Kanaalweg. aaaiKi Keizerstraat „GRAND BAZAR". Eenigst bericht PL ASTICING. St. Nicolaasfeest. WILHELMINA ROOMBOTER no. 1. 10000 pldeo nor St tolaasMai J. YAN HUIGEN. Mn iéi ii al (in ml iel 10115 jrnt Mis ratelt min YAN STRAALEN MONSIEUR en EBffllS Mistraat 73 .GRAND BAZAR". MM 73. VAN ES KIESEWETTER - Spoorstraat 66 hebben geëtaleerd een groote collectie diverse VAN ES KIESEWETTER, Spoorstraat 66. Zaalstraat 73. Zaalstraat 73. VRIJE TOEGANG. ZKTU1T 13. ..WW Bi". 1DSMT Ï3 H. F. THIEMAN, Spoorgracht no. 36. Richter's Steenbouwdoozen Bruggedoozen, SPEELGOED VOOR SPOTPRIJZEN. G. BAAS Azn. St.Nciolaas-Cadeaux. MAGAZIJN „DE BAZAR Eroote sorteering in doelmatige St. Nicolaas-Cadeaux, is ruim voorzien van nuttige St. Nicolaas-Cadeaux. I. GRUNWALD. W. C. van Breda, J. van Willigen, P. B. KAMPMEIJER, HOOFDERACHT 37. Een maand GRATIS. „De Telegraaf' Oude Genever, Dames bepaald eenig ia de keuze in „De Grand Bazar", Zuidstraat 73. Vrije toegang. Vrije toegang. NIEUW! NIEUW! NIEUW - Uitsluitend solide goederen SINT-NICOLAAS-CADEAUX Zie étalage en prijsnoteering Aanbevelend Groote Rorteering Dames-Vouwstoeltjes van af' .'1.25 tot 13.50. Beelden met Zuilen, prachtvolle kwaliteit in alle mogelijke modellen. Amerikaansche Kinderstoelen van af 4.25 de fijnste Ameri- kaansehe Kinderstoel, waarvan omvallen of uitvallen totaal is uitgesloten, gepatenteerde sluiting, slechts f 9.00, Toover- lantaarns van 00 cent tot f 7.50, Stoommachines f 0.90. verkrijgt men door een POLIS van LOTISICO. M. GRUNWALD, Keizerstraat, „DE Trekking 5 December. De van oudi bekende BURGERS tfPEiCllliAAS van 30 en 35 cent TAAI-TAAI van 16 cent HOTEKBASKGT van 5» eent per 5 ons. is weder verkrijgbaar bij Prachtige Bruidsuikers 67. cent per ons en vele soorten Suikerwerken tegen lage prijzen. WW Verzoeke beleefd bestellingen, Banketletters bstreffende, bijtijds op te geven. en MERK „HET ANKER", de grootste sortoering. 87-88 WESTSTRAAT 89-90. Société Anonyrce. OlltiYlC FI.XS llllls 1 1.40 do l.itor in verzcgchle hriuande tlo8ch van 5 Mter. voor zien van het attest van dr f f ham» 1. I'rooft'eseh k t 1 30 Uitsluitend verkrijg'- W. Heijman ïz. Som nu eens NAAR RE RIJKSTRAAT en zie de rijke keuze in Beelden, Zuilen, Luxe- en Huish. artikelen. Brood- en Beschuitbakkerij Koningstraat 15. Wg maken aan onze geachte cliëoteele bekend dat weer dagelgks verach verkrgg- baar ia overheerlijke SPECULAAS en TAAI-TAAI, gebakken van prima grond stoffen als fijne boter en zuivere zoete amandelen en bij ons geen vet en ge pelde hazelnootjes verwerkt worden, vandaar dat wg onze oude prgzen moeten handhaven. Speculaas 30-40-50 ct. pei 6 ous. Taai-taai 16 5 Aanbevelend, W. LAMMERS. Aangezien een goede Naai machine zeker een der nuttigste cadeaux is, hebben wij een prachtige collectie der nieuwste en wereldberoemde PfalF- Naaimachines geëtaleerd. Alsmede een ruime keuze in zeer solide Hand-N aaimachines, vanaf de goedkoopste tot de soliedste Onder aanbeveling, C. B. SCHÏÏLMAIJEE, Generaal-Agent der echte Pfaf Naaimachines, Spoorstraat 88-90. - Helder. Magazijn „Insulinde", Spoorstraat 87. Het beste adres voor Heeren-W odearllkeleu alt: Boorden Manchetten, Front», Daasen, Sport- en Tanniahamden, Handschoenen en Sokken. Vermunt Jiletrer- en Katoenen Trleot- Oniiei-ftoederen der firma Jansen ATlianus. Speciaal adres voor Mey's papier-linnen Boorden en Manchetten. Engros- Export. Witte en gekleurde Overhemden. Uitrustingen voor Oosten West-Endië. HKÜKHEIKLËEUIV» NAAR MAAT Aanbevelend, U. KIKHKABKOUUNPOT, Spoorstraat 87. 