C. Troost. Wijnen M. C. KOCH, UURWERKEN bij J. LABEM, SPOORSTRAAT 60-62, hoek BREEWATERSTRAAT. Soliede artikelen. - Billijke prijzen. Nieuwjaars felicitatie Kaarten. C de Boer Jr. PUMXHROEK. YAB STRAALEH MUIS1EDH BD EMU P. B. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. DE KORENBEURS. Huizen en Bouwterrein GROOTE AFSLAG wegens Concurrentie van RUNDVLEESCH. Lappen, Gehakt en Soepvleesch 30 cent, Klompstuk 35 cent, Biefstuk en Baas 40 cent. Varkeosvleeschlappen en Karbonade 35 cent, vette Lappen en Spek 30 cent. Alles per 5 ons. Onder aanbeveling, T. MOOR, Sluisdijkstraat 42, „Café de Valk", Loodsgracht 1 over de Postbrug, te HELDER. Het netste en gezelligste zitje in 't centrum der stad. Koninklijk Bior, en gewone consumptie 6 cent per glas. Aanbevelend, P. GERRITSEN. PrU**courant van Wed. H RAHDER Zn., Hofleverancier van H.M. Koningin Weduwe. AMSTERDAM. p. heele p. halve flMOh flesoh Medoc f 0.70 f 0.40 St. Juliën 0.80 0.45 De Loube8 St. Estephe >0.85 >0.47' Constant Pauillac 0.90 0.50 Roode Port a Port L- ld. ld. id. 1.15 >0.60 id. ld. id. 1.25 ld. ld. id. 1.50 >0.80 id. ld. id. 1.75 Witte id. id. 1.15 0.60 id. id. id. 1.50 0.80 Malaga 1.30 0.70 Vieux 2.— Madera 1.20 >0.65 Spaan8che Wijn 1.20 0.65 Sherry 1.20 enz. enz. Vertegenwoordiger Spoorstraat ÏS N.B. Per Anker of '/i Anker tegen min deren prijs. Ongeopende flesschen worden weder teruggenomen. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE f 0.55. f 0.277». STEEDS VER8CH GEBRAND, in het oude Victualiehuis DIJKSTRAAT 22. in pakjes a 7, kilo v4 Reparatiën billijk en correct Plaatsen tan een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 15 ct. Wijzers 25 tot 60 ct per stel. - HANNIVt.ltAt ll l ÏN. - Paardenvleeschhouwerij van K. SLIKKER, Kroonstraat 1-3. Steeds verkrijgbaar ie kwaliteit Vleesch en Worst. Prima Rookvleesch per stukje en uitgesneden. Het vleeseh wordt na het slachten door Rijks- ,*art*n gdxurd. Ambevelendi K. NIJHHKR Ter VERVANGING van de gewone VISITEKAARTJES in ruime keuze voorhanden. Zeer geschikt voor neringdoenden enz. Het MODELBOEK wordt op aanvraag toegezonden. Voor het a.s. Kerstfeat is mijn winkel passend geëtaleerd met Mistletoe, HulstBessen en vele mooie Bloemen Een groots sorteering Kerstboomen voor Hamers, Zalen en Kerkgebouwen. Een ieder wordt beleefd uitgenoodigd mijn Kerstmis-Etalage te be zichtigen. Voor het verzenden naar andere plaatsenben ik speciaal ingericht. Aanbevelend, HOFLEFEHtNCIEH - tlOI.IiVtVHK/lf 6. De «en oude bekende BORDEAUX-WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTILLEERD van de firma TB ROTTBHDAIB, zijn op heele en halve flesschen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent Depothouder Yoor Brniloften en Partijen zeer billijke toonaarden. Prijs- couranten worden op «anmag gaarne toegezonden. Sluisdijkstraat 75. 1. EDENS. Prima Groene Erwten per kop 12 cent. Capucgners >12 Grauwe Erwten17 Inlandsche Gruttemeel p. p. 8 Tarwebloem 8 Zuiver Griesmeel voor kinderen 12 Gezondheids Roggebloem 12 Lissone's kindermeelper pak 8 TE KOOP. Adres: H. WIJKER. APOTHEEK VAN J. G. SMEETS. STAALPILLEN per ÏOOO f 1,25, per 100 f 0,25. KININEPILLEN100 f 0,50. KINADRUPPELS, Dr. de Vrij, per flacon in doos met gebruiksaanwijzing f 0,65. HAEMATOGEN van Dr. Hommel f 1.50. SALMIAKPASTILLES van Kraepelien Holm f 0,20. WESTSTRAAT 59. HELDEB. il ieuwA leuw Zware Griendsveen Briketten zijn be*H§t de beste, voordeeligste, zindeltjkste en goed koopste Brandstof, bruikbaar b|| Iedere soort kachel en fornuis. Geeft mooie kolen en hitte als steenkolen. Zg worden aan hoia bezorgd tegen f 0.45 per 50 K.G. ongeveer 130 stuks. Venters en afhalers genieten rabat; bg bestelling van 250 K.G. worden briefkaarten vergoed. Bestellingen worden aangenomen aan het Pakhuis in de Molenstraat recht over de Palmstraat en a/d Loodsgracht No 5f. bg P. KROEB. Magazijn „Insulinde", Spoorstraat 87. liet beste adres voor Heeren-Moileartikelcn al,: Boorden, Manchetten, Fronts. Dalton,Sport-enTennishomden, Handschoenen en Sokken Tormaai JAeger- ea Katoenen Tricot- Ondergoederen der firma Jansen Ttlanus. Speciaal adres toor Mej's papier-linnen Boorden en Manchetten. Engros Export. Witte en gekleurde Overhemden. Uitrustingen voor Oost- en West'Endtë. HEKHEitHLKKUISe KAAK MAAT Aahbkvelend, U. HIEKËtBHOOBNPOT, Spoorstraat 87.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 6