHOGHKnA BIERSTRAAT. Zoete Ringnetten en kandlJzoeF en beste Stoofperen voor 25 cent de vijf kop, Beste blauwe Aardappelen, dieniet afkoken, voor 22 en 25 cent de 5 kop, kleine blauwe 12 cent de 5 kop. B0ELSUMS. Kroonstraat. M alntlê n. Contenanoe. It. H. POLAK, Gediplomeerd dsnionderwUzer. DIJKSTRAAT 37. CO paO Ontvangen in buitengewoon groote keuze van de goedkoopste tot de fijnste genres. Aantoevelend., I. «RlilWALD. 3 a 3 a f 1% Q A S r. a a fe: 3 2 o E -5 a -t s 3 3 3 St 3 3 m 3 Ds van ouds bekende van DE BRUIJN ZOON, te Rotterdam, BPOORSTRAAT OS, HELDER, PiQscouranten worden op aanvraag gaarne toegezonden. is het GOEDKOOPSTE adres voor allerlei soort Voor «.11 o Tineiïols oiv Fornuizen wordt Ingestaan. Eericht de ontvangst d>r nieuwe KINDER-KAPJES vanaf 19 cent. RECLAME-BARETS van wit ijsbont 98 cent tot f160 IVitte Ijsbont-Kinder manteltjes, extra lang f 3.50. WOLLEN KINDERMANTELS vanaf 75 ct. KAPJES (met dons) 55 ct. IJSMUTSEN en nieuwe gekleurde BARETS. Kinder- Vilt hoeden vanaf 75 et. EXTRV AANBIEDING WAGENVACHTEN a f190. Groote sor leer int, AM EU WK R OXTll 'EÊIK EN RECLAME-BONT f 1.34 EXTRA GROOT. Kraag model vanaf f 1.30. Wollen DAMESROKKEN (zuiver wnj) vanaf f2 25. EXTRA WIJD. DAMES-BLOUSES, enz. enz. ALLES TECEN KXTRA LAGE PRIJZEN A CONTANT. Zie de prijzen In de uitstalling. ki, PRIJS-C0URANT van late kwaliteit Rund- en Varkensvleesch, RUNDVLEESCHBiefstuk en Haas 50 cent; Rollade, Klompstuk en Bnoef 40 cent Lappen en Gehakt 35 cent. Prima SCHAPENVLEESCH 20 cent. VARKENSVLEESCH Schgf en Filet 40 centLappen en Karbonade 35 centvette Lappen 30 centversch Spek 25 cent per 5 onsheerlgke Metworst 6 cent per onsBloedworst met veel spek 5 cent per ons. Weder verkrijgbaar: Prima KALFSVLEESCH: Lappen en Gebakt 25 ct.Karbonade 15 ct per 5 ons. Aanbevelend. (OVERHEERLIJK) 3 C E\T PEH NTl'H. FILIAAL KOEK- BANKETFABRIEK „DE EENDRACHT". SPOORSTRAAT. BERICHT DE ONTVANGST VAN DE BEKENDE - AANBEVELEND,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3