99 als: Moffen, Colliers, Keuken- en Fantasie-Boezelaars, Zijden Dassen, Cols, Boorden, Manchetten, Wollen Mutsen, Kapers en verdere Nouveauté's, *.„b...t.-d, H. J. N. NAS. De meest gesorteerde en goedkoopste Etalages zgn bg Hoofdgraoht 49. Koningstraat 47. Koopt daar uwe St. Nicolaas-Cadeaux. HET SPEL voor kinderen. Vcrtegonwoordlgor i 87-88 Weststraat 89-90 O. v.n oud. b.k.nd. BORDEAUX-WIJ MEN, LIKEUREN GEDISTILLEERD wan da firma TE HOTTKHHA.fi. zijn op heele en halve ffesschen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder Yoor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden. Paardenvleesch houwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrggbaar ie kwaliteit Vleetch en Worst. Prima Rookvleesch per stukje en uitgesneden. Het vleesch wordt na het slachten door Rijks- *"arUm Sltmrd- Aanbevelend, H. NLIHHEH Aanstaanden Vrijdag 2 December OPENING van bet nieuw gerestaureerd volts Bier- en Koffiehuis met Billard, Binnenhaven 5. Goede consumptie en nette bediening. Hopende met een druk bezoek vereerd te mogen worden. Zich minzaam aanbevelend P. J. VRIJVOGEL. Die zich metlJan.a.s. op wentcht te abonneeren, ontvangt ze tot dien datum gratie. De Agent P. SPRUIT. Vraagt overal Jac. Alozerij's MERK HELVETIA. AMSTERDAM. in Zilveren Halskettingen van af t 1.25 tot f 6.00, prachtige Doublé Halskettingen van af f 1 85 tot f 4 00, vast van kleur, Charivaries van af 20 cent zilveren Aanhangers 40 en 60 cent, doublé Heeren kettingen in prijzen van f 1.00, t 1.40, f 1.60, f2.50, f 4 00, n'ckelen Heerenkettingen in ineer dan 80 soorten van af 30 cent, Glas en kristal met zilver, Bitterglaasjes van af 85 cent. ------ APOTHEEK van J. O. SMEETS. STAALPILLEN per 1000 f 1,26, per 100 f 0,26. KININEPILLEN100 f 0,60. KINADRUPPELS. Dr. de Vrij, per flacon In doos met gebruiksaanwijzing f 0.66. HAEMAT06EN van Dr. Hommel f 1.60. SALMIAKPASTILLES van Kraepellen L Holm f 0,20. WESTSTRAAT 59. - HELRER. Eiken dag versch te ontvangen meermalen bekroond iu Nederland, België, Frankrijk en andere tentoonstellingen van Landbouw,ponder controle van 's Rijks proefstation. Alleen verkrijgb. inden Boterhandel „Re vergulde Koe" 727. cent per v. kilo. AfNLtft. 4FNLA6 In de Rund- an Varkensslachterij van P. LENGBRS, Smidstraat 31, Helder, is steeds verkrggbaar RUNDVLEESCH: Soepvieeach en Hutspot 25 Ct. Lappen en Gebakt 27'/, Ct. Rollade, Boeuf, Rosbief Klompstuk 821/» Ct. Biefstuk en Haas 40 Ct VARKENSVLEESCH Magere Lappen en Carbonnade 82'/i Ct. Reuzel 85 ct. Vette Lappen en Spek 26 Ct. Metworst 25 Ct. Breede Leverworst 20 Ct. Leverworst 16 Ct. Alles per 5 ons. Het fijnste Cadeau I is een fijne SACBS1SCHE KANAR1B, Holroller zingt dag en avond. De Kanariehandel J. v. d. BORG. Barbier, Wilhelminastraat No. 4. Huismoeders EENie FIJN. EENia FIJN. en Dienstboden! Doet uw voordeel. Voor vodden 6 tot 6, beenen 2, touwen en zeildoek 6 tot 8, geel koper 40, rood koper 60, lood 10, zink 18, middelgzer 2, gegoten gzer ll/t cent. Allee per K. 6. Konijnenvellen 10 ct voor huisraad, inboedel enz. enz. de hoogste waarde, bg M, LENGBRS, Smidstraat 80,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